ธงชาติประเทศอินเดีย

Update 22-Apr-2019

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย

 1. แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
 4. รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป
 5. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 6. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 7. สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
 8. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)

ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

 • 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
 • ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-258-0300-5 เว็บไซต์: embassyofindiabangkok.gov.in/

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย VFS

ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร: 02-258-3063-64 อีเมล์ : info.bkk@vfshelpline.com เว็บ:vfsglobal.com/india/

วันและเวลาทำการ
:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า
:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับรับหนังสือ เดินทางคืน

ทำประกันเดินทาง ออนไลน์

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

ช่วยจัดให้ด้วย

วีซ่าอินเดีย Visa India

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ค่าบริการ 1,500.- บาท/เล่ม
ผู้เดินทางต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)

 • อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 3,500 บาท
 • อายุวีซ่ามากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 6,688 บาท

วีซ่าธุรกิจ (Business)

 • อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 6,688 บาท
 • อายุวีซ่ามากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 9,288 บาท

ค่าธรรมเนียมข้างต้น รวมค่าบริการของ สถานทูตและ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS แล้ว

ผู้เดินทางจะต้องไปทำการ สแกนลายนิ้วมือ

** ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่อายุวีซ่าที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น

วีซ่าอินเดียออนไลน์

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ (e-visa)

ผู้เดินทางชาวต่างชาติที่ต้องการไปอินเดีย เพื่อการพักผ่อน การเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ การไปรักษาโรคระยะสั้น หรือการไปเยี่ยมชมธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

ทำ E-VisaE-Visa สามารถใช้ได้กับ สนามบิน 28 แห่ง และท่าเรือ 5 แห่ง ดังต่อไปนี้

สนามบิน Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chandigarh, Chennai, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Portblair, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi & Vishakhapatnam
ท่าเรือ Chennai, Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai

โปรดทราบ การยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ สำหรับ e-Tourist Visa และ e-Business Visa วีซ่ามีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่วีซ่าออก และใช้เข้า-ออกประเทศอินเดียได้ หลายครั้ง (Multiple entries) แต่ถ้าเป็น e-Medical Visa วีซ่ามีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย โดยจะอนุญาตให้เข้า-ออกได้ 3 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ของคนไทย USD 80 และค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.5%

วีซ่าอินเดียออนไลน์ ไม่สามารถใช้เดินทางเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Region) ได้ ถ้าหากต้องการเดินทางไป จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

ผู้ที่อาศัยอยู่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, แพร่, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, พะเยา, นครวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี และน่าน สามารถ ยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.สถานกงสุลประเทศอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า, บริการด้านพาสปอร์ต และบริการด้านกงสุลประเทศอินเดีย สมาคมพาณิชย์สามัคคี เชียงใหม่

 • ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • ยื่นคำขอ : 08.30 – 14.00 รับหนังสือเดินทางคืน: 08.30 – 14.00
มารู้จัก พุชคาร์ (Pushkar)
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitterLine