เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
หนังสือเดินทางธรรมดาไทย เข้าไปท่องเที่ยว มองโกเลียได้โดย ไม่ต้องใช้ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ... ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

update 23-Apr-2019

ธงชาติประเทศมองโกเลีย

เอกสารยื่นวีซ่ามองโกเลีย

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. แบบฟอร์มคำร้องที่ กรอกข้อมูลเรียบร้อย ครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 1 ใบ
 4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 5. จดหมาย หรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในมองโกเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง สามารถ ยื่นแทนได้
 • หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่ามองโกเลีย 1,705 บาท และ 3,100 บาท สำหรับ กรณีเร่งด่วน
 • ต้องชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ในนาม
  สถานทูตมองโกเลีย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก เลขที่บัญชี 032-3-07554-8
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ 3 วัน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต มองโกเลีย ประจำประเทศไทย

100/3 เอกมัยซอย 22 สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-381-1400 อีเมล์: mongemb@loxinfo.co.th
เวลาทำการแผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 14.00-16.00น

ทำประกันเดินทางออนไลน์จองที่พักโรงแรมในมองโกเลีย

มองโกเลียน่ารู้

 • เนื่องจากมองโกเลีย อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล มากกว่า 1,500 เมตร และไม่มีทางออกทะเล ดังนั้นอากาศจะเย็นลงหลังพระอาทิตย์ตก และจะเย็นมากขึ้นในช่วงเวลากลางคืน ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็ตาม ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
 • เทศกาลที่สำคัญ คือ เทศกาลนาดัม (Naadam Festival) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 11-13 กรกฎาคม ของทุกปี (11 ก.ค. เป็นวันชาติมองโกเลีย) โดยจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานมีการแข่งขัน มวยปล้ำ ยิงธนู และแข่งม้า
 • สกุลเงิน เรียกว่า ตูริก (tugrik) ตัวย่อสกุลเงิน คือ MNT อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = MNT 2,666.36
 • ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) มักจะแจ้งราคาค่างๆ เป็นเงินสกุลยูเอสดอลลาร์ รับชำระสินค้าและบริการเป็นเงินสด จะมีบางสถานที่เท่านั้นที่รับบัตรเครดิต ส่วนเมืองอื่นๆ จะใช้เงินสกุลตูริกเท่านั้น
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitter Line