ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยไม่ต้องขอวีซ่า ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ของประเทศ/ดินแดนต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า หรือสามารถขอ Visa on Arrival ในการเข้ามาในประเทศไทย จำนวนวันที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับแต่ละสัญชาติ

Visa exemption to Thailand The ordinary passport holders of the following countries/territories are visa exemption or get visa on arrival to Thailand Duration of stay depends on citizenship

Period of stay 14 days (อยู่ได้ 14 วัน)

 1. Cambodia
 2. Myanmar (International airport only)

Period of stay 30 days (อยู่ได้ 30 วัน)

 1. Andorra
 2. Australia
 3. Austria
 4. Belgium
 5. Bahrain
 6. Brunei
 7. Canada
 8. Czech Republic
 9. Denmark
 10. Estonia
 11. Finland
 12. France
 13. Germany
 14. Greece
 15. Hong Kong
 16. Hungary
 17. Iceland
 18. Indonesia
 19. Ireland
 20. Israel
 21. Italy
 22. Japan
 23. Kuwait
 24. Laos
 25. Latvia
 26. Liechtenstein
 27. Lithuania
 28. Luxembourg
 29. Macau
 30. Malaysia
 31. Maldives
 32. Mauritius
 33. Monaco
 34. Mongolia
 35. Netherlands
 36. New Zealand
 37. Norway
 38. Oman
 39. Philippines
 40. Poland
 41. Portugal
 42. Qatar
 43. Russia
 44. San Marino
 45. Saudi Arabia
 46. Singapore
 47. Slovak
 48. Slovenia
 49. Spain
 50. South Africa
 51. Sweden
 52. Switzerland
 53. Turkey
 54. Ukraine
 55. United Arab Emirates (UAE)
 56. United Kingdom (UK)
 57. United State of America (USA)
 58. Vietnam

Period of stay 90 days (อยู่ได้ 90 วัน)

 1. Argentina
 2. Brazil
 3. Chile
 4. Republic of Korea (South Korea)
 5. Peru

VISA ON ARRIVAL

Period of stay 15 days (อยู่ได้ 15 วัน)

 1. Bulgaria
 2. Bhutan
 3. China
 4. Cyprus
 5. Ethiopia
 6. Fiji
 7. Georgia
 8. India
 9. Kazakhstan
 10. Malta
 11. Mexico
 12. Nauru
 13. Papua New Guinea
 14. Romania
 15. Saudi Arabia
 16. Taiwan
 17. Uzbekistan
 18. Vanuatu
FacebookTwitterLine
Expats in Thailand to Belgium

Expats in Thailand to Belgium

East Africa Tourist Visa

East Africa Tourist Visa

Travel Insurance

Travel Insurance

Expats in Thailand to Japan

Expats in Thailand to Japan

All foreigners need visa to visit China

Expats to visit China

Expats in Thailand to Malaysia

Expats in Thailand to Malaysia

Visa exemption to Thailand

Visa Exemption to Thailand

Expats in Thailand to Myanmar

Expats in Thailand to Myanmar