Sharesharefacebooktwitterline
ถามผ่าน facebookline

เอกสารขอยื่นวีซ่าโรมาเนีย ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 16-Jul-2024

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโรมาเนีย (Romania)

ธงประเทศโรมาเนีย

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลครบ

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งาน

เหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่ท่าน ตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากโรมาเนีย และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3 ซม. สูง 4 ซม.จำนวน 2 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน

 • เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน
 • เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
 • ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ

มูลค่าประกันอย่างต่ำ 50,000 ยูโร และ มีระยะเวลา ครอบคลุม มากกว่า จำนวนวันที่อยู่ในโรมาเนีย 1 วัน

9. หลักฐานการเงิน ที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ประมาณ 50 ยูโร ต่อวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 ยูโร)

10. แผนการเดินทาง ท่องเที่ยวในโรมาเนีย

กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีหนังสือเชิญจาก บริษัท / หน่วยงานใน ประเทศโรมาเนียด้วย

ถ้าขอวีซ่าเยี่ยมเยียน ก็ต้องมีจดหมายเชิญจาก คนที่เราจะไปเยี่ยม โดยจดหมายนั้นจะต้องได้รับ การรับรองความถูกต้องด้วย

ข้อควรทราบก่อนจะกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

 • ต้องมีอีเมล์ที่ยังใช้ได้อยู่ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน เพราะ ระบบจะแจ้งข้อมูลต่างๆให้เรา ทางอีเมล์ที่เราใช้ลงทะบียน
 • ต้องสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสาร สำหรับยื่นวีซ่าได้
 • เอกสารที่นำมาอัพโหลด จะต้องมีความใหญ่ ไม่เกิน 2 MB (เมกะไบต์ )
 • ชื่อไฟล์ จะต้องสะกดด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ประเภทไฟล์ที่นำมาอัพโหลด จะต้องเป็น jpeg, jpg, png, txt, rtf หรือ pdf เท่านั้น

เมื่อกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ แล้วจะได้รับแจ้ง วันและเวลา ที่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต ทางอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครยื่นวีซ่า

กรอกได้ที่ evisa.mae.ro/

 • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำเนาบัตร ประชาชน ไม่ต้องแปล)
 • ต้องนำตัวจริงและสำเนา ของเอกสารที่สแกน แนบตอน กรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นวีซ่าด้วย
 • การพิจารณาวีซ่า จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ผู้สมัครไปแสดงตัว ที่แผนกวีซ่า และเมื่อการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ ที่ใช้ในการสมัครยื่นวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 80 ยูโร

สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย

เลขที่ 3388/41 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 12 (ตรงข้ามอาคารมาลีนนท์) ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-240-2523, 02-240-2524
Web: bangkok.mae.ro/en

วันเวลาทำการแผนกกงสุลและแผนกวีซ่า เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี ตามวันและเวลาที่ ระบบแจ้งให้ทราบทางอีเมล์เท่านั้น
ยื่นใบสมัครวีซ่า: 10.00-13.00น. เวลาพิจารณาวีซ่า 14 วัน

เบอร์ติดต่อแผนกกงสุลและ แผนกวีซ่า Tel:02-240-2524 หรือ อีเมล์: bangkok.consul@mae.ro

โรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปกลาง เป็น หนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (European Union) เมืองหลวงของ ประเทศโรมาเนีย คือ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest)

โรมาเนีย เป็นประเทศที่เต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ ทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็น ประเทศสุดท้ายที่แม่น้ำดานูบ (Danube river) ไหลผ่านลงไปยังทะเลดำ (Black sea) ความยาวตั้งแต่เหนือ จรดใต้ของประเทศโรมาเนีย ประมาณ 483 กม. และ ความกว้าง จากตะวันออกไปตะวันตก ประมาณ 644 กม. ทำให้นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟ ใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมง ก็จะได้พบสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตามแต่ละภูมิภาค ของประเทศ

รู้หรือไม่ คำว่า “Romania” มาจากภาษาละติน “Romanus” ซึ่งหมายถึง พลเมืองของจักวรรดิโรมัน

สถานที่ท่องเที่ยวของโรมาเนีย ถ้าหากดูตามประวัติศาสตร์ จะแบ่งเป็นภูมิภาค ดังนี้

TRANSYLVANIA

ทรานซิลวาเนีย อยู่ภาคกลางของประเทศ เป็นที่ตั้งของเมืองในยุคกลาง ที่ได้รับการอนุรักษ์ อย่างดีแห่งหนึ่งของยุโรป เมืองหลักๆใน เขตทรานซิลวาเนีย นี้มีอยู่ หลายเมืองด้วยกัน เช่น Alba Iulia, Bistrita, Brasov, Cluj Napoca, Sibiu, Sighisoara, Targu Mures เป็นต้น

โดยเมือง Brasov เป็นเมืองที่รวมความงามทางสถาปัตยกรรม ทั้งแบบโกธิค บารอก และเรเนซองส์ ที่มีผู้คน ไปเยือนมากที่สุด และใกล้ๆเมือง Brasov นี้ ยังมีเมืองที่ผู้คนให้ความสนใจมาก เมือง Bran เป็นที่ตั้งของ Bran Castle ปราสาท สไตล์ โกธิค ที่สร้างเมื่อปีค.ศ.1377 ซึ่งเป็นปราสาทที่ทำให้ แบรม สโตกเกอร์ (Bram Stoker) เกิดแรงบันดาลใจเขียนนิยายเรื่อง แดร็กคูลา (Dracula) อันโด่งดัง จึงทำให้ผู้คนรู้จักปราสาทนี้ ในนามของ ปราสาทแดร็กคูลา

BANAT & CRISANA

ภูมิภาค Banat & Crisana นี้ เป็นภูมิภาคทางชายแดนตะวันตกของประเทศ โดย Banat อยู่ทางเหนือติดกับประเทศฮังการี ส่วน Crisana อยู่ทางใต้จะ ติดกับประเทศเซอร์เบีย เมืองหลักๆของภูมิภาคนี้ เช่น Arad, Oradea, Timisoara

ภูมิภาค Banat & Crisana นี้เป็นแหล่งรวม สถาปัตยกรรม และ วัฒนธรรมอันหลากหลาย เพราะในสมัยโรมัน เคยเป็นที่อยู่ อาศัย ของหลายชนชาติ ทำให้สถานที่ต่างๆ ในภูมิภาคนี้มี ความงดงามมาก เช่น สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ที่เมือง Timisoara และเมือง Oradea

BUCOVINA & MOLDOVA

ภูมิภาค Bucovina & Moldova นี้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโรมาเนีย (ภูมิภาค Moldova หรือ Moldavia นี้ ไม่ใช่ประเทศ สาธารณรัฐ มอลโดวา ที่อยู่ติดกัน) เมืองหลักของภูมิภาคนี้ เช่น Bacau, Galati, Iasi, Suceava เป็นต้น

โดยเมือง Iasi ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ Moldova และ ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุด เมืองหนึ่ง ของโรมาเนีย หากต้องการเยี่ยมชมโบสถ์แบบออโธดอกซ์ ที่นี่มีให้เลือกชมมากกว่า 100 แห่ง เช่น the Painted Monasteries of Bucovina ซึ่งได้รับขึ้นทะบียน เป็นมรดกโลก ด้วย

DOBROGEA

เป็นภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนีย ซึ่งเป็นดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบ ที่ไหลลงสู่ทะเลดำ โดยบริเวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบนี้ ทางองค์การ ยูเนสโก (UNESCO) ได้กำหนดให้เป็น เขตสงวนระดับ Biosphere เนื่องจากอุดมสมบูรณ์ไปด้วย สัตว์ และ พรรณไม้ นานาชนิด

เมืองหลักๆ ชองภูมิภาคนี้ เช่น Constanta, Medgidia, Mangalia, Tulcea เป็นต้น ซึ่งเมือง Constanta นั้นใหญ่เป็น อันดับ 3 ของโรมาเนีย และเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของยุโรป รองจาก Rotterdam, Antwerp และ Marseille ตามลำดับ

MARAMURES

ภูมิภาคนี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของ ประเทศ โรมาเนีย ผู้คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ ยังคงดำรงชีวิต ตามประเพณีดั้งเดิม รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรม และ งานฝีมือ ของ บรรพบุรุษตราบจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานไม้แกะสลัก

ผู้คนในภูมิภาคนี้นิยม ทำประตูไม้แกะสลัก หรือที่เรียกว่า Maramures gates ไว้ที่ประตูทางเข้าบ้าน ซึ่งลวดลายจะเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาค และ เนื่องจากงานไม้เป็น สิ่งที่ถนัด จึงมีการก่อสร้างโบสถ์ไม้ ที่มีลักษณะเป็นหลังคา ทรงสูง แคบ ยอดแหลม ซึ่งมักเรียกกันว่า "สไตล์โกธิคของ Maramures" นอกจากนี้ยังมีแผ่นป้ายไม้สีฟ้าบนหลุมศพ ที่ Merry Cemetery ซึ่งไม่เหมือนที่ใดในโลก เพราะแผ่นป้ายไม้นี้ จะมีสีสันสวยงาม พร้อมกับภาพวาด และ ข้อความแสดง เรื่องราวของผู้ตาย

WALACHIA

ภูมิภาควัลลาเซีย อยู่ทางใต้ของ ประเทศ โรมาเนีย และยังเป็นที่ตั้งของกรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองหลักอื่นๆนอกจากเมืองหลวง เช่น Braila, Craiova, Ploiesti, Targoviste เป็นต้น

กรุงบูคาเรสต์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางคมนาคมที่นักท่องเที่ยว จะเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ของประเทศโรมาเนีย เมืองหลวง แห่งนี้ มีสถานที่ทางวัฒนธรรมให้ไปเยี่ยมชมมากมาย ทั้ง พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ โอเปร่าเฮ้าส์ และคอนเสิร์ตฮอล์ ในช่วงทศวรรษ 1920 เมืองบูคาเรสต์ ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสน้อย (Little Paris) และถ้าหากขึ้นไปทางเหนือของกรุงบูคาเรสต์ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง จะได้พบกับ Prahova Valley ซึ่งเป็น หุบเขา ที่สวยงามแห่งหนึ่งของโรมาเนีย และ ยังเป็นที่ตั้ง ของ สกีรีสอร์ตหลายแห่ง

วันหยุด ปี 2024 ของสถานทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

- มกราคม วันที่ 24
- พฤษภาคม วันที่ 01, 02, 03, 06
- มิถุนายน วันที่ 24
- สิงหาคม วันที่ 15, 16
- ธันวาคม วันที่ 25, 26, 27


ติดต่อเรา