รู้หรือไม่ว่า มีบางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้น (Schengen Area Countries) แต่เราสามารถใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆได้ โดยเราจะต้องมีวีซ่าเชงเก้น ที่สามารถเข้าออกเขตเชงเก้นได้หลายครั้ง (double entry or multiple entry) และยังไม่หมดอายุ ซึ่งเราต้องเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว ส่วนระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง / การมีวีซ่า ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า จะได้รับอนุญาตเข้าประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศนั้นๆ

  • แอลเบเนีย (Albania)

นอกจากจะใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าแอลเบเนียได้แล้ว วีซ่าอังกฤษและวีซ่าอเมริกา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าแอลเบเนียได้เช่นกัน

เป็นประเทศที่อยู่บริเวณทะเลแคริบเบียน แต่ถ้าเรามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่าแคนาดา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวขอ Tourist Visa on Arrival เข้าประเทศแอนติกาและบาร์บูดาได้

  • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

นอกจากจะใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้แล้ว วีซ่าอเมริกา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าออกอเมริกามาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้เช่นกัน

  • บัลแกเรีย (Bulgaria)

หากมีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าโครเอเชีย วีซ่าไซปรัส หรือวีซ่าโรมาเนีย ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวนั้นเข้าบัลแกเรียได้เช่นกัน

  • โคลอมเบีย (Colombia)

นอกจากจะใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าโคลอมเบียได้แล้ว หากมีวีซ่าอเมริกา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าออกอเมริกามาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าโคลอมเบียได้เช่นกัน

โครเอเชียเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แต่ยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าบัลแกเรีย วีซ่าไซปรัส หรือวีซ่าโรมาเนีย ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าโครเอเชียได้เช่นกัน

  • ไซปรัส (Cyprus)

ไซปรัสก็เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แต่ยังไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรามีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าบัลแกเรีย วีซ่าโครเอเชีย หรือวีซ่าโรมาเนีย ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ ซึ่งเราเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้าไซปรัสได้

  • โคโซโว (Kosovo)

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว สามารถใช้วีซ่านั้นเข้าโคโซโว ได้ 15 วัน

  • มาซีโดเนีย (Macedonia)

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่าแคนาดา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้ามาซีโดเนียได้

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่าแคนาดา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวเข้ามาเม็กซิโกได้

  • มอนเตเนโกร (Montenegro)

ถ้าหากมีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่าไอร์แลนด์ ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่านั้นเข้ามามอนเตเนโกรได้ ไม่เกิน 30 วัน

หากมีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าบัลแกเรีย วีซ่าโครเอเชีย หรือวีซ่าไซปรัส ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเคยใช้วีซ่านั้น เข้าประเทศที่ออกวีซ่ามาแล้ว ก็ใช้วีซ่าดังกล่าวนั้นเข้าโรมาเนียได้เช่นกัน

  • เซอร์เบีย (Serbia)

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ หรือวีซ่าอเมริกา ที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ และเราเคยใช้วีซ่านั้นเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้มาก่อนแล้ว ก็ใช้วีซ่านั้นเข้าเซอร์เบียได้

Countries

หากต้องการทราบ เอกสารข้อมูลในการยื่นขอวีซ่าประเทศต่างๆ เลือกประเทศที่ด้านขาวมือนี้

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitter Line