ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์

update 27-Mar-2020

ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้ อีก อย่างน้อย 3 เดือน นับจาก วันที่เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูป) จำนวน 2 ใบ

3. หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย

4. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. รายละเอียดตารางการเดินทาง

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น

9. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

10. เช็กลิตส์ (Checklist) จะแยกตามประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเพื่อธุรกิจ/ประชุมสัมนา/เรียนระยะสั้น

วีซ่าเยี่ยมเพื่อน หรือแฟน

สำหรับผู้มี อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม สูติบัตร และ สำเนา หนังสือยินยอม ให้เดินทางไป ต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ / หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการ อำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่อง วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ
หรือ 02 -416-1537-38

หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2,680 บาท
  +ค่าธรรมเนียม VFS 520 บาท
 • เด็ก 6-12 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,340 บาท
  +ค่าธรรมเนียม VFS 520 บาท
 • เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
  +ค่าธรรมเนียม VFS 520 บาท

ต้องนัดคิวล่วงหน้า เพื่อยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า(คลิก)
หลังจากที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัคร จะไม่สามารถ ยืมหรือดึงหนังสือเดินทาง ออกจากสถานทูตได้ ระยะเวลาการพิจารณาคำรองขอวีซ่า 15 วัน

ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)

ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-118-7003 อีเมล์: info.nlth@vfshelpline.com
เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00
Web: vfsglobal.com/netherlands

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02-309-5200
ทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น
Web :thailand.nlembassy.org

 • กรณีได้รับอายุวีซ่ามากกว่า 6 เดือน สามารถอยู่ได้ 90 วัน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีได้รับวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง หมายความว่า จำนวนวันที่อยู่ได้ ในแต่ละครั้งรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

วีซ่าแคริบเบียน (Caribbean visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไป ประเทศอารูบา (Aruba) คูราเซา (Curaçao) เซนต์มาร์ติน (St Maarten) และหมู่เกาะแคริบเบียนเนเธอร์แลนด์ (the Dutch Caribbean islands) ซึ่งประกอบด้วย โบแนร์ (Bonaire) เซนต์เอิสตาซียึส (St Eustatius) และ ซาบา (Saba) โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคริบเบียน 1,170 บาท + ค่าธรรมเนียม VFS 520 บาท
ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าแคริบเบียน ประมาณ 1 สัปดาห์

วันหยุด ปี 2020 วีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- กุมภาพันธ์ วันที่ 10
- เมษายน วันที่ 13, 14, 15
- พฤษภาคม วันที่ 04
- มิถุนายน วันที่ 01, 03
- กรกฎาคม วันที่ 06, 28
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 13
- ธันวาคม วันที่ 25, 31

ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitterLine

เนื่องจากผลกระทบ COVID 19
ติดต่อเราได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

โทร: 099-181-1222

โทร: 081-827-1698

อีเมล์: plan@plan-travel.com

Facebook:facebook.com/PlanTravelDotCom/

Line ID: plan-travel.com

หรือ คลิกผ่านแบบฟอร์มนี้