บอร์ดดิ้งพาส หรือ บัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เป็นเอกสารที่ อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน สำหรับเที่ยวบินนั้นๆได้ แล้วเราจะได้รับบอร์ดดิ้งพาสเมื่อไหร่ คำตอบคือ

  1. เมื่อเราไปแสดงตน และดำเนินการเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ประจำเที่ยวบินที่เราต้องการเดินทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ตรวจสอบข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะออกบอร์ดดิ้งพาสให้กับเรา หรือ
  2. เช็คอินผ่านเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Self Service Check-in Kiosk) ที่สนามบิน เมื่อเราดำเนินการ ตามคำแนะนำที่เครื่องฯเสร็จแล้ว เครื่องฯก็จะพริ้นต์บอร์ดดิ้งพาสให้กับเรา หรือ
  3. เช็คอินออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น ของสายการบินที่เราจะเดินทาง ซึ่งการเช็คอินออนไลน์นี้ เราจะพริ้นต์บอร์ดดิ้งพาสออกเป็นกระดาษ หรือ เลือกเป็นบอร์ดดิ้งพาสอิเล็คทรอนิค (E-boarding pass) ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อกำหนด ของแต่ละสายการบิน

"บอร์ดดิ้งพาสจะแสดงรายละเอียด การเดินทางของผู้โดยสาร ในเที่ยวบินนั้นๆ คือ นามสกุล ชื่อ คำนำหน้าชื่อ เที่ยวบิน วันเดินทาง ชั้นโดยสาร หมายเลขประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Gate number) หมายเลขที่นั่ง เส้นทางการบิน (ชื่อสนามบินหรือเมืองต้นทาง และชื่อสนามบินหรือเมืองปลายทาง ของเที่ยวบินนั้นๆ) เวลาขึ้นเครื่องบิน (Boarding time) หมายเลขตั๋วโดยสาร (E-ticket) และลำดับการเช็คอิน"

บอร์ดดิ้งพาสจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนสำหรับสายการบิน และส่วนสำหรับผู้โดยสาร (แต่ถ้าเป็น E-boarding pass จะไม่ได้แยกส่วนกัน) ซึ่งตอนที่เราได้รับ บอร์ดดิ้งพาสมานั้น จะมีทั้ง 2 ส่วน

คำเตือน: ขณะเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน เพื่อทำการโหลดกระเป๋า ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะ หยอกล้อเล่นกัน หรือพูดถึง ระเบิด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับอันตราย ของในกระเป๋าเดินทาง เพราะอาจเกิดปัญหาได้ ทางที่ดีที่สุด อย่าพูดถึงดีกว่า!!!

Boarding Pass

ผู้โดยสารที่ไม่มีบอร์ดดิ้งพาส และ เอกสารประจำตัว ที่ทางราชการออกให้ (สำหรับการเดินทางภายในประเทศ) หรือพาสปอร์ต (สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ) แสดงต่อ เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้า ส่วนผู้โดยสารขาออก จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างใน

เมื่อเราไปถึงยังหมายเลขประตูทางออกขึ้นเครื่อง ของเที่ยวบินนั้นๆ เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกนั้น จะตรวจเช็คบอร์ดดิ้งพาส และเอกสารประจำตัว ที่ทางราชการออกให้ หรือพาสปอร์ต ของผู้โดยสารอีกครั้งว่า ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้โดยสารและรายละเอียดบน บอร์ดดิ้งพาสกับ เอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือพาสปอร์ต ถ้าหากถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะฉีกบอร์ดดิ้งพาส ที่เป็นส่วนของสายการบินเก็บไว้ และคืนส่วนที่เป็นของผู้โดยสาร พร้อมทั้งหนังสือเดินทาง คืนกลับมาให้เรา

เราควรจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาส ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือ ที่เราเรียกกันง่ายๆว่า แอร์โฮสเตส(ผู้หญิง) หรือสจ็วต(ผู้ชาย) ดู

เมื่อเราขึ้นไปถึงประตูทางเข้าเครื่องบิน เพื่อให้เขารู้ว่า เที่ยวบินที่เราจะไปนั้น ตรงกับเครื่องบิน ที่เราขึ้นมาหรือไม่ และเราได้ที่นั่งหมายเลขอะไร ซึ่งเขาจะได้บอกเราว่า ที่นั่งของเราอยู่ตรงไหน เมื่อเราได้นั่งที่เรียบร้อยแล้ว จึงค่อยเก็บบอร์ดดิ้งพาส

Facebook TwitterLine
รู้ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินต้อง Print E-Ticket ออกมาไหม?Boarding Pass คืออะไร การตรวจสอบ E-Ticket