เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

Expat in Thailand would like to apply Myanmar Visa (Burma Visa)

หนังสือเดินทางไทยธรรมดา ที่เดินทางโดยเครื่องบิน อยู่ได้ 14 วัน ประเทศที่คนไทยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า

ผ่านทางอื่นๆ หรือ เดินทางไปท่องเที่ยว, ติดต่อธุรกิจเกิน 14 วัน ยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Myanmar E-Visa

หมายเหตุ ทางบริษัทฯไม่รับยื่นขอ Myanmar e-Visa ค่ะ

update 25-Apr-2024

ธงชาติประเทศพม่า

เอกสารยื่นขอวีซ่าพม่า Myanmar Visa

1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งานเหลือใม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

3. จดหมายหรือ หนังสือเชิญจากบริษัทฯ หรือ หน่วยงานใน ประเทศพม่า นอกจาก จดหมายเชิญแล้ว ต้องมีสำเนาเอกสาร หนังสือจดทะเบียน และ แนบเอกสารการเสียภาษีประจำปีล่าสุด ของบริษัทฯ ที่เขียนจดหมายเชิญ จาก ประเทศพม่าด้วย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว1,600 บาท
(อยู่ได้ไม่เกิน 28 วัน)

วีซ่าธุรกิจ แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 2,000 บาท
(เข้า-ออกครั้งเดียว, อยู่ได้ไม่เกิน 70 วัน)

ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 3 ถึง 7 วัน ทำการ

ก่อนขึ้นเครื่องบินไปพม่าจะต้อง

• ซื้อประกันการเดินทางของทางการพม่า ผ่านเว็บไซต์ นี้เท่านั้น

• แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK แบบมืออาชีพ มีใบรับรอง ภายใน 48 ชม. (แบบตรวจด้วยตัวเอง ใช้ไม่ได้)

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย

110 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 02-637-9404, 02-234-0320
Web: mebangkok.org Email: info@mebangkok.com
แผนกวีซ่า ทำจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.30-16.30น

ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในพม่า

  1. ไม่ควรพูดคุยเรื่องทางการเมือง ของเมียนมาร์กับบุคคลทั่วไป ที่ไม่รู้จักมักคุ้น
  2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา
  3. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และ สถานที่ ราชการ ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูป ชาวเมียนมาร์ ก็ควรขออนุญาต
  4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น
  5. ระมัดระวังการพูดเชิงลบเกี่ยวกับประเทศ หรือ ชาวเมียนมาร์ ในที่สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์จำนวนมาก ที่เข้าใจ ภาษาไทยได้ดี
  6. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัวมาด้วย
  7. ควรเลือกรับประทานอาหาร และน้ำดื่ม จากร้านที่สะอาด ถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะน้ำดื่ม ควรบรรจุในขวด ปิดผนึกเรียบร้อย
  8. ทางการเมียนมาร์อาจห้ามชาวต่างชาติ เดินทางไปยัง บางเมืองหรือบางพื้นที่ หากประสงค์ที่จะเดินทางไป ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน

ประเทศพม่า มีสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยม ได้แก่

• ย่างกุ้ง

เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่า สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย์โบตะทอง (Botahtaung Pagoda) เจดีย์ซู่เล (Sule Pagoda)

• พะโค

ชื่อเดิมคือ หงสาวดี อยู่ไม่ไกลจากเมืองย่างกุ้ง สถานที่ ท่องเที่ยว ที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ชเวมอดอ หรือพระธาตุมุเตา (Shwe Maw Daw Pagoda) วัดชเวเมี๊ยะมัน (Shwe Myat Mhan Pagoda)

• พุกาม

เมืองโบราณสมัยศตวรรษที่ 9 ถึง 13 เคยมีวัดและเจดีย์กว่า 10,000 แห่ง ปัจจุบันหลงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) วัดอนันดา (Ananda Temple) วัดดะมะยานจี้ หรือ วิหารธรรมยังจี (Dhammayangyi Temple)

• มัณฑะเลย์

เมืองหลวงเก่าของพม่าก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) มัณฑะเลย์ฮิลล์ (Mandalay Hill) สะพานไม้อูเบ็ง (U Bein Bridge)

• ทะเลสาบอินเล

ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของพม่า อยู่สูงกว่า ระดับน้ำ ทะเล 900 เมตร สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ วัดผ่องดออู (Phaung Daw Oo Pagoda) หมู่บ้าน/สวนลอยน้ำ (Floating Village/Garden) เจดีย์ชเวอินเดน (Shwe Indein Pagoda)