HARBIN, CHINA

ฮาร์บินเป็นเมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศจีน มีฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูร้อน เนื่องจากสถาปัตยกรรมของเมืองฮาร์บิน คล้ายกับรัสเซีย จึงได้ชื่อว่าเป็น มอสโกแห่งตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Harbin Ice and Snow Festival:
เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ ปี 1985 และจัดต่อมาเรื่อยๆเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

Harbin Ice and Snow Festival:

Sun Island Scenic Area:
หรือเรียกชื่อไทยว่า เกาะพระอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว (Songhua River) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของทั้งชาวฮาร์บินและนักท่องเที่ยว เพราะเป็นจุดชมทัศนียภาพที่งดงาม

Zhaolin Park:
สวนซึหลินนี้เป็นสวนแห่งแรกของเมืองฮาร์บิน ภายในสวนยังแบ่งออกเป็นสวนย่อยๆ อีกหลายสวน ซึ่งในฤดูร้อนก็จะมีเสียงนกร้อง เคียงคู่ไปกับดอกไม้บานสะพรั่ง ส่วนในฤดูหนาวก็จะกลายเป็นสถานที่ จัดแสดงงานเทศกาลหิมะและแกะสลักน้ำแข็ง

St. Sophia Church:
โบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ แบบไบแซนไทน์ที่สวยงาม สร้างโดยชาวรัสเซีย เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจแก่ ทหารรัสเซีย ช่วงที่เข้ามาสร้างทางรถไฟ ทรานส์ไซบีเรีย ปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้เพื่อการศาสนาแล้ว แต่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางสถาปัตยกรรมแทน และ ยังเป็นที่จัดแสดงรูปถ่าย ในอดีตของเมืองฮาร์บินอีกด้วย (เปิด 8:00-18:00น. / ค่าเข้าชม 11 หยวน)

St. Sophia Church

Jile Temple / Temple of Bliss:
เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเฮยหลงเจียง และยังเป็นหนึ่งในสี่วัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วัดนี้สร้างแบบจีนพุทธ ซึ่งจะมีทั้งหอระฆัง หอกลอง วิหารสวรรค์ สถูปเจ็ดชั้น เป็นต้น

สภาพอากาศของเมืองฮาร์บิน

ฮาร์บินได้ชื่อว่าเป็น เมืองน้ำแข็ง เพราะมีฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูร้อน ซึ่งจะมีหิมะตกยาวนานถึงครึ่งปี เดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่หนาวที่สุด เคยวัดได้ถึง -38 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหูมิในฤดูร้อน (ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) มีอุณภูมิเฉลี่ยเพียงแค่ 20 องศาเซลเซียส

ผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวฮาร์บิน ควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เหมาะสม กับสภาพอากาศ และอย่าลืมพกยาประจำตัวไปด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเอง (ไม่ได้ไปกับทัวร์) ในช่วงฤดูหนาวจะมืดเร็วมาก รวมทั้งร้านค้าก็จะปิดเร็วด้วย ดังนั้นควรเตรียมแผนการเดินทางให้รอบคอบ

การเดินทางไปฮาร์บิน ไม่มีไฟลต์บินตรงจากประเทศไทย จะต้องไปต่อเครื่องที่เมืองใดเมืองหนึ่ง ในประเทศจีน เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
หรือเมืองอื่นๆขึ้นอยู่กับ ความสะดวกของผู้เดินทาง

FacebookTwitterLine