ธงชาติประเทศบังคลาเทศ update 14-Dec-2017
 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2รูป
 4. วีซ่าธุรกิจใช้เป็นหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 5. วีซ่าท่องเที่ยว ใบจองตั๋ว และ ใบจองโรงแรม
 6. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศบังคลาเทศ
 • วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
  • Bank Statement หรือ สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัท
  • หลักฐานที่พัก หรือใบจองโรงแรม
  • ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 5-7 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว 1,210บาท (Single entry 33 USD)
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าธุรกิจ (Single entry 66 USD) 2,410บาท และ (Multiple entries 165 USD) 6,010บาท
 • ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 6 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าบังคลาเทศ ต้องชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินนี้ออกมา ทำการกรอกข้อมูล แล้วนำไปยื่นชำระ ที่ธนาคาร กรุงไทย ให้นำเอกสารที่ได้หลังการชำระแล้ว ไปยื่นพร้อมกับ แบบฟอร์ม ได้ที่สถานทูต

แบบฟอร์มชำระเงิน

ให้ Plan Travel dot Com ช่วยคุณ ยื่นวีซ่าบังคลาเทศ

ค่าบริการ 1,500 บาท

โทร: 02-416-1537-38

จองโรงแรมในบังคลาเทศ

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย

47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-390-5107-8 โทรสาร 02-390-5106
อีเมล์: contact(at)bdembassybangkok.org
เว็บไซต์: www.bdembassybangkok.org

วันเวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00น. สำหรับยื่นขอวีซ่า
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.30-16:30น. สำหรับรับเล่มคืน

ประเทศบังกลาเทศ Bangladesh

เมืองหลวง คือ ธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People's Republic of Bangladesh) เป็นประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งครอบครอง เนื้อที่ในส่วนตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ของอ่าวเบงกอล มีพรมแดนติดกับ ประเทศอินเดีย เกือบทุกด้าน ยกเว้น ส่วนทางด้าน ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีพรมแดน ติดกับประเทศพม่า

สามล้อในบังคลาเทศ
Google+ FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน