เกาะช้าง Koh Chang or Chang Island

เพชรเม็ดงาม ของจังหวัด สุดชายแดนตะวันออก เกาะช้าง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสอง รองจากเกาะภูเก็ตและ เป็น เกาะที่ใหญ่ที่สุด ของ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง ที่ประกอบไปด้วย เกาะใหญ่ น้อย ทั้งหมด 52 เกาะ ชื่อ เกาะช้าง มาจากไหน

อาจจะมาจาก ลักษณะของเกาะ ที่มี ขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดา หมู่เกาะ ละแวกนั้น เลยได้ชื่อว่า เกาะช้าง บ้าง ก็ว่า แต่เดิม บนเกาะนี้ มีช้างอยู่มาก จึง เรียก กัน ว่า เกาะช้าง นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยว สามารถ สัมผัส ความ งดงาม ของหาดทราย ธรรมชาติ ที่อุดม สมบูรณ์และชีวิต ความเป็น อยู่ ของ ชาวเกาะช้าง ได้ทุกฤดูไม่ว่าจะเป็น หน้าร้อน แดดใสใส หรือ หน้าฝน กับสายฝนพรำๆ ฉ่ำใจ ฟ้าหลังฝน บน เกาะช้าง อาจทำให้ใคร เปลี่ยนใจ หลงรัก ทะเลหน้าฝนก็เป็นได้

สถานที่น่าสนใจ บนเกาะช้าง

บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง อยู่ ทาง ตอนใต้ของ เกาะช้าง น่านน้ำทะเล ตราด บริเวณอ่าวสลักเพชร อ่าวสลักคอก ยังเป็นอีกหน้าหนึ่งของบันทึก ประวัติ ศาสตร์ การต่อสู้ เพื่อปกป้องอธิปไตย ของไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 กอง ทัพเรือไทย สามารถ ขับไล่ ผู้รุกรานให้ ล่าถอยไปได้ หากไทยต้อง สูญเสีย กองเรือ และ ทหารกล้าไป จำนวนหนึ่ง วีรกรรม ทหารเรือไทย ได้รับการจดจารึก และ รำลึกถึง วันที่ 17 มกราคมของทุกปี ณ อนุสรณ์ สถาน ยุทธนาวี ที่เกาะช้าง อำเภอ แหลมงอบ

น้ำตกธารมะยม เป็นน้ำตกขนาด กลาง มี 4 ชั้น ลักษณะเป็นธารน้ำไหล ผ่านลงมาเป็นชั้นๆ เป็นน้ำตกมีชื่อ เสียง มาตั้งแต่อดีต เนื่องจาก พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 เคยเสด็จประพาส น้ำตก ธารมะยม แห่งนี้

ดังจะเห็นได้จาก พระ ปรมาภิไธย ย่อที่ทรงสลักไว้บนก้อนหิน น้ำตกชั้นที่1 และ 2 มีแอ่งน้ำให้ ลงเล่น ได้ จาก น้ำตกชั้นที่ 2 เดินขึ้นไป ประมาณ 400 เมตร ก็จะพบกับน้ำตกชั้นที่ 3 มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ สามารถ ลงเล่น น้ำได้ น้ำตกชั้นที่สวยที่สุดคือ น้ำตก ชั้นที่ 4 แต่ต้องปีนขึ้นไปตามผาหิน ค่อนข้างลำบากสักหน่อย น้อยคนจะขึ้น ไปถึง จาก น้ำตกธารมะยม จุดหมาย ต่อไปคือ

บ้านสลักคอก: หมู่บ้านประมง พื้นบ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ริมอ่าวสลักคอก ที่เป็นเวิ้งอ่าว กว้าง มีแนวเขาโอบล้อม จนเหลือช่องทางเข้าออกแคบๆเท่านั้น มีวัดสลักคอก ที่ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้ง เสด็จประพาส เกาะ ช้างที่่บ้านสลักคอก นักท่องเที่ยว ผู้เดิน ทางสามารถสัมผัสกับ ธรรมชาติทียัง อุดมสมบูรณ์ ของเกาะช้าง โดยการ นั่งเรือ มาด มีสายลมอ่อนๆพัดเย็นสบาย ล่องไปตาม ลำน้ำที่โอบล้อม ไปด้วย ป่าโกงกางที่เขียวชอุ่ม ประหนึ่ง นั่งเรือ กอนโดล่าล่องไป ตามลำคลอง ในเวนิส หรือ นั่งเรือแจว ในแม่น้ำเอวอน ที่ไครสต์เชิร์ช

เรือแต่ละลำ ฝีพายจะยืนแจวเรือออกจาก ท่าเรือบ้านสลักคอก ไปตามลำน้ำ สู่ อ่าวสลักเพชร ที่ตั้งของ บ้านสลักเพชร ชุมชนขนาดใหญ่ที่สุด บน เกาะช้าง หนึ่งใน สถานที่ประวัติศาสตร์ ที่ในหลวง รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จฯเยี่ยมเยียน ชาวบ้าน โดยเฉพาะ ที่บ้านหลวง สลักเพชร พัฒนกิจ หรือ นายติ้น สลักเพชร ที่ปัจจุบัน

น้ำตกธารมะยมบนเกาะช้าง

ยังคงได้รับการดูแลรักษา ไว้อย่างดีหลักฐานยืนยันการเสด็จ พระราช ดำเนินเยี่ยม เยียน ของรัชกาลที่ 5 ก็คือ ตราตั้ง พระราชทาน ที่ทายาทของ หลวง สลักเพชร พัฒนกิจ เก็บรักษาไว้ เป็นอย่างดี ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ ที่บ้านสลักเพชร มีอาชีพประมง ทำสวน ผลไม้ และสวนยางพารา ท่านที่ชื่นชอบ น้ำตก ที่บ้าน สลักเพชร น้ำตกให้เที่ยวชมถึง 2 แห่ง คือ น้ำตก คลองหนึ่ง และ น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียว ที่สามารถลงเล่นน้ำได้ ติดกับบ้านสลักเพชรคือ บ้านโรงถ่าน ชุมชนเล็กๆ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น

อ่าวสลักเพชร: เป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุด ของเกาะช้าง มีรีสอร์ท ที่พัก ให้บริการ สุดทาง การเดินทางฝั่งตะวันออก จะได้ พบกับ บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง  อยู่ ทางตอนใต้ ของเกาะช้าง น่านน้ำทะเล ตราดบริเวณอ่าวสลักเพชร อ่าวสลักคอก ยังเป็นอีกหน้าหนึ่ง ของบันทึก ประวัติศาสตร์ การต่อสู้

น้ำตกคลองพลูเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 กองทัพเรือไทย สามารถขับไล่ผู้รุกรานให้ล่าถอยไปได้ หากไทยต้องสูญเสียกองเรือ และ ทหารกล้า ไปจำนวนหนึ่ง วีรกรรมทหาร เรือไทยได้รับการจดจารึก และ รำลึกถึง วันที่ 17 มกราคมของทุกปี ณ อนุสรณ์ สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอ แหลมงอบ

ย้อนกลับไปที่ท่าเรือบนเกาะช้าง ถ้าเลี้ยว ไปทางขวา ไปทางชายฝั่ง ตะวันดก ของ เกาะช้าง เส้นทาง ที่นักท่องเที่ยว นิยม มาพักผ่อน ความสวยงามของหาดทราย สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรม ท่องเที่ยว

น้ำตกคลองพูล: เป็นน้ำตกยอดนิยม แห่งหนึ่ง เพราะ การเดินทาง สะดวก และ ตัวน้ำตก ก็สวยงามมาก ตั้งอยู่ระหว่าง หาดคลองพร้าว และ หาดไก่แบ้ อยู่ห่าง จากอ่าวคลองพร้าว 3 กิโลเมตร มีถนน และ รถสองแถวประจำทางวิ่งผ่าน ลักษณะเป็นน้ำตกสูง 3 ชั้น ไหลผ่าน หน้าผาทิ้งตัวลงมาสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง บริเวณ ทางเข้ามีร้านอาหารอยู่หลายร้าน

น้ำตกคลองหนึ่ง: อยู่ใกล้กับ น้ำตก คีรีเพชร อยู่ลึกเข้าไป จากชุมชน สลักเพชร ลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว ไหลผ่านช่องเขาลงมา สูง 120 เมตร สามารถ ลงเล่นน้ำได้

น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ห่างจากชุมชน บ้านสลักเพชร ผ่านสวนยาง เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร อยู่ใกล้น้ำตกคลองหนึ่ง แต่เป็นสายน้ำคนละสาย ที่ไหลผ่าน หมู่บ้านไปลงทะเล ตัวน้ำตกสูงราว 5 เมตร มีแอ่งน้ำเล็กๆ น้ำตกคีรีเพชรด้านล่างลง ไปเล่นน้ำได้

บ้านสลักเพชร-บ้านโรงถ่าน เป็น สอง ชุมชนใหญ่ที่สุด บนเกาะช้าง ตั้งอยู่ ทางตอนใต้ ของเกาะช้าง สถานที่ ราชการต่างๆ ตั้งอยู่ ที่นี่ ทั้งสถานีตำรวจ ที่ทำการอำเภอ เกาะช้าง และ โรงพยาบาล ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ ทำประมง อ่าวสลักเพชร เป็นอ่าว ใหญ่ที่สุด บนเกาะ มีร้านขายของ และ ร้านอาหารทะเล

หมู่บ้านประมงบางเบ้า

บ้านแต่ละ หลังปลูกหลักปักเสา ลงในทะเล และ มีสะพาน เชื่อมต่อ ถึงกัน บรรพบุรุษของ คนที่นี่ ส่วนใหญ่ สืบเชื้อสายจาก ชาวสลักเพชร ดำรงชีวิตเรียบง่าย ด้วยการทำประมง ขนาดเล็กชายฝั่ง เป็นแหล่งปลาหมึกหอม ชุกชุม มีแหล่งปะการังใต้น้ำ บริเวณน้ำตกคลองหนึ่ง หมู่บ้าน มีท่าเรือ สะพานปลา ทำกะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาเค็ม อ่าวบางเบ้า มีชัยภูมิที่ตั้ง เหมาะแก่การจอดเรือ หลบคลื่นลม เพราะ มีเทือกเขา และ หมู่เกาะโอบล้อมสองด้าน ในฤดูมรสุม จึงมีเรือ มากมายเข้ามาจอด หลบคลื่นลมในอ่าวนี้

หาดทรายขาว: หาดสวยขึ้นชื่อ ของ เกาะช้าง เป็น หาดทราย ที่มีเม็ดทราย ขาวสะอาด จนเป็นที่มาของชื่อ หาดทรายขาว เป็นหาดที่ พลุกพล่าน ไปด้วย ผู้คน มีที่พัก ทั้งรีสอร์ทและ บังกาโลให้เลือกพักมากมาย รวมถึง ร้านอาหาร บาร์ และ ร้านขายของสารพัด จาก หาดทรายขาว ไต่ไหล่เขาไปยัง

หาดคลองพร้าว: เป็นหาดทรายยาว ร่มรื่น ไปด้วย ทิวมะพร้าว เช่นเดียวกันกับ หาดทรายขาว ที่หาดคลองพร้าว มีที่พัก ให้เลือก มากมาย ทางตอนเหนือของหาด มีแหลมหินขนาดใหญ่ ให้ทัศนียภาพ ที่สวยงาม ยามอาทิตย์อัสดง จากหาด คลองพร้าว สามารถเดินทางไป เที่ยว ชมน้ำตก อีกแห่งบน เกาะช้าง ได้คือ น้ำตกคลองพลู ลักษณะเป็นน้ำตก 3 ชั้น สวยงาม

หาดไก่แบ้ :เป็นหาดที่ทอดยาวต่อ มาจากหาดคลองพร้าว เป็นหาดที่เป็น ที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว เมื่อยืน อยู่หน้าหาด มองออกไปในทะเล จะเห็น เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะร่ม และ เกาะเล็กๆ เรียงราย เป็นภาพที่สวยงาม น่าประทับใจ ปลายทางที่

อ่าวบางเบ้า: มีหมู่บ้านประมง ที่ เก่าแก่ และ น่าสนใจไปเยี่ยมชม วิถีชีวิต ของชาวบ้าน และ บ้านเรือน ที่ปลูกอยู่ ในทะเล ซึ่งบ้านแต่ละหลัง มีสะพาน เชื่อมต่อถึงกัน คล้ายกับที่เกาะปันหยี เพียงแต่ ที่บ้านบางเบ้านี้ มีส่วนที่ ติดกับ ชายฝั่ง บริเวณอ่าวบางเบ้า มีปะการัง ใต้น้ำ ที่สวยงามให้ได้ชม หรือ เช่าเรือ ชาวบ้าน ไปตกปลา หรือ เที่ยวเกาะต่างๆ บริเวณใกล้เคียงได้ ที่หมู่บ้านบางเบ้า ท่านสามารถเลือกซื้อ อาหารทะลสดๆ และ อาหารทะเลแห้ง กะปิ ของบ้านบางเบ้า เป็นที่ขึ้นชื่อ เรื่องความอร่อย นอกจากนั้น ร้านอาหารทะเล ก็มีให้เลือกชิมมากมาย

อ่าวใบลาน: อยู่ถัดขึ้นไป จาก หาดไก่แบ้ มีทางเท้า ตัดผ่านภูเขา ใช้เวลา เดินเท้า จากหาดไก่แบ้ ประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทาง สามารถมองเห็น ทัศนียภาพ ที่สวยงาม ของทิวเขา อ่าวใบลาน มีลักษณะเป็น หาดทรายยาว มีบางช่วง เป็นหาดหิน เป็น อ่าวที่เงียบ สงบ เหมาะแก่การ เล่นน้ำ และ พักผ่อน

หาดไข่มุก หรือ หาดหินไข่มุก: เป็นหาดขนาดเล็ก คั่นระหว่าง หาดทราย ขาว กับ หาดคลองพร้าว ชายหาด เป็น ก้อนหินขนาดเล็ก กลมมนทั่วทั้งหาด จึงได้ชื่อว่า หาดไข่มุก หรือ หาดหินไข่มุก เป็นหาดที่ไม่เป็นที่นิยม เล่นน้ำเท่าไรนัก เนื่องจาก เป็นหาดหิน แต่ก็มีโรงแรม และ ที่พักให้บริการอยู่ หลายแห่งเข่นกัน

อ่าวคลองสน:ตั้งอยู่ในเขต อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะช้าง อยู่ทางเหนือสุด ของเกาะช้าง เป็นที่ตั้งของ ชุมชนบ้าน คลองสน และ เป็นที่ตั้งของแคมป์ช้าง “บ้านควาญช้าง” ( มีกิจกรรม นั่งช้างเดินป่า ) ชาวบ้านคลองสน ยังคงมี วัฒนธรรม และ การใช้ชีวิตแบบ ดั้งเดิม บริเวณชุมชน คลองสน ในตอนเช้า เป็นตลาด ซึ่งท่านสามารถ หาซื้อ และ รับประทาน อาหารรสชาติ พื้นเมือง ของเกาะช้างได้ ชายหาด ของอ่าวคลองสน จะอยู่ก่อนถึงที่ทำการ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช.2 (คลองสน) เล็กน้อย อ่าวคลองสน เป็นอ่าว ขนาดใหญ่ มีหาดทรายขาว ละเอียด ทอดขนานไปกับป่าสนเขียวครึ้ม ที่อ่าวคลองสนมี แนวปะการัง อยู่ไม่ไกล จากฝั่งนัก สามารถว่ายน้ำ และ ดำชม ปะการังน้ำตื้นได้

ค้นหา ทุกการเดินทาง ได้ที่นี่

ค้นหาการเดินทาง

การเดินทางสู่ เกาะช้าง จาก กรุงเทพฯ

สามารถเลือกการเดินทางได้ทั้ง ทาง รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และ เคริ่องบิน

ทางรถยนต์ กรุงเทพฯ-แหลมงอบ จังหวัดตราดใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง บนเส้นทางสายบางนา-ตราด หรือ มอเตอร์เวย์

รถโดยสารประจำทาง มีให้เลือกทั้งรถธรรมดา และรถ ปรับ อากาศ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง มีรถให้บริการ ทั้งที่สถานี ขนส่งสายตะวันออก หรือเอกมัย และ สถานีหมอชิต รถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ ป.1 ของขนส่ง วิ่งให้บริการ ทุกวัน จอดที่ท่าเรือเซ็นเตอร์ พอยท์เลย ไม่ต้องต่อรถสองแถว

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท
กรุงเทพฯ - เกาะช้างเกาะช้าง - กรุงเทพฯ
06.30 น.12.30 น.
07.45 น.14.00 น.
09.45 น.16.00 น.

รถประจำทางปรับอากาศเชิดชัยทัวร์ วิ่งให้บริการทุกวัน กรุงเทพฯ-ตราด มีรถสองแถวไปส่งที่ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติฟรี ค่าโดยสาร เที่ยวเดียว 250 บาท ไป-กลับ 473 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง)

กรุงเทพฯ-ตราด เวลา 05.30 น. 08.30 น. 10.30 น. และ 23.30 น.
(เฉพาะรถ 3 เที่ยวแรกเท่านั้น ที่มีบริการ รถสองแถวไปท่าเรืออ่าวธรรมชาติฟรี รถเที่ยว 23.30 น. ต้องเสียค่ารถ สองแถวเอง คนละ 50 บาท หลายคนอาจต่อรองได้)

ตราด-กรุงเทพฯ เที่ยวแรกเวลา 07.00 น. และออกทุกชั่วโมง
จนถึง 18.00 น. 21.30 น. และ 23.30 น. ( มีบริการรถสองแถวฟรี สำหรับ ลูกค้าเชิดชัย จากท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ไปท่ารถเชิดชัย ถึงเวลา 17.30 น.เท่านั้น แต่ถ้าต้องการใช้บริการรถสองแถวหลังเวลา 17.30 น. ให้ติดต่อที่ โทร 081 5214153 )

ตารางเที่ยวบิน

กรุงเทพฯ ( Bangkok ) – ตราด ( Trat )

Flight No.DepartureArrivalDay
PG 309 14:45 15.45 ทุกวัน
PG 307 16:5517:55 ทุกวัน

ตราด ( Trat ) - กรุงเทพฯ ( Bangkok )

Flight No.Departure ArrivalDay
PG 306 13:1014:10ทุกวัน
PG 308 18:3019:30ทุกวัน

เรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะช้าง

ท่าเทียบเรือเซ็นเตอร์พอยท์ มีเรือเฟอร์รี่ ออกทุกๆชั่วโมง ปิดให้บริการ ท่าเรือ เซ็นเตอร์พอยท์ – เกาะช้าง ท่าเรือด่านเก่า เที่ยวแรก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 19.30 น. เรือเฟอร์รี่จะออก ทุกๆหนึ่งชั่วโมง เกาะช้าง ท่าเรือด่านเก่า – ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ เที่ยวแรก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถัดไปเวลา 07.30 น. และออกทุกๆหนึ่งชั่วโมง จนถึง เที่ยวสุดท้าย เวลา 19.00 น.
อัตราค่าโดยสาร ไป-กลับ โดยประมาณ คนละ 1xx บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 039 538196, 086 6101115

ท่าเทียบเรือ อ่าวธรรมชาติ เป็นเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่ได้มาตรฐาน สากล ลักษณะ คล้าย เรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก ไปเกาะสมุย ซึ่งจะใช้ เรือเฟอร์รี่ ขนาด ใหญ่ ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สามารถ บรรทุก ผู้โดยสารได้ 300 คน และรถยนต์ ได้อีกประมาณ 40 คัน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยครบครันสะดวก สบาย ปัจจุบันมีการปรับปรุง ตัวเรือให้มีความ ทันสมัย มากขึ้น และ มีสิ่งอำนวย ความสะดวก มากขึ้น มีน้ำ และอาหาร จำหน่ายบนเรือ ห้องน้ำ ปรับเปลี่ยนให้มี ความสะอาดมากขึ้น และ สามารถแล่น ได้เร็ว เพราะทำเลที่ตั้ง ของท่าเรือเฟอร์รี่ อยู่ในจุดที่แคบที่สุด ระหว่างเกาะช้าง อ่าวสับปะรดกับฝั่ง จ.ตราด ที่อ่าว ธรรมชาติ

ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ มีเรือเฟอร์รี่ออก ทุกๆชั่วโมง เปิดให้บริการ ท่าเรืออ่าว ธรรมชาติ – เกาะช้าง ท่าเรืออ่าวสับปะรด – ท่าเรืออ่าว ธรรมชาติเที่ยวแรก ตั้งแต่เวลา 06.30 น. และออกทุกๆ 45 นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น.

อัตราค่าโดยสาร ไป-กลับ คนละ 120 บาท รถยนค์, รถตู้ คันละ 200 บาท ไป-กลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 081 9435872 081 9435872

จากแหลมงอบ ไปเกาะช้าง
เรือเมล์ วิ่งรับ-ส่งเฉพาะผู้โดยสาร จากท่าเรือแหลมงอบ ไปยังท่าเรือ ด่านเก่า และท่าเรือธารมะยม บนเกาะช้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่น่าสนใจ บนเกาะช้าง

สำหรับผู้ที่มีเวลาและ ต้องการสัมผัส เกาะช้างอย่างใกล้ชิด การปั่นจักรยาน เสือภูเขา ชมธรรมชาติ และ วิถีชิวิต ชาวบ้าน บนเกาะ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถ เนื่องด้วยสภาพถนน ที่คดเคี้ยว ลดเลี้ยวเลียบหาด ขึ้นเขาลงเขา เข้าสวนยาง สวนเงาะ สวนทุเรียน สวนมะพร้าวสลับกันไป บางช่วงเป็นโค้ง หักศอกให้ตื่นเต้นกันบ้าง มีหลายเส้นทาง ให้เลือกปั่น
การขี่ช้าง:

 

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การนั่งช้าง ชมธรรมชาติ เมื่อไปถึง เกาะช้าง ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่
- บ้านควาญช้าง โทร 081 9193995
- บ้านช้างไทย โทร 081 761554, 084 8638185
- คลองพลูบ้านช้าง โทร 081 9409420
- ช้างชุติมน โทร 089 9396676, 0871357424

นั่งช้าง ขี่ช้าง ชมไพร : สัมผัส บรรยากาศ ที่ร่มรื่น ของต้นไม้ บน เกาะช้าง กับกิจกรรม นั่งช้าง ชมไพร สถานที่สำหรับขี่ช้างเที่ยวป่า อยู่ 2 แห่งคือที่ช้างชุติมา ซึ่งราคาประหยัด และ เป็นที่นิยม จะนำขี่ช้างเที่ยวป่าใกล้ๆ บ้านคลองพร้าว อีกที่หนึ่ง คือบ้าน ควาญช้าง ที่บริเวณบ้านคลองสน จะนำเที่ยวช่วงตอนเหนือ ของเกาะ

พายเรือคายัก หรือเรือแคนนู บริเวณหาดไก่แบ้ หรือพายไปเกาะมันใน เกาะมันนอก เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับ ความนิยมสำหรับ ผู้ที่รักทะเล หรือ พายเรือคายัก ชม ธรรมชาติป่าชายเลน ที่บ้านสลักคอก ดำน้ำ ดูปะการัง หรือ ตกปลา เป็น กิจกรรมฮอตฮิต สำหรับ ผู้มาเยือนเกาะช้าง มีให้เลือกทั้ง โปรแกรมครึ่งวัน และ เต็มวัน โดย เรือจะออกจาก ท่าเรือบางเบ้า หลังจากเหน็ดเหนื่อย จากกิจกรรมต่างๆ มาทั้งวัน

การนวด หรือการทำสปาทรีทเมนท์ น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งมีให้เลือกสรร ทั้งอย่าง เป็นกันเองแบบชาวบ้าน ถึงระดับหรูหรา ห้าดาว นั่งเรือ ชมหี่งห้อย บริเวณคลองพร้าว ก่อนนอนหลับฝันดี ก็น่าจะดีไม่น้อย ด้วย ความร่ำรวย ทรัพยากร ทางธรรมชาติ ของเกาะช้าง หาดทราย สายลม น้ำตก ป่าไม้ ภูเขา ลำคลอง วิถีชีวิต และ กิจกรรมต่างๆ ทำให้เกาะช้าง ไม่เคยร้างผู้มาเยือน แล้วคุณ ...เคยมาเยือน เกาะช้าง... หรือยัง

ดำน้ำ ดูปะการัง : เป็นกิจกรรม ยอดนิยม อันดับแรกของ เกาะช้าง มีรูปแบบให้เลือก ทั้งแบบเต็มวัน และแบบครึ่งวัน แบบเต็มวัน จะเริ่มตั้งแต่ เช้า ประมาณ 09:00 น.จนถึง เวลา ประมาณ 16:30 น. โดยใช้เรือไม้ ขนาดใหญ่ เรือจะออก จาก ท่าเรือ บางเบ้า ไปยังสถานที่ดำน้ำ ซึ่งจะอยู่ บริเวณ หมู่เกาะรัง และเกาะต่าง ๆ ใกล้เคียง ประมาณ 4 เกาะ ในแต่ละเกาะ จะมีความแตกต่าง ของปะการัง แต่ละชนิด รวมไปถึงปลาต่างๆ ที่มีอยู่ มากในบริเวณนี้ ส่วนแบบครึ่งวัน สามารถเลือกได้ 2 ช่วงเวลาคือ รอบเช้าตั้งแต่ 09:00 น.- 12:00 น. และรอบบ่าย 13:00 น.- 16:00 น.โดยใช้เรือเร็วสปีดโบ้ท ออกจาก ท่าเรือไก่แบ้ ไปยังเกาะหยวก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดไก่แบ้

ตกปลา : เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น ที่นิยมอย่างมากของ เกาะช้าง เนื่องที่นี่มี ปลาใหญ่ชุกชุม โดยเฉพาะบริเวณ เกาะคลุ้ม และหินลูกบาต ทั้งปลาอินทรีย์ ปลาเก๋า ปลาสาก ท่าน สามารถ ซื้อทริปตกปลาได้ทั้ง กลางวัน และ กลางคืน ล่องเรือ ดูหิ่งห้อย : บริเวณ ปากคลองพร้าว และ บ้านสลักเพชร มีลักษณะ เป็นผืน ป่าโกงกางขนาดใหญ่ ในตอนกลางคืน จะมีฝูงหิ่งห้อย จำนวนมาก

พายเรือคายัค แคนู : ชายหาด ของเกาะช้าง โดยเฉพาะ หาดไก่แบ้ จะมีชายหาดทอดยาว พื้นน้ำทะเลราบเรียบ จึงเหมาะ สำหรับ กิจกรรม พายเรือคายัค และ แคนู เป็นอย่างยิ่งท่านสามารถ หาเช่าเรือ คยัคพายเล่น ได้ตามหน้าหาด

สปา: การนวดแบบผ่อนคลาย และ การทำสปากำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ในปัจจุบัน เกือบทุกโรงแรม บนเกาะช้าง จะมีสปาสำหรับบริการนักท่องเที่ยว อยู่ภายในโรงแรม ซึ่งจะช่วยให้ท่าน ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้ามาตลอดวัน และ ตามบริเวณชายหาด ก็มีบริการ นวดตัว ไว้คอยให้บริการ

Tips : กรุณาอย่าให้อาหารปลา ในทะเล เพราะจะเป็นการทำลาย ระบบนิเวศน์ในทะเล เนื่องจาก เรือที่พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำ ดูปะการัง มักจะพาไปที่จุดเดิมๆ และ มีกิจกรรม ให้อาหารปลา ในทะเล เป็นที่ สนุกสนาน แต่ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว เหล่านั้น หารู้ไม่ว่ากำลังทำลาย แหล่ง ท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์ ความงามของ โลกใต้ทะเล ก็จะ ปลี่ยนไป ปลาที่เคย หากินตามแนวปะการัง คอยทำ ความสะอาด ปะการัง เช่น ปลาสลิดหินบั้งเขียวเหลือง เมื่อมีคนเอา อาหารมาให้กิน มันก็รอกิน แต่อาหาร ที่นักท่องเที่ยวเอามาให้ ไม่หากินเอง ตามธรรมชาติ ห่วงโซ่อาหารผิดเพี้ยนไป ปะการังก็ไม่มีใครดูแล ทำความสะอาด ในที่สุดมันก็ตาย ไม่มีปะการัง และ ปลาสวยสวยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม