ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยไม่ต้องขอวีซ่า ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ของประเทศ/ดินแดนต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า หรือสามารถขอ Visa on Arrival ในการเข้ามาในประเทศไทย จำนวนวันที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับแต่ละสัญชาติ

Visa exemption to Thailand The ordinary passport holders of the following countries/territories are visa exemption or get visa on arrival to Thailand Duration of stay depends on citizenship

Period of stay 14 days (อยู่ได้ 14 วัน)

 1. Cambodia
 2. Myanmar (International airport only)

Period of stay 30 days (อยู่ได้ 30 วัน)

 1. Australia
 2. Austria
 3. Belgium
 4. Bahrain
 5. Brazil
 6. Brunei
 7. Canada
 8. Czech
 9. Denmark
 10. Estonia
 11. Finland
 12. France
 13. Germany
 14. Greece
 15. Hong Kong
 16. Hungary
 17. Iceland
 18. Indonesia
 19. Ireland
 20. Israel
 21. Italy
 22. Japan
 23. Kuwait
 24. Laos
 25. Liechtenstein
 26. Luxembourg
 27. Macau
 28. Malaysia
 29. Monaco
 30. Mongolia
 31. Netherlands
 32. New Zealand
 33. Norway
 34. Oman
 35. Peru
 36. Philippines
 37. Poland
 38. Portugal
 39. Qatar
 40. Russia
 41. Singapore
 42. Slovak
 43. Slovenia
 44. South Korea
 45. Spain
 46. South Africa
 47. Sweden
 48. Switzerland
 49. Turkey
 50. United Arab Emirates (UAE)
 51. United Kingdom (UK)
 52. United State of America (USA)
 53. Vietnam

Period of stay 90 days (อยู่ได้ 90 วัน)

 1. Argentina
 2. Chile

VISA ON ARRIVAL

Period of stay 15 days (อยู่ได้ 15 วัน)

 1. Andora
 2. Bulgaria
 3. Bhutan
 4. China
 5. Cyprus
 6. Ethiopia
 7. Fiji
 8. India
 9. Kazakhstan
 10. Latvia
 11. Lithuania
 12. Maldives
 13. Malta
 14. Mauritius
 15. Papua New Guinea
 16. Romania
 17. San Marino
 18. Saudi Arabia
 19. Taiwan
 20. Ukraine
 21. Uzbekistan
FacebookTwitterLine
Expats in Thailand to Belgium

Expats in Thailand to Belgium

East Africa Tourist Visa

East Africa Tourist Visa

Travel Insurance

Travel Insurance

Expats in Thailand to Japan

Expats in Thailand to Japan

All foreigners need visa to visit China

Expats to visit China

Expats in Thailand to Malaysia

Expats in Thailand to Malaysia

Visa exemption to Thailand

Visa Exemption to Thailand

Expats in Thailand to Myanmar

Expats in Thailand to Myanmar