update 13-Sep-2023

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโรมาเนีย (Romania)

ธงประเทศโรมาเนีย

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากโรมาเนีย
และหนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3 ซม. สูง 4 ซม.จำนวน 2 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน

 • เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน
 • เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
 • ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ

มูลค่าประกันอย่างต่ำ 50,000 ยูโร และมีระยะเวลาครอบคลุมมากกว่า จำนวนวันที่อยู่ในโรมาเนีย 1 วัน

9. หลักฐานการเงิน ที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ประมาณ 50 ยูโร ต่อวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 ยูโร)

10. แผนการเดินทาง ท่องเที่ยวในโรมาเนีย

กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีหนังสือเชิญจากบริษัท/หน่วยงานในประเทศโรมาเนียด้วย

ถ้าขอวีซ่าเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีจดหมายเชิญจากคนที่เราจะไปเยี่ยม โดยจดหมายนั้นจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องด้วย

ข้อควรทราบก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

 • ต้องมีอีเมล์ที่ยังใช้ได้อยู่ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน เพราะระบบจะแจ้งข้อมูลต่างๆให้เรา ทางอีเมล์ที่เราใช้ลงทะบียน
 • ต้องสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสาร สำหรับยื่นวีซ่าได้
 • เอกสารที่นำมาอัพโหลด จะต้องมีความใหญ่ ไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (2 MB)
 • ชื่อไฟล์ จะต้องสะกดด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ประเภทไฟล์ที่นำมาอัพโหลด จะต้องเป็น jpeg, jpg, png, txt, rtf หรือ pdf เท่านั้น

เมื่อกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่ Web: evisa.mae.ro/ แล้วจะได้รับแจ้ง วันและเวลา ที่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต ทางอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครยื่นวีซ่า

 • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำเนาบัตรประชาชน ไม่ต้องแปล)
 • ต้องนำตัวจริงและสำเนา ของเอกสารที่สแกน แนบตอนกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นวีซ่าด้วย
 • การพิจารณาวีซ่า จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ผู้สมัครไปแสดงตัว ที่แผนกวีซ่า และเมื่อการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ ที่ใช้ในการสมัครยื่นวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 80 ยูโร

สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย

เลขที่ 3388/41 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 12 (ตรงข้ามอาคารมาลีนนท์) ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-240-2521, 02-240-2523 และ 02-249-2998
Web: bangkok.mae.ro/en

วันเวลาทำการแผนกวีซ่า เฉพาะวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสฯ ตามวันและเวลาที่ ระบบแจ้งให้ทราบทางอีเมล์เท่านั้น
ยื่นใบสมัครวีซ่า: 10.00-13.00น.
รับผลวีซ่า: 15.00-16.00น

โรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปกลาง เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (European Union) แต่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเชงเก้น (Schengen Areas) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย คือ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest)

โรมาเนีย เป็นประเทศที่เต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำดานูบ (Danube river) ไหลผ่านลงไปยังทะเลดำ (Black sea) ความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ของประเทศโรมาเนีย ประมาณ 483 กม. และความกว้างจากตะวันออกไปตะวันตก ประมาณ 644 กม. ทำให้นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟ ใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมง ก็จะได้พบสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ

รู้หรือไม่ คำว่า “Romania” มาจากภาษาละติน “Romanus” ซึ่งหมายถึง พลเมืองของจักวรรดิโรมัน

สถานที่ท่องเที่ยวของโรมาเนีย ถ้าหากดูตามประวัติศาสตร์ จะแบ่งเป็นภูมิภาค ดังนี้

TRANSYLVANIA ทรานซิลวาเนีย อยู่ภาคกลางของประเทศ เป็นที่ตั้งของเมืองในยุคกลาง ที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีแห่งหนึ่งของยุโรป เมืองหลักๆในเขตทรานซิลวาเนียนี้มีอยู่หลายเมืองด้วยกัน เช่น Alba Iulia, Bistrita, Brasov, Cluj Napoca, Sibiu, Sighisoara, Targu Mures เป็นต้น

โดยเมือง Brasov เป็นเมืองที่รวมความงามทางสถาปัตยกรรม ทั้งแบบโกธิค บารอก และเรเนซองส์ จึงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนไปเยือนมากที่สุดเมืองหนึ่งของโรมาเนีย และใกล้ๆเมือง Brasov นี้ ยังมีเมืองที่ผู้คนให้ความสนใจมากเมืองหนึ่ง นั่นคือเมือง Bran เพราะเป็นที่ตั้งของ Bran Castle ปราสาทสไตล์โกธิค ที่สร้างเมื่อปีค.ศ.1377 ซึ่งเป็นปราสาทที่ทำให้ แบรม สโตกเกอร์ (Bram Stoker) เกิดแรงบันดาลใจเขียนนิยายเรื่อง แดร็กคูลา (Dracula) อันโด่งดัง จึงทำให้ผู้คนรู้จักปราสาทนี้ในนามของ ปราสาทแดร็กคูลา

BANAT & CRISANA ภูมิภาค Banat & Crisana นี้ เป็นภูมิภาคทางชายแดนตะวันตกของประเทศ โดย Banat อยู่ทางเหนือติดกับประเทศฮังการี ส่วน Crisana อยู่ทางใต้จะติดกับประเทศเซอร์เบีย เมืองหลักๆของภูมิภาคนี้ เช่น Arad, Oradea, Timisoara

ภูมิภาค Banat & Crisana นี้เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย เพราะในสมัยโรมันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของหลายชนชาติ ทำให้สถานที่ต่างๆในภูมิภาคนี้มีความงดงามมาก เช่น สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ที่เมือง Timisoara และเมือง Oradea

BUCOVINA & MOLDOVA ภูมิภาค Bucovina & Moldova นี้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโรมาเนีย (ภูมิภาค Moldova หรือ Moldavia นี้ ไม่ใช่ประเทศ สาธารณรัฐมอลโดวา ที่อยู่ติดกัน) เมืองหลักของภูมิภาคนี้ เช่น Bacau, Galati, Iasi, Suceava เป็นต้น

โดยเมือง Iasi ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ Moldova และยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโรมาเนีย หากต้องการเยี่ยมชมโบสถ์แบบออโธดอกซ์ ที่นี่มีให้เลือกชมมากกว่า 100 แห่ง เช่น the Painted Monasteries of Bucovina ซึ่งได้รับขึ้นทะบียนเป็นมรดกโลกด้วย

DOBROGEAเป็นภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนีย ซึ่งเป็นดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบ ที่ไหลลงสู่ทะเลดำ โดยบริเวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบนี้ ทางองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้กำหนดให้เป็น เขตสงวนระดับ Biosphere เนื่องจากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์และพรรณไม้นานาชนิด

เมืองหลักๆ ชองภูมิภาคนี้ เช่น Constanta, Medgidia, Mangalia, Tulcea เป็นต้น ซึ่งเมือง Constanta นั้นใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโรมาเนีย และเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของยุโรป รองจาก Rotterdam, Antwerp และ Marseille ตามลำดับ

MARAMURES ภูมิภาคนี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโรมาเนีย ผู้คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ยังคงดำรงชีวิตตามประเพณีดั้งเดิม รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมและงานฝีมือของบรรพบุรุษตราบจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานไม้แกะสลัก

ผู้คนในภูมิภาคนี้นิยม ทำประตูไม้แกะสลัก หรือที่เรียกว่า Maramures gates ไว้ที่ประตูทางเข้าบ้าน ซึ่งลวดลายจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาค และเนื่องจากงานไม้เป็นสิ่งที่ถนัด จึงมีการก่อสร้างโบสถ์ไม้ ที่มีลักษณะเป็นหลังคาทรงสูง แคบ ยอดแหลม ซึ่งมักเรียกกันว่า "สไตล์โกธิคของ Maramures" นอกจากนี้ยังมีแผ่นป้ายไม้สีฟ้าบนหลุมศพ ที่ Merry Cemetery ซึ่งไม่เหมือนที่ใดในโลก เพราะแผ่นป้ายไม้นี้จะมีสีสันสวยงาม พร้อมกับภาพวาดและข้อความแสดงเรื่องราวของผู้ตาย

WALACHIA ภูมิภาควัลลาเซีย อยู่ทางใต้ของประเทศโรมาเนีย และยังเป็นที่ตั้งของกรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองหลักอื่นๆนอกจากเมืองหลวง เช่น Braila, Craiova, Ploiesti, Targoviste เป็นต้น

กรุงบูคาเรสต์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางคมนาคมที่นักท่องเที่ยว จะเดินทางไปยังเมืองต่างๆของประเทศโรมาเนีย เมืองหลวงแห่งนี้มีสถานที่ทางวัฒนธรรมให้ไปเยี่ยมชมมากมาย ทั้งพิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ โอเปร่าเฮ้าส์ และคอนเสิร์ตฮอล์ ในช่วงทศวรรษ 1920 เมืองบูคาเรสต์ ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสน้อย (Little Paris) และถ้าหากขึ้นไปทางเหนือของกรุงบูคาเรสต์ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง จะได้พบกับ Prahova Valley ซึ่งเป็นหุบเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโรมาเนีย และยังเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ตหลายแห่ง