บัตรประชาชน

สำหรับ Passport หรือ หนังสือเดินทาง ก็เช่นกัน คุณจะเห็น วันหมดอายุได้ ในหน้า ที่มีรูปถ่ายของคุณอยู่ จะระบุ ไว้ว่า ได้เริ่มทำไว้ตั้งแต่เมื่อไร และ จะหมดอายุลงเมื่อไร

หนังสือเดินทาง

เอาละ ตอนนี้คุณต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศ ก็จำเป็นต้อง ไปแจ้งกับ สถานทูตของประเทศ นั้นๆ ที่อยู่ในประเทศไทย ว่า คุณ ต้องการเดินทาง เข้าไปที่ประเทศของเขา และบอกว่า จะอยู่นานเท่าไร

ตรงวันสุดท้ายที่คุณจะกลับประเทศไทย Passport หรือ หนังสือเดินทางของคุณ ก็ควรจะต้องมีอายุอยู่ ไม่ควรหมดอายุ ก่อนที่จะกลับ หมายความว่า หนังสือเดินทางของคุณ จะต้องมีอายุ เหลือมากๆ หน่อยในการไปยื่นขอวีซ่า เข้าประเทศของเขา โดยทั่วไปต้องมีอายุ การใช้งาน หนังสือเดินทาง คงเหลืออยู่ที่ 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ

อ้อ!!!... แล้วอย่าลืมเหลือหน้าว่างๆ ในหนังสือเดินทางไว้ให้ทาง สถานทูตเขา ประทับตราวีซ่า หรือติดสติ๊กเกอร์วีซ่าด้วยละครับ ถ้าหน้าว่างๆ หมด แต่อายุยังมีอยู่ ก็คงไม่มีประโยชน์ คุณควร จะรีบไป ทำใหม่ แล้วก็นำไปยื่นพร้อมเล่มเก่า

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร?

เป็น หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนด ขององค์การ การบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่าง จากหนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้

มีการบันทึก ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง มีการ เข้ารหัส ข้อมูล เพื่อการตรวจสอบ ความถูกต้องแท้จริง ของหน้งสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่า หนังสือเดินทาง แบบเดิมอย่างไร

สามารถป้องกัน การปลอมแปลงได้สูง เป็นมาตรการสำคัญ ในการ สกัดกั้น ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบ เข้าเมือง ฯลฯ สามารถตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ ตัวบุคคล ได้แม่นยำและรวดเร็ว

อำนวย ความสะดวก ต่อการเดินทาง การเข้าเมือง และ ส่งเสริม การท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ ของประเทศ ทำให้ หนังสือเดินทาง ไทย มีความน่าเชื่อถือ และ ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลยิ่งขึ้น

ส่งผล ต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว ของประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง การต่างประเทศ ได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2548

สำหรับหนังสือเดินทางในระบบเก่า ที่ออกให้ก่อน สิงหาคม 2548 ยังคงใช้ได้ จนวันสิ้นอายุ ที่ปรากฏในเล่ม หนังสือเดินทาง แต่จะ ไม่สามารถต่ออายุได้อีก

เมื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ และต้องการ ข้อมูลว่ามีเอกสาร อะไรบ้าง ในการ ขอยื่นวีซ่า ให้คลิก เลือกประเทศ ที่ต้องการ ทราบได้เลยครับ