ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ของประเทศ/ดินแดนต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือสามารถขอ Visa on Arrival ในการเข้ามาในประเทศไทย จำนวนวันที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับแต่ละสัญชาติ

Visa exemption to Thailand for the ordinary passport holders of the following countries/territories are tourist visa exemption or get visa on arrival to Thailand Duration of stay depends on citizenship

Period of stay 14 days (อยู่ได้ 14 วัน)

 1. Cambodia
 2. Myanmar (International airport only)

Period of stay 30 days (อยู่ได้ 30 วัน)

 1. Andorra
 2. Australia
 3. Austria
 4. Belgium
 5. Bahrain
 6. Brunei
 7. Canada
 8. China
 9. Czech Republic
 10. Denmark
 11. Estonia
 12. Finland
 13. France
 14. Germany
 15. Greece
 16. Hong Kong
 17. Hungary
 18. Iceland
 19. India (10-Nov-23 - 10-May-24)
 20. Indonesia
 21. Ireland
 22. Israel
 23. Italy
 24. Japan
 25. Kazakhstan (1-Mar-24 - 31-Aug-24)
 26. Kuwait
 27. Laos
 28. Latvia
 29. Liechtenstein
 30. Lithuania
 31. Luxembourg
 32. Macau
 33. Malaysia
 34. Maldives
 35. Mauritius
 36. Monaco
 37. Mongolia
 38. Netherlands
 39. New Zealand
 40. Norway
 41. Oman
 42. Philippines
 43. Poland
 44. Portugal
 45. Qatar
 46. Russia
 47. San Marino
 48. Saudi Arabia
 49. Singapore
 50. Slovak
 51. Slovenia
 52. Spain
 53. South Africa
 54. Sweden
 55. Switzerland
 56. Taiwan (10-Nov-23 - 10-May-24)
 57. Turkey
 58. Ukraine
 59. United Arab Emirates (UAE)
 60. United Kingdom (UK)
 61. United State of America (USA)
 62. Vietnam

Period of stay 90 days (อยู่ได้ 90 วัน)

 1. Argentina
 2. Brazil
 3. Chile
 4. Republic of Korea (South Korea)
 5. Peru
 6. Russia (1-Nov-23 - 30-Apr-24)

VISA ON ARRIVAL

Period of stay 15 days (อยู่ได้ 15 วัน)

 1. Bulgaria
 2. Bhutan
 3. China
 4. Cyprus
 5. Ethiopia
 6. Fiji
 7. Georgia
 8. India
 9. Kazakhstan
 10. Malta
 11. Mexico
 12. Nauru
 13. Papua New Guinea
 14. Romania
 15. Saudi Arabia
 16. Taiwan
 17. Uzbekistan
 18. Vanuatu
วีซ่าเดินทาง