HARBIN, CHINA

ฮาร์บินเป็นเมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ห่างจากชายแดนประเทศรัสเซียเพียง 3,045 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับคาบสมุทรเหลียวตง ฮาร์บินเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 14 ของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 53,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 10 ล้านคน มีฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูร้อน เนื่องจากสถาปัตยกรรมของเมืองฮาร์บิน คล้ายกับรัสเซีย จึงได้ชื่อว่าเป็น มอสโกแห่งตะวันออก

ฮาร์บินเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของจีน และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การค้า และการเงินที่สำคัญ เมืองนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรป สวนสาธารณะ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เทศกาลน้ำแข็งและหิมะฮาร์บิน (Harbin Ice and Snow Festival) เป็นงานแสดงประติมากรรมน้ำแข็ง และหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน เทศกาลนี้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2464 และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของจีน

Harbin Ice and Snow Festival:

สวนสนุกโลกน้ำแข็งและหิมะฮาร์บิน (Harbin Ice and Snow World) เป็นสถานที่จัดงานหลักของเทศกาล มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 600,000 ตารางเมตร ภายในมีงานประติมากรรมน้ำแข็ง และ หิมะขนาดใหญ่มากมาย เช่น พระราชวัง เมืองโบราณ ปราสาท และสัตว์ต่างๆ

Harbin Ice and Snow Festival

Sun Island Scenic Area:
หรือเรียกชื่อไทยว่า เกาะพระอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว (Songhua River) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของทั้งชาวฮาร์บินและนักท่องเที่ยว เพราะเป็นจุดชมทัศนียภาพที่งดงาม

สวนสาธารณะ Sun Island เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ริมทะเลสาบ Sun Island มีพื้นที่ประมาณ 3,800 เฮกเตอร์ ภายในมีงานประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะขนาดใหญ่มากมาย เช่น เรือรบ เครื่องบิน และสัตว์ต่างๆ

harbin ice and snow

Zhaolin Park:
สวนซึหลินนี้เป็นสวนแห่งแรกของเมืองฮาร์บิน ภายในสวนยังแบ่งออกเป็นสวนย่อยๆ อีกหลายสวน ซึ่งในฤดูร้อนก็จะมีเสียงนกร้อง เคียงคู่ไปกับดอกไม้บานสะพรั่ง ส่วนในฤดูหนาวก็จะกลายเป็นสถานที่ จัดแสดงงานเทศกาลหิมะและแกะสลักน้ำแข็ง

เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองฮาร์บิน ประเทศจีน ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของถนน Zhaolin ในเขต Daoli ริมแม่น้ำ Songhua

ประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะ: ในช่วงฤดูหนาว สวน Zhaolin จะกลายเป็นสถานที่จัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลน้ำแข็งและหิมะฮาร์บิน สวน Zhaolin จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

สวน Zhaolin เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ค่าเข้าชมฟรี

St. Sophia Church:
โบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ แบบไบแซนไทน์ที่สวยงาม สร้างโดยชาวรัสเซีย เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจแก่ ทหารรัสเซีย ช่วงที่เข้ามาสร้างทางรถไฟ ทรานส์ไซบีเรีย ปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้เพื่อการศาสนาแล้ว แต่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางสถาปัตยกรรมแทน และ ยังเป็นที่จัดแสดงรูปถ่าย ในอดีตของเมืองฮาร์บินอีกด้วย (เปิด 8:00-18:00น. /ค่าเข้าชม 11 หยวน)

St. Sophia Church

Jile Temple / Temple of Bliss:
เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเฮยหลงเจียง และยังเป็นหนึ่งในสี่วัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วัดนี้สร้างแบบจีนพุทธ ซึ่งจะมีทั้งหอระฆัง หอกลอง วิหารสวรรค์ สถูปเจ็ดชั้น เป็นต้น

ตั้งอยู่ในเมืองฮาร์บิน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2449 โดยชาวจีนเชื้อสายแมนจู เดิมทีเป็นวัดขนาดเล็ก ต่อมา ได้รับการบูรณะและ ขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเฮยหลงเจียง

วัดจิเล่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับศิลปะยุโรป ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ เช่น หอระฆัง หอกลอง วิหารสวรรค์ สถูปเจ็ดชั้น และศาลาต่าง ๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูป และ รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ มากมาย

สภาพอากาศของเมืองฮาร์บิน

ฮาร์บินได้ชื่อว่าเป็น เมืองน้ำแข็ง เพราะมีฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูร้อน ซึ่งจะมีหิมะตกยาวนานถึงครึ่งปี เดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่หนาวที่สุด เคยวัดได้ถึง -38 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหูมิในฤดูร้อน (ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) มีอุณภูมิเฉลี่ยเพียงแค่ 20 องศาเซลเซียส

ผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวฮาร์บิน ควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เหมาะสม กับสภาพอากาศ และอย่าลืมพกยาประจำตัวไปด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเอง (ไม่ได้ไปกับทัวร์) ในช่วงฤดูหนาวจะมืดเร็วมาก รวมทั้งร้านค้าก็จะปิดเร็วด้วย ดังนั้นควรเตรียมแผนการเดินทางให้รอบคอบ

การเดินทางไปฮาร์บิน ไม่มีไฟลต์บินตรงจากประเทศไทย จะต้องไปต่อเครื่องที่เมืองใดเมืองหนึ่ง ในประเทศจีน เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หรือเมืองอื่นๆขึ้นอยู่กับ ความสะดวกของผู้เดินทาง

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักเหล่านี้แล้ว เทศกาลน้ำแข็งและหิมะฮาร์บินยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การแข่งขันสกี การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็ง และการแสดงแสงสีเสียง

เทศกาลน้ำแข็งและหิมะฮาร์บินจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของจีน โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมและ สิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์