บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศโปรตุเกส

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
ธงชาติประเทศโปรตุเกส

update 10 March, 2017

เอกสาร ยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส

 1. แบบฟอร์มคำร้อง กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง ที่ยังเหลืออายุใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน หร้อม สำเนา 1ชุด
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
 4. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันลาหยุดงาน และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6. ใบจองโรงแรม
 7. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมสมุดเงินฝากตัวจริง
 8. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร เที่ยบเท่า 1,500,000 บาท
 9. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงาน ในประเทศโปรตุเกส (วีซ่าธุรกิจ )

ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส ต้องส่งอีเมล์ถึง ท่านทูต แจ้งวัตถุประสงค์ ในการขอวีซ่า ที่อีเมล์ ambassador@embassyofportugal.or.th การยื่นขอวีซ่า จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอีเมล์ตอบกลับ จากทางสถานทูตเท่านั้น

 • ระยะเวลาในการดำเนินการ และ อนุมัติวีซ่า 15 วัน
 • ค่าธรรมเนียม 2,716 บาท
 • ค่ารับรองเอกสาร 905 บาท

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส ประจำประเทศไทย

26 ซ.กัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500

แผนกวีซ่า โทร 02-234-0372 (เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ) โทรศัพท์ 02-234-2123, 02-234-7135-36
E-mail:mail@scban.dgaccp.pt

ทำประกันเดินทางออนไลน์

โปรตุเกส หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portuguese Republic)

เมืองหลวง คือ ลิสบอน เป็น สาธารณรัฐ ซึ่งมีระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตย ตั้งอยู่ในภาคตะวันตก และ ตะวันตกเฉียงใต้ ของคาบสมุทรไอบีเรีย ทางตอนใต้ ของ ทวีปยุโรป และ ถือว่าเป็นประเทศ ที่อยู่ทาง ทิศตะวันตกมากที่สุด ในบรรดา ประเทศใน ทวีปยุโรป ทั้งหลาย (ยกเว้น หมู่เกาะ บริเตนใหญ่ และ หมู่เกาะใกล้เคียง)

โปรตุเกสมีพรมแดน ติดกับประเทศสเปน ในทางทิศเหนือ และ ทิศตะวันออก และ อยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ในทางทิศตะวันตก และทิศใต้ นอกจากนี้ โปรตุเกสยังประกอบไปด้วย อาณาเขต หมู่เกาะ อยู่หลายหมู่เกาะด้วยกัน ใน มหาสมุทร แอตแลนติก อาทิเช่น อาโซเรช และ เกาะมาเดราและโปร์ตูซันตู (รวมถึงหมู่เกาะซาเวจด้วย)

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา