HARBIN, CHINA

ฮาร์บินเป็นเมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ห่างจากชายแดน ประเทศรัสเซีย เพียง 3,045 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับคาบสมุทร เหลียวตง

ฮาร์บินเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 14 ของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 53,000 ตารางกิโลเมตร และ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน มีฤดูหนาวยาวนานกว่า ฤดูร้อน เนื่องจากสถาปัตยกรรม ของเมืองฮาร์บิน คล้ายกับ รัสเซีย จึงได้ชื่อว่าเป็น มอสโกแห่งตะวันออก

ฮาร์บินเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ของภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ ของจีน และ เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรม การค้า และ การเงินที่สำคัญ เมืองนี้ยังเป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ยอดนิยม เป็นที่รู้จัก จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรป สวนสาธารณะ และวัฒนธรรมที่หลากหลา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เทศกาลน้ำแข็งและหิมะฮาร์บิน (Harbin Ice and Snow Festival) เป็นงานแสดงประติมากรรมน้ำแข็ง และ หิมะที่ใหญ่ ที่สุดในโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงฤดูหนาว ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน เทศกาลนี้เริ่ม ขึ้นในปี พ.ศ. 2464 และได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหนึ่ง ในสถานที่ ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่สุดของจีน

Harbin Ice and Snow Festival:

สวนสนุกโลกน้ำแข็งและหิมะฮาร์บิน (Harbin Ice and Snow World) เป็นสถานที่จัดงานหลักของเทศกาล มีพื้นที่ ขนาด ใหญ่กว่า 600,000 ตารางเมตร ภายในมีงานประติมากรรม น้ำแข็ง และ หิมะขนาดใหญ่มากมาย เช่น พระราชวัง เมืองโบราณ ปราสาท และสัตว์ต่างๆ

Harbin Ice and Snow Festival

Sun Island Scenic Area:

หรือเรียกชื่อไทยว่า เกาะพระอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางเหนือ ของแม่น้ำ ซงฮัว (Songhua River) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยม ของทั้งชาวฮาร์บินและนักท่องเที่ยว เพราะเป็นจุดชมทัศนียภาพ ที่งดงาม

สวนสาธารณะ Sun Island เป็นสวนสาธารณะ ขนาดใหญ่ ริมทะเลสาบ Sun Island มีพื้นที่ประมาณ 3,800 เฮกเตอร์ ภายในมีงานประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะขนาดใหญ่มากมาย เช่น เรือรบ เครื่องบิน และสัตว์ต่างๆ

harbin ice and snow

Zhaolin Park:

สวนซึหลินนี้เป็นสวนแห่งแรกของเมืองฮาร์บิน ภายในสวน ยังแบ่งออกเป็นสวนย่อยๆ อีกหลายสวน ซึ่งในฤดูร้อนก็จะ มีเสียงนกร้อง เคียงคู่ไปกับดอกไม้บานสะพรั่ง ส่วนในฤดูหนาว ก็จะกลายเป็นสถานที่ จัดแสดงงานเทศกาล หิมะ และ แกะสลักน้ำแข็ง

เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองฮาร์บิน ประเทศจีน ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของถนน Zhaolin ในเขต Daoli ริมแม่น้ำ Songhua

ประติมากรรมน้ำแข็ง และหิมะ: ในช่วงฤดูหนาว สวน Zhaolin จะกลายเป็นสถานที่ จัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็ง และ หิมะขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาล น้ำแข็งและหิมะฮาร์บิน สวน Zhaolin จะดึงดูดนักท่องเที่ยว จำนวนมาก

สวน Zhaolin เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ค่าเข้าชมฟรี

St. Sophia Church:

โบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ แบบไบแซนไทน์ ที่สวยงาม สร้างโดยชาวรัสเซีย เพื่อให้เป็น ที่ยึดเหนี่ยว จิตใจแก่ ทหารรัสเซีย ช่วงที่เข้ามา สร้างทางรถไฟ ทรานส์ไซบีเรีย ปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้ เพื่อ การศาสนาแล้ว แต่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ทางสถาปัตยกรรมแทน และ ยังเป็นที่จัดแสดงรูปถ่าย ในอดีตของ เมืองฮาร์บินอีกด้วย (เปิด 8:00-18:00น. /ค่าเข้าชม 11 หยวน)

St. Sophia Church

Jile Temple / Temple of Bliss:

เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเฮยหลงเจียง และ ยังเป็นหนึ่ง ในสี่วัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ทางภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ของจีน วัดนี้สร้างแบบจีนพุทธ ซึ่งจะมีทั้งหอระฆัง หอกลอง วิหารสวรรค์ สถูปเจ็ดชั้น เป็นต้น

ตั้งอยู่ในเมืองฮาร์บิน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2449 โดยชาวจีนเชื้อ สายแมนจู เดิมทีเป็นวัดขนาดเล็ก ต่อมา ได้รับการบูรณะและ ขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุด ในมณฑลเฮยหลงเจียง

วัดจิเล่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับศิลปะยุโรป ประกอบด้วย อาคารต่าง ๆ เช่น หอระฆัง หอกลอง วิหารสวรรค์ สถูปเจ็ดชั้น และศาลาต่าง ๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูป และ รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ มากมาย

สภาพอากาศของเมืองฮาร์บิน

ฮาร์บินได้ชื่อว่าเป็น เมืองน้ำแข็ง เพราะมีฤดูหนาว ยาวนาน กว่าฤดูร้อน ซึ่งจะมีหิมะตกยาวนานถึงครึ่งปี เดือนมกราคม จะเป็นเดือนที่หนาวที่สุด เคยวัดได้ถึง -38 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหูมิในฤดูร้อน (ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) มี อุณภูมิ เฉลี่ยเพียงแค่ 20 องศาเซลเซียส

ผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวฮาร์บิน ควรเตรียม เสื้อผ้ากันหนาว ให้เหมาะสม กับสภาพอากาศ และ อย่าลืมพกยา ประจำตัวไปด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเอง (ไม่ได้ไปกับทัวร์) ในช่วง ฤดูหนาวจะมืดเร็วมาก รวมทั้งร้านค้า ก็จะปิดเร็วด้วย ดังนั้น ควรเตรียมแผนการเดินทางให้รอบคอบ

การเดินทางไปฮาร์บิน ไม่มีไฟลต์บินตรงจากประเทศไทย จะต้องไปต่อเครื่องที่เมืองใดเมืองหนึ่ง ในประเทศจีน เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หรือเมืองอื่นๆขึ้นอยู่กับ ความสะดวกของผู้เดินทาง

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักเหล่านี้แล้ว เทศกาลน้ำแข็ง และ หิมะฮาร์บินยังมี กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การแข่งขันสกี การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็ง และการแสดงแสงสีเสียง

เทศกาลน้ำแข็ง และ หิมะฮาร์บินจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของจีน โดยทั่วไปแล้ว จะเริ่มขึ้นในช่วง กลางเดือนธันวาคม และ สิ้นสุดลง ในช่วงกลาง เดือนกุมภาพันธ์