update 12-Apr-2022

เอกสารยื่นขอวีซ่าพม่า

ธงชาติประเทศพม่า

1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ

3. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัทฯ หรือหน่วยงาน ในประเทศพม่า นอกจาก จดหมายเชิญแล้ว ต้องมี สำเนาเอกสาร หนังสือจดทะเบียน และ แนบเอกสารการเสียภาษีประจำปีล่าสุด ของบริษัทฯ ที่เขียนจดหมายเชิญ จาก ประเทศพม่าด้วย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว1,600 บาท(อยู่ได้ไม่เกิน 28 วัน)

วีซ่าธุรกิจ แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 2,000 บาท(เข้า-ออกครั้งเดียว, อยู่ได้ไม่เกิน 70 วัน)

ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 3 ถึง 7 วัน ทำการ

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย

110 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 02-637-9404, 02-234-0320
Site: mebangkok.org Email: info@mebangkok.com
แผนกวีซ่า ทำจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.30-16.30น

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ ขอวีซ่าพม่า ติดต่อเรา

ค่าบริการ + ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
ธรรมดาคนไทย 3,100 ต่างชาติ 3,400 บาท/เล่ม

ค่าบริการ + ค่าวีซ่าธุรกิจ
ธรรมดาคนไทย หรือต่างชาติ 3,500 บาท/เล่ม

ทำการยื่นวีซ่าผ่านแล้ว จะมีหน้าตาประมาณนี้ ตามรูปด้านล่าง

การประทับตราของทางสถานทูตพม่า แบบที่ 1, 2

ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในพม่า

  1. ไม่ควรพูดคุยเรื่องทางการเมือง ของเมียนมาร์กับบุคคลทั่วไป ที่ไม่รู้จักมักคุ้น
  2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา
  3. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการ ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ ก็ควรขออนุญาต
  4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  5. ระมัดระวังการพูดเชิงลบเกี่ยวกับประเทศ หรือ ชาวเมียนมาร์ในที่สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์จำนวนมาก ที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
  6. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัวมาด้วย
  7. ควรเลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่ม จากร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะน้ำดื่ม ควร บรรจุในขวดปิดผนึกเรียบร้อย
  8. ทางการเมียนมาร์อาจห้ามชาวต่างชาติ เดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่ หากประสงค์ที่จะเดินทางไป ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน
FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ขอวีซ่าไปบังคลาเทศ

ขอวีซ่าไปบังคลาเทศ

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

ทำวีซ่าฝรั่งเศส

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

เอกสารขอวีซ่าโปรตุเกส

ขอวีซ่ามาเลเซีย

ขอวีซ่ามาเลเซีย