ธงชาติประเทศพม่า

update 28-Mar-2018

เตรียมเอกสาร ยื่นขอวีซ่าพม่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ
 3. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัทฯ หรือหน่วยงาน ในประเทศพม่า นอกจาก จดหมายเชิญแล้ว ต้องมี สำเนาเอกสาร หนังสือ จดทะเบียน ของบริษัทฯ ที่เขียนจดหมายเชิญ จาก ประเทศพม่าด้วย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว

 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว1,600 บาท(อยู่ได้ไม่เกิน 28 วัน)

วีซ่าธุรกิจ แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 2,000 บาท(เข้า-ออกครั้งเดียว, อยู่ได้ไม่เกิน 70 วัน)

ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 3 ถึง 7 วัน ทำการ

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย
110 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-233-2237, 02-234-4698, 02-233-7250, 02-237- 744

E-mail:bkkmyanmar2013@gmail.com
www.myanmarembassybkk.com
แผนกวีซ่า ทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-15.00น

เราจัดให้

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ
เรื่อง วีซ่าพม่า

ติดต่อเรา

ค่าบริการ + ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
ด่วนคนไทย 3,800 ต่างชาติ 4,100 บาท/เล่ม
ธรรมดาคนไทย 3,100 ต่างชาติ 3,400 บาท/เล่ม

ค่าบริการ + ค่าวีซ่าธุรกิจ
ด่วนคนไทย หรือต่างชาติ 4,600 บาท/เล่ม
ธรรมดาคนไทย หรือต่างชาติ3,500 บาท/เล่ม

หมายเหตุ: ด่วน 1 วัน หมายความว่า ขั้นตอนของสถานทูต เสร็จใน 1 วันทำการ

ทำการยื่นวีซ่าผ่านแล้ว จะมีหน้าตาการประทับมา 2 แบบ อย่างใด อย่างหนึ่งตามรูปด้านล่าง
การประทับตราของทางสถานทูตพม่า แบบที่ 1, 2

ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในพม่า

 1. ไม่ควรพูดคุยเรื่องทางการเมือง ของเมียนมาร์กับบุคคลทั่วไป ที่ไม่รู้จักมักคุ้น
 2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา
 3. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการ ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ ก็ควรขออนุญาต
 4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 5. ระมัดระวังการพูดเชิงลบเกี่ยวกับประเทศ หรือ ชาวเมียนมาร์ในที่สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์จำนวนมาก ที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
 6. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัวมาด้วย
 7. ควรเลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่ม จากร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะน้ำดื่ม ควร บรรจุในขวดปิดผนึกเรียบร้อย
 8. ทางการเมียนมาร์อาจห้ามชาวต่างชาติ เดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่ หากประสงค์ที่จะเดินทางไป ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน มัณฑะเลย์
จองโรงแรมในพม่า
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน