ได้รับวัคซีนครบ ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ Molecular Test 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อ เมื่อเดินทางไปถึง หรือระหว่างพำนัก

วัคซีนที่แคนาดายอมรับ

• AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)
• Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)
• Janssen/Johnson & Johnson
• Moderna (mRNA-1273)
• Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)
• Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV)
• Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)

Update 16-Sep-2022

ยื่นขอวีซ่าแคนาดา

ธงประชาติประเทศแคนาดา

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัว

2. หนังสือเดินทาง ต้องไม่ หมดอายุก่อน วันที่ท่าน จะเดินทางกลับ ประเทศไทย และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

3. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน
 • ข้าราชการ และ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน
 • ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร จดทะเบียนการค้า พร้อมสำเนา
 • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)

4. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท

5. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

6. ฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ ขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไป ยื่นด้วยตนเอง)

7. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (กรณีใช้ไฟล์ภาพอัปโหลดรูป 800x800 px ประเภทไฟล์ jpg)

ขนาดรูปวีซ่า

ให้ Plan-Travel.Com จัดการเรื่อง
วีซ่าแคนาดา
Visa Canada

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ผู้เดินทางจำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา 100 CAD
ค่าเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric fee) 85 CAD ต้องชำระ ผ่าน online ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต

ค่าบริการของศูนย์ VFS 355 บาท
ค่า SMS 78 บาท: ค่าส่งไปรษณีย์ 212 บาท
:เวลาพิจารณาและ อนุมัติวีซ่า 16 วันทำการ

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่น จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
 4. หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
Website: visa.vfsglobal.com/
Tel: 02-460-7053
Email: info.canbkk@vfshelpline.com
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 – 14:00น.

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 02-636-0540 Email: enquiry@international.gc.ca
Web: geo.international.gc.ca
เวลา แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น

วันหยุดประจำปี 2022 ศูนย์รับยื่นวีซ่าแคนาดา VFS

- กุมภาพันธ์ วันที่ 21
- เมษายน วันที่ 13, 14
- พฤษภาคม วันที่ 02, 16
- กรกฎาคม วันที่ 28
- กันยายน วันที่ 30
- ตุลาคม วันที่ 10
- พฤศจิกายน วันที่ 14
- ธันวาคม วันที่ 05, 26, 27

Facebook TwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ขอวีซ่าไปไอร์แลนด์

ขอวีซ่าไปไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

ไปไอร์แลนด์ หรือไอซ์แลนด์

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าสเปน

ยื่นวีซ่าสเปน

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าเม็กซิโก

ยื่นวีซ่าเม็กซิโก

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs