เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

หนังสือเดินทางธรรมดาไทย เข้าไปท่องเที่ยว มองโกเลียได้โดย ไม่ต้องใช้ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ... ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

update 25-Jul-2022

ธงชาติประเทศมองโกเลีย

เอกสารยื่นวีซ่ามองโกเลีย

1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แบบฟอร์มคำร้องที่ กรอกข้อมูลเรียบร้อย ครบถ้วน

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 1 ใบ

4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

5. จดหมาย หรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในมองโกเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง สามารถ ยื่นแทนได้
 • หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่ามองโกเลีย 1,705 บาท และ 3,100 บาท สำหรับ กรณีเร่งด่วน
 • ต้องชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ในนาม
  สถานทูตมองโกเลีย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก เลขที่บัญชี 032-3-07554-8
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ 3 วัน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต มองโกเลีย ประจำประเทศไทย

100/3 เอกมัยซอย 22 สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-381-1400 Email: mongemb@loxinfo.co.th
เวลาทำการแผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 14.00-16.00น

สิ่งที่ควรทำเมื่อเดินทางไปยังมองโกเลีย

 1. ก่อนที่จะเข้ากระโจมหรือบ้าน (กิรึ) หากสวมหมวกอยู่ ให้ยกหมวกขึ้น เพื่อแสดงการทักทาย
 2. ใช้มือขวาหรือทั้งสองมือ ในการรับของ
 3. ควรถอดถุงมือออกเวลาจับมือทักทายกัน
 4. เวลาเดินภายในกระโจมหรือบ้าน (กิรึ) ควรเดินตาม ทิศทางของเข็มนาฬิกา
 5. ใช้สองมือรับอาหาร ของขวัญหรืออื่นๆ หรือใช้มือขวา วางไว้ใต้ข้อมือหรือศอก
 6. กินหรือดื่มสักคำหนึง เวลาคนมองโกลหยิบยื่นของให้กิน
 7. แบมือหยิบของโดยที่ฝ่ามือหงาย
 8. จับมือเบาๆกับชาวมองโกล หากเหยียบเท้าโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้แสดงถึงการขอโทษ
 9. ควรนั่งนิ่งไม่แกว่งเท้าไปมา หรือห้ามให้เท้าของตัวเอง เกินออกจากขนาดตัว
 10. ควรมีของขวัญเล็กน้อย (นอกจากเงิน) ให้แก่เจ้าของบ้าน

มองโกเลียน่ารู้

 • เนื่องจากมองโกเลีย อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล มากกว่า 1,500 เมตร และไม่มีทางออกทะเล ดังนั้นอากาศจะเย็นลงหลังพระอาทิตย์ตก และจะเย็นมากขึ้นในช่วงเวลากลางคืน ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็ตาม ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
 • เทศกาลที่สำคัญ คือ เทศกาลนาดัม (Naadam Festival) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 11-13 กรกฎาคม ของทุกปี (11 ก.ค. เป็นวันชาติมองโกเลีย) โดยจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานมีการแข่งขัน มวยปล้ำ ยิงธนู และแข่งม้า
 • สกุลเงิน เรียกว่า ตูริก (tugrik) ตัวย่อสกุลเงิน คือ MNT อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = MNT 2,666.36
 • ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) มักจะแจ้งราคาค่างๆ เป็นเงินสกุลยูเอสดอลลาร์ รับชำระสินค้าและบริการเป็นเงินสด จะมีบางสถานที่เท่านั้นที่รับบัตรเครดิต ส่วนเมืองอื่นๆ จะใช้เงินสกุลตูริกเท่านั้น
FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ขอวีซ่าไปบังคลาเทศ

ขอวีซ่าไปบังคลาเทศ

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

วีซ่าจีน

ขอวีซ่าจีน

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

ขอวีซ่ามาเลเซีย

ขอวีซ่ามาเลเซีย