บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอินเดีย

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต

* สถานทูตอินเดีย งดรับยื่นวีซ่าให้ ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมา ท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

* สำหรับชาวต่างชาติ ที่ทำงานในไทย (มีใบอนุญาตทำงาน) ยังสามารถยื่นขอวีซ่าได้ตามปกติ.

ผู้ที่อาศัยอยู่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, แพร่, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, พะเยา, นครวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี และน่าน ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.สถานกงสุลประเทศอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น

 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า, บริการด้านพาสปอร์ต และบริการด้านกงสุลประเทศอินเดีย สมาคมพาณิชย์สามัคคี เชียงใหม่
  • ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • ยื่นคำขอ : 08.30 – 14.00 รับหนังสือเดินทางคืน: 08.30 – 14.0
ธงชาติประเทศอินเดีย

Update 15-Mar-2017

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย

 1. แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
 4. รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป
 5. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 6. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 7. สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
 8. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

: 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

: 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี

: ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย VFS

ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ โทร: 02-258-3063-64
อีเมล์ : info.bkk@vfshelpline.com เว็บ:vfsglobal.com/india/

วันและเวลาทำการ
:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า
:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับรับหนังสือ เดินทางคืน

ทำประกันเดินทาง ออนไลน์

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

ช่วยจัดให้ด้วย

วีซ่าอินเดีย Visa India

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ค่าบริการ 1,500.- บาท/เล่ม
ผู้เดินทางต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย สำหรับ หนังสือเดินทางไทย 

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)

- อายุวีซ่า 6 เดือน 1,700 บาท
- ชาวต่างชาติ เสียเพิ่ม +400 บาท

 • วีซ่าธุรกิจ (Business)

- 8,200 บาท ชาวต่างชาติ เสียเพิ่ม +400 บาท
- ค่าดำเนินการ ของ ศูนย์ IVS Service 20 บาท
- ค่าบริการ สถานทูต 70 บาท

ผู้เดินทางจะต้องไปทำการ สแกนลายนิ้วมือ

ประเทศอินเดีย india สาธารณรัฐอินเดีย

มีเมืองหลวง คือ นิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ของ อนุทวีป อินเดีย เป็นประเทศ ประชา ธิปไตย ที่มี ประชากร มากที่สุด ใน โลก มีภาษาพูด แปดร้อยภาษา โดยประมาณ อาณาเขต ทางทิศเหนือ ติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตก เฉียงเหนือ ติดกับ ปากีสถาน ทางตะวันออก เฉียงเหนือ ติดพม่า ทางตะวันออก เฉียงใต้ และ ตะวันตก เฉียงใต้ จรด มหาสมุทรอินเดีย ทางตะวัน ออก ติด บังกลาเทศ และ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่า ไทยประมาณ หกเท่า

Google+FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา