เอกสารขอยื่น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 11-Jun-2024

ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์, วีซ่าแคริบเบียน

ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์

01. แบบฟอร์มวีซ่า

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ลงทะเบียนก่อน)

02. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้อีก

อย่างน้อย 3 เดือน นับจาก วันที่เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูป) จำนวน 2 ใบ

03. หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย

04. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

05. รายละเอียดตารางการเดินทาง

06. หลักฐานจองที่พัก/โรงแรม

07. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

08. ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุ

ซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น

09. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

10. เช็กลิตส์ (Checklist) จะแยกตามประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ

• วีซ่าท่องเที่ยว

• วีซ่าเพื่อธุรกิจ/ประชุมสัมนา/เรียนระยะสั้น

• วีซ่าเยี่ยมเพื่อน หรือแฟน

สำหรับผู้มี อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม สูติบัตร และสำเนาหนังสือยินยอม ให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อบิดา และ/หรือ มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)

 

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่อง วีซ่าเนเธอร์แลนด์
เฉพาะค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการศูนย์ VFS

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 90 ยูโร ประมาณ 3,540 บาท +ค่าธรรมเนียม VFS 690 บาท
 • เด็ก 6-12 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่า 45 ยูโร ประมาณ 1,770 บาท +ค่าธรรมเนียม VFS 690 บาท
 • เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม VFS 690 บาท

ต้องนัดคิวล่วงหน้า เพื่อยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

หลังจากที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัคร จะไม่สามารถ ยืมหรือดึงหนังสือเดินทาง ออกจากสถานทูตได้ ระยะเวลาการพิจารณา คำร้องขอวีซ่า 15 วัน

ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)

อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้องเลขที่ 404-405 ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02-460-7066 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-12:00 | 13:00-16:00น)
Email: info.nlth@vfshelpline.com

เปิดยื่นขอวีซ่าวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30-12:00 | 13:00-16:00น.
รับผลวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 13:00-16:00น.
Web: visa.vfsglobal.com/

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 02-309-5200
ทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น
Web: netherlandsandyou.nl

 

ทราบหรือไม่

 • หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
 • สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนเดินทาง
 • วีซ่าลูกเรือ (ทำงานบนเรือ) ทำวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 9 เดือน ก่อนเดินทาง
 • กรณีได้รับอายุวีซ่ามากกว่า 6 เดือน สามารถอยู่ได้ 90 วัน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีได้รับวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง หมายความว่า จำนวนวันที่อยู่ได้ ในแต่ละครั้งรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

วีซ่าแคริบเบียน (Caribbean visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไป ประเทศอารูบา (Aruba) คูราเซา (Curaçao) เซนต์มาร์ติน (St Maarten) และหมู่เกาะแคริบเบียน เนเธอร์แลนด์ (the Dutch Caribbean islands) ซึ่งประกอบด้วย โบแนร์ (Bonaire) เซนต์เอิสตาซียึส (St Eustatius) และ ซาบา (Saba) โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคริบเบียน 3,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียม VFS 670 บาท เวลาพิจารณาวีซ่าแคริบเบียน ประมาณ 15 วัน
 • เอกสารใช้เหมือนกับ ยื่นวีซ่าวีซ่าเนเธอร์แลนด์

หมายเหตุ:

ถ้ามีวีซ่าเชงเก้น แบบเข้าออกเขตเชงเก้นได้หลายครั้ง (Multiple Entries) ที่ยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใด ประเทศหนึ่ง ในกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว สามารถใช้วีซ่าดังกล่าว เข้าประเทศข้างต้นได้

วันหยุด ปี 2024 วีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 26
- เมษายน วันที่ 01, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 09, 20
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26


ติดต่อเรา