ธงชาติประเทศบังคลาเทศ

update 04-Oct-2019

ขอวีซ่าบังคลาเทศ

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2รูป

4. วีซ่าธุรกิจใช้เป็นหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

5. วีซ่าท่องเที่ยว ใบจองตั๋ว และหลักฐานที่พัก หรือ ใบจองโรงแรม

6. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศบังคลาเทศ

  • วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
  • วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
  • Bank Statement หรือ สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัท
  • ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว 1,240บาท (Single entry 33 USD)
  • ค่าธรรมเนียม วีซ่าธุรกิจ (Single entry 66 USD) 2,450บาท และ (Multiple entries 165 USD) 6,100 บาท
  • ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 6 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าบังคลาเทศ ต้องชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินนี้ออกมา ทำการกรอกข้อมูล แล้วนำไปยื่นชำระ ที่ธนาคาร กรุงไทย ให้นำเอกสารที่ได้หลังการชำระแล้ว ไปยื่นพร้อมกับ แบบฟอร์ม ได้ที่สถานทูต

แบบฟอร์มชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ จะแตกต่างกันตามแต่ละสัญชาติ และบางสัญชาติอาจจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ให้ Plan Travel dot Com ช่วยคุณ

ยื่นวีซ่าบังคลาเทศ

ค่าบริการ 2,000 บาท โทร: 02-416-1537

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย

47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กทม 10110
โทร 02-390-5107-8, email:contact@bdembassybangkok.org
site:www.bdembassybangkok.org

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
ยื่นขอวีซ่า จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00น.
รับเล่มคืน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.30-16:30น.

(งดให้บริการเกี่ยวกับวีซ่า ในวันศุกร์)

รู้ไว้ก่อนไปบังคลาเทศ

  • บังคลาเทศ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากร นับถือศาสนาอิสลาม มากที่สุดในโลก (ชาวบังคลาเทศส่วนใหญ่ นับถือนิกายสุหนี่)
  • คริกเก็ต (Cricket) เป็นกีฬาที่ชาวบังคลาเทศนิยมมากที่สุด แต่กีฬาประจำชาติของบังคลาเทศ คือ กาบัดดี้ (Kabaddi) หรือ ตี่จับ ของไทยเรานั่นเอง
  • สกุลเงิน เรียกว่า ตากา (Taka) ตัวย่อสกุลเงิน คือ BDT

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ

ที่อยู่ 18 & 20, Madani Avenue, Baridhara, Dhaka – 1212 Bangladesh
Tel : (880-2) 8812795 – 6 Email: Thaidac@mfa.go.th website: www.thaiembassy.org/dhaka

ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
FacebookTwitterLine