update 13-Nov-2023

ขอวีซ่าบังคลาเทศ

ธงชาติประเทศบังคลาเทศ

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 ซมx 4.5 ซม. จำนวน 2รูป

4. หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน และหลักฐานที่พัก หรือ ใบจองโรงแรม

6. Bank Statement หรือ สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน

กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ เพิ่ม

 • จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศบังคลาเทศ

 • Bank Statement หรือ สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน ของบริษัทในประเทศไทย

 • รูปถ่ายต้องใส่เสื้อมีปก (ห้ามใส่เสื้อยืด) สุภาพไม่โป๊เปลือย ไม่ใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว และเป็นรูปสี

กรณียื่นวีซ่าท่องเที่ยว แบบเยี่ยมเยียน เพิ่ม

 • จดหมายเชิญจากคนเชิญในบังคลาเทศ

 • สำเนาหนังสือเดินทางของคนเชิญ

ชาวต่างชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือ ใบอนุญาตพำนักในประเทศไทย (Stay Permits in Thailand) สามารถขอวีซ่าบังคลาเทศ ที่ สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย ได้

 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว Single entry 33 USD หรือประมาณ 1,419 บาท

 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าธุรกิจ Single entry 66 USD หรือประมาณ 2,780 บาท และ Multiple entries 165 USD หรือประมาณ 7,076 บาท

 • วีซ่าบังคลาเทศ ใช้เวลาพิจารณา 6 วันทำการ

สถานทูตบังคลาเทศ รับขำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นเงินบาท โดยชำระผ่าน บัตรเครดิต ทุกประเภท หรือ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่าบังคลาเทศ กรณีชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินนี้ออกมา ทำการกรอกข้อมูล แล้วนำไปยื่นชำระ ที่ธนาคารกรุงไทย ให้นำเอกสารที่ได้หลังการชำระแล้ว ไปยื่นพร้อมกับ แบบฟอร์ม ที่สถานทูต (ต้องตรวจเช็คแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า กับสถานทูตฯ ก่อนชำระเงิน)

แบบฟอร์มชำระเงิน (PDF)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ จะแตกต่างกันตามแต่ละสัญชาติ และบางสัญชาติอาจจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ให้ Plan Travel dot Com ช่วยคุณ
ยื่นวีซ่าบังคลาเทศ ค่าบริการ 3,000 บาท

VISA ON ARRIVAL

พลเมืองของประเทศ ดังต่อไปนี้ สามารถขอ VISA ON ARRIVAL สำหรับท่องเที่ยวและธุรกิจได้ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, รัสเซีย, จีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, กาตาร์, โอมาน, บาห์เรน, และประเทศในยุโรป

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย

47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กทม 10110
Tel: 02-390-5107-8
Email: mission.bangkok@mofa.gov.bd
Web:bangkok.mofa.gov.bd/en

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
ยื่นขอวีซ่า จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00น.
รับเล่มคืน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.30-16:30น.

(งดให้บริการเกี่ยวกับวีซ่า ในวันศุกร์)

รู้ไว้ก่อนไปบังคลาเทศ

  • บังคลาเทศ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากร นับถือศาสนาอิสลาม มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก อินโดนีเซีย และปากีสถาน (ชาวบังคลาเทศส่วนใหญ่ นับถือนิกายสุหนี่) ภาษาราชการ คือ ภาษาเบงกาลี (Bangla or Bengali)
  • คริกเก็ต (Cricket) เป็นกีฬาที่ชาวบังคลาเทศนิยมมากที่สุด แต่กีฬาประจำชาติของบังคลาเทศ คือ กาบัดดี้ (Kabaddi) หรือ ตี่จับ ของไทยเรานั่นเอง
  • สกุลเงิน เรียกว่า ตากา (Taka) ตัวย่อสกุลเงิน คือ BDT (อัตราแลกเปลี่ยน โดยประมาณ 1 BDT = 0.37 บาท)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ

ที่อยู่ 18 & 20, Madani Avenue, Baridhara, Dhaka – 1212 Bangladesh
Tel: (880-2) 8812795 – 6 Email: Thaidac@mfa.go.th Web: www.thaiembassy.org/dhaka

วันหยุด ปี 2023 สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ (วีซ่าบังคลาเทศ) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- พฤษภาคม 01, 04
- มิถุนายน 05, 29
- กรกฎาคม 28
- สิงหาคม 15
- กันยายน 06, 28
- ตุลาคม 13, 23, 24
- ธันวาคม 05, 25