HARBIN, CHINA

ฮาร์บินเป็นเมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศจีน มีฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูร้อน เนื่องจากสถาปัตยกรรมของเมืองฮาร์บิน คล้ายกับรัสเซีย จึงได้ชื่อว่าเป็น มอสโกแห่งตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Harbin Ice and Snow Festival:
เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ ปี 1985 และจัดต่อมาเรื่อยๆเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

Harbin Ice and Snow Festival

Sun Island Scenic Area:
หรือเรียกชื่อไทยว่า เกาะพระอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว (Songhua River) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของทั้งชาวฮาร์บินและนักท่องเที่ยว เพราะเป็นจุดชมทัศนียภาพที่งดงาม

harbin ice and snow

Zhaolin Park:
สวนซึหลินนี้เป็นสวนแห่งแรกของเมืองฮาร์บิน ภายในสวนยังแบ่งออกเป็นสวนย่อยๆ อีกหลายสวน ซึ่งในฤดูร้อนก็จะมีเสียงนกร้อง เคียงคู่ไปกับดอกไม้บานสะพรั่ง ส่วนในฤดูหนาวก็จะกลายเป็นสถานที่ จัดแสดงงานเทศกาลหิมะและแกะสลักน้ำแข็ง

St. Sophia Church:
โบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ แบบไบแซนไทน์ที่สวยงาม สร้างโดยชาวรัสเซีย เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจแก่ ทหารรัสเซีย ช่วงที่เข้ามาสร้างทางรถไฟ ทรานส์ไซบีเรีย ปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้เพื่อการศาสนาแล้ว แต่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางสถาปัตยกรรมแทน และ ยังเป็นที่จัดแสดงรูปถ่าย ในอดีตของเมืองฮาร์บินอีกด้วย (เปิด 8:00-18:00น. /ค่าเข้าชม 11 หยวน)

St. Sophia Church

Jile Temple / Temple of Bliss:
เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเฮยหลงเจียง และยังเป็นหนึ่งในสี่วัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วัดนี้สร้างแบบจีนพุทธ ซึ่งจะมีทั้งหอระฆัง หอกลอง วิหารสวรรค์ สถูปเจ็ดชั้น เป็นต้น

สภาพอากาศของเมืองฮาร์บิน

ฮาร์บินได้ชื่อว่าเป็น เมืองน้ำแข็ง เพราะมีฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูร้อน ซึ่งจะมีหิมะตกยาวนานถึงครึ่งปี เดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่หนาวที่สุด เคยวัดได้ถึง -38 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหูมิในฤดูร้อน (ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) มีอุณภูมิเฉลี่ยเพียงแค่ 20 องศาเซลเซียส

ผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวฮาร์บิน ควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เหมาะสม กับสภาพอากาศ และอย่าลืมพกยาประจำตัวไปด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเอง (ไม่ได้ไปกับทัวร์) ในช่วงฤดูหนาวจะมืดเร็วมาก รวมทั้งร้านค้าก็จะปิดเร็วด้วย ดังนั้นควรเตรียมแผนการเดินทางให้รอบคอบ

การเดินทางไปฮาร์บิน ไม่มีไฟลต์บินตรงจากประเทศไทย จะต้องไปต่อเครื่องที่เมืองใดเมืองหนึ่ง ในประเทศจีน เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
หรือเมืองอื่นๆขึ้นอยู่กับ ความสะดวกของผู้เดินทาง

FacebookTwitterLine
อะบอริจิน เจ้าถิ่นออสเตรเลีย

อะบอริจิน เจ้าถิ่นออสเตรเลีย

ที่พักในประเทศจีน

ที่พักในประเทศจีน

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

All foreigners need visa to visit China

Expats to visit China

แหล่งท่องเที่ยวชิงเต่า

แหล่งท่องเที่ยวชิงเต่า

Kenya visa

วีซ่าเคนย่า

วีซ่าจีน

ขอวีซ่าจีน