บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
เลือกรายการ

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศมองโกเลีย

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
หนังสือเดินทางธรรมดา (เล่มแดง) ของไทย สามารถเดิน ทางเข้าไป ท่องเที่ยว มองโกเลียได้โดย ไม่ต้องใช้ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ... ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
ธงชาติประเทศมองโกเลีย

update 14-Sep-2017

เอกสารยื่นวีซ่ามองโกเลีย

  1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. แบบฟอร์มคำร้องที่ กรอกข้อมูลเรียบร้อย ครบถ้วน
  3. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 1 ใบ
  4. จดหมาย หรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในมองโกเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง สามารถ ยื่นแทนได้
  • หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
  • ค่าธรรมเนียม วีซ่ามองโกเลีย 1,705 บาท และ 3,100 บาท สำหรับ กรณีเร่งด่วน
  • ต้องชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ในนาม สถานทูตมองโกเลีย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก เลขที่บัญชี 032-3-07554-8
  • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ 3 วัน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต มองโกเลีย ประจำประเทศไทย

100/3 เอกมัยซอย 22 สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-381-1400 อีเมล์: mongemb@loxinfo.co.th
เว็บไซต์: www.bangkok.mfa.gov.mn
เวลาทำการแผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 14.00-16.00น

ทำประกันเดินทางออนไลน์จองที่พักโรงแรมในมองโกเลีย

ประเทศมองโกเลีย (Mongolia)

มีเมืองหลวง คือ อูลานบาตอร์ เป็นประเทศ ในทวีปเอเชีย ไม่มีทางออกสู่ทะเล ใหญ่รองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดน ทางเหนือติดกับ ประเทศรัสเซีย และ ทางใต้ ติดกับ ประเทศจีน มีพื้นที่ ใช้สำหรับ การเกษตร ได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน