บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

ธงชาติประเทศบังคลาเทศ update 16-Mar-2017
 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 1รูป และขนาด 2 x 2 ซม. 1รูป
 4. วีซ่าธุรกิจใช้เป็นหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 5. วีซ่าท่องเที่ยว ใบจองตั๋ว และ ใบจองโรงแรม
 6. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศบังคลาเทศ
 • วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
  • Bank Statement หรือ สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัท
  • หลักฐานที่พัก หรือใบจองโรงแรม
  • ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 5-7 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว 1,210บาท (Single entry 33 USD)
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าธุรกิจ (Single entry 66 USD) 2,410บาท และ (Multiple entries 165 USD) 6,010บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าบังคลาเทศ ต้องชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินนี้ออกมา ทำการกรอกข้อมูล แล้วนำไปยื่นชำระ ที่ธนาคาร กรุงไทย ให้นำเอกสารที่ได้หลังการชำระแล้ว ไปยื่นพร้อมกับ แบบฟอร์ม ได้ที่สถานทูต

ใช้บริการกับ บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด ค่าบริการ วีซ่าบังคลาเทศ 1,500 บาท

Tel: 02-416-1537-8, sv@plan-travel.com

จองโรงแรมในบังคลาเทศ

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย

47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-390-5107-8 โทรสาร 02-390-5106
อีเมล์: contact(at)bdembassybangkok.org
เว็บไซต์: www.bdembassybangkok.org

วันเวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. สำหรับยื่นขอวีซ่า
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.30-17.00น. สำหรับรับเล่มคืน

ประเทศบังกลาเทศ Bangladesh

เมืองหลวง คือ ธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People's Republic of Bangladesh) เป็นประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งครอบครอง เนื้อที่ในส่วนตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ของอ่าวเบงกอล มีพรมแดนติดกับ ประเทศอินเดีย เกือบทุกด้าน ยกเว้น ส่วนทางด้าน ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีพรมแดน ติดกับประเทศพม่า

สามล้อในบังคลาเทศ
Google+ FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา