ชิงเต่า (Qingdao หรือ Tsingtao) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลชานตง เป็นเมืองชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน มีภูมิประเทศที่สวยงาม จึงได้ชื่อว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก ในช่วงก่อน สงครามโลกครั้งที่ 1

เมืองชิงเต่านี้ เคยถูกปกครอง โดยเยอรมันมามากกว่า 20 ปี ทำให้เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรม ทั้งตะวันตก และ ตะวันออก ผสมผสานกัน มากมาย รวมไปถึง ยังได้รับวัฒนธรรม การผลิตเบียร์อีกด้วย มีอะไรน่าสนใจในชิงเต่า

สะพานจ้านเฉียว Zhan Bridge (Zhanqiao)

เป็นสะพานโบราณสมัยราชวงศ์ชิงที่ยื่นลงไปในทะเล มีอายุกว่า 125 ปี ที่ทอดยาวเข้าไปในทะเล ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองชิงเต่า สะพานมีความยาว 440 เมตร และกว้าง 10 เมตร ทอดตัวอยู่ในอ่าวชิงเต่า ริมฝั่งเป็นสวนสาธาณะพักผ่อนริมทะเล ชาวชิงเต่ากล่าวไว้ว่า คุณจะไม่ได้รู้จักชิงเต่าอย่างแท้จริง ถ้าไม่ได้มาที่สะพานแห่งนี้

สะพานจ้านเฉียว Zhan Bridge (Zhanqiao)

หาดนัมเบอร์วัน Qingdao Number One Bathing Beach

เป็นชายหาดที่มีน้ำใส ทรายนิ่มและคลื่นไม่แรง จึงทำให้มีความสวยงามไม่แพ้ ชายหาดในฮาวาย บาหลี หรือเกาะสเม็ด เลยทีเดียว ชายหาดนี้มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 36,000 ตารางเมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก ร้านอาหาร ห้องอาบน้ำ รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยว คือ เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน

หาดนัมเบอร์วัน Qingdao Number One Bathing Beach

ภูเขาเหลาซาน Mt. Laoshan

เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองชิงเต่า หันหน้าไปทางทะเลเหลือง มีทางเดินขึ้นเขา 3 ทาง นำไปสู่จุดชมวิว 220 จุด และยังได้ชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดของลัทธิเต๋า จึงมีวัดของลัทธิเต๋าตั้งอยู่บนเทือกเขาเหลาซานนี้มากมาย นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่งดงามให้ไปเยี่ยมชมอีกด้วย

ภูเขาเหลาซาน Mt. Laoshan

ตำหนักไท่ชิงกง Taiqing Palace (Tai Qing Gong)

หนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ของลัทธิเต๋า ตั้งอยู่บนไหล่เขาด้านใต้ของเทือกเขาเหลาซาน วัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ประกอบด้วย 3 ตำหนักสำคัญ คือ ตำหนักซันกง(Sanguan Hall) ตำหนักซันชิง(Sanqing Hall) และตำหนักซันหวง (Sanhuang Hall)

ตำหนักไท่ชิงกง Taiqing Palace (Tai Qing Gong)

โบสถ์เซนต์เอมิล St. Emil Church

โบสถ์คาทอลิก ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน เป็นศิลปะแบบโกธิคและโรมัน โบสถ์นี้มีหอระฆัง 2 หอ แต่ละหอมีนาฬิกาที่ทำด้วยทองแดง 4 ด้าน ซึ่งจะมีการตีระฆังทุกวันอาทิตย์และช่วงเทศกาลต่างๆ

โบสถ์เซนต์เอมิล St. Emil Church

พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า Qingdao Beer Museum (Tsingtao Brewery)

พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่านี้ ตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นโรงงานเก่า ของบริษัทผู้ผลิตเบียร์ชิงเต่า ซึ่งบริษัทฯนี้ถูกก่อตั้ง โดยชาวเยอรมันมาตั้งแต่ ปี 1903 นอกจากนักท่องเที่ยว จะได้รู้ประวัติความเป็นมา ของบริษัทจากอดีต ถึงปัจจุบันแล้ว นักท่องเที่ยว ยังจะได้ชิมเบียร์หลากหลาย ที่เพิ่งกลั่นเสร็จใหม่ๆอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า Qingdao Beer Museum (Tsingtao Brewery)

เทศกาลเบียร์เมืองชิงเต่า Qingdao International Beer Festival

เทศกาลเบียร์ที่เมืองชิงเต่า เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1991 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของเมือง ซึ่งเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในช่วง สัปดาห์ที่สอง ของเดือนสิงหาคม ของทุกปี ภายในงานจะมีการแสดง แสง สี เสียง ตระการตา รวมทั้งสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมากมาย (ปีนี้จะจัดระหว่าง วันที่ 4-27 สิงหาคม 2560)

เทศกาลเบียร์เมืองชิงเต่า Qingdao International Beer Festival

การเดินทางจากกรุงเทพฯไปเมืองชิงเต่า มีให้เลือกทั้งไฟลต์บินตรง หรือไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอื่นๆ สอบถามเรื่อง ตั๋วเครื่องบิน (คลิ๊กที่นี่) หรือ ดูรายละเอียด การยื่นขอวีซ่าจีน (คลิ๊กที่นี่)