บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
ธงชาติประเทศพม่า

update 10-Mar-2017

เตรียมเอกสาร ยื่นขอวีซ่าพม่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ
 3. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัทฯ หรือหน่วยงาน ในประเทศพม่า นอกจาก จดหมายเชิญแล้ว ต้องมี สำเนาเอกสาร หนังสือ จดทะเบียน ของบริษัทฯ ที่เขียนจดหมายเชิญ จาก ประเทศพม่าด้วย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว

 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว800 บาท

วีซ่าธุรกิจ แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 1,440 บาท

ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ 3 ถึง 7 วัน ทำการ

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย
132 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-233-2237, 02-234-4698, 02-233-7250, 02-234-0320

E-mail:myanmarembassybkk@gmail.com
www.myanmarembassybkk.com
แผนกวีซ่า ทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-16.00น

เราจัดให้ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่อง วีซ่าพม่า

ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ

ค่าบริการ + ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
ด่วน คนไทย 3,500 ต่างชาติ 3,700 บาท/เล่ม
ธรรมดา คนไทย 2,800 ต่างชาติ 3,100 บาท/เล่ม

ค่าบริการ + ค่าวีซ่าธุรกิจ
ด่วน คนไทย หรือ ต่างชาติ 4,400 บาท/เล่ม
ธรรมดา คนไทย หรือ ต่างชาติ3,300 บาท/เล่ม

หมายเหตุ: ด่วน 1 วัน หมายความว่า ขั้นตอนของสถานทูต เสร็จใน 1 วันทำการ

ทำการยื่นวีซ่าผ่านแล้ว จะมีหน้าตาการประทับมา 2 แบบ อย่างใด อย่างหนึ่งตามรูปด้านล่าง
การประทับตราของทางสถานทูตพม่า แบบที่ 1, 2

ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในพม่า

 1. ไม่ควรพูดคุยเรื่องทางการเมือง ของเมียนมาร์กับบุคคลทั่วไป ที่ไม่รู้จักมักคุ้น
 2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา
 3. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการ ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ ก็ควรขออนุญาต
 4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 5. ระมัดระวังการพูดเชิงลบเกี่ยวกับประเทศ หรือ ชาวเมียนมาร์ในที่สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์จำนวนมาก ที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
 6. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัวมาด้วย
 7. ควรเลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่ม จากร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะน้ำดื่ม ควร บรรจุในขวดปิดผนึกเรียบร้อย
 8. ทางการเมียนมาร์อาจห้ามชาวต่างชาติ เดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่ หากประสงค์ที่จะเดินทางไป ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน มัณฑะเลย์
จองโรงแรมในพม่า

- ชาวต่างชาติ ที่ต้องการ เข้าพม่า สามารถ ยื่นขอวีซ่าพม่า ผ่าน สถานทูต พม่าประจำ ประเทศ ไทยได้

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา