เอกสารขอยื่นวีซ่าสโลวัก ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

บุคคลสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ สามารถยื่นขอวีซ่าสโลวาเกียในประเทศไทยได้

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 13-Jun-2024

เอกสารยื่นวีซ่าสโลวัก

 ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสโลวัก

01. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ

02. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งาน

อย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

03. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 X สูง 4.5 ซม. พื้นหลังขาว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

04. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

05. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

06. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

07. หลักฐานจองโรงแรม/ที่พัก (ฉบับจริง)

08. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ

ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

09. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าหลัง)

10. แผนการเดินทาง (สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และธุรกิจ)

11. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศ สาธารณรัฐสโลวัก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก ประจำประเทศไทย

25/9-4 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 9 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-677-3445-6
Email: emb.bangkok@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/

แผนกวีซ่าทำการ: จันทร์ และพุธ เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้เดินทางต้อง ยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ยื่นเฉพาะ จันทร์ และพุธ ต้องนัดคิวก่อนยื่น (รับแค่วันละ 2 คิวเท่านั้น)
ติดต่อนัดหมาย เพื่อยื่นขอวีซ่า ที่เบอร์ 02-677-3445 หรือ
Email: cons.bangkok@mzv.sk

แผนกกงสุลและวีซ่า เปิดให้บริการเฉพาะ จันทร์ และพุธ เวลา 9:00-12:00น.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวัก ผ่านสถานทูต

ค่าวีซ่า 90 ยูโร และ 45 ยูโร สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี (ชำระเป็นเงินบาท ตามอัตรา แลกเปลี่ยนของสถานทูต)

• ค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม
ระยะเวลาพิจารณาและดำเนินการ 15 วันทำการ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสโลวาเกีย – กรุงเทพฯ

399 Interchange 21 ชั้น 23 ยูนิต 2301 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Website: blsslovakiavisa.com/thailand

อีเมล: info.slovakiainban@blshelpline.com; comment.slovakiainban@blshelpline.com
โทร.:  02-566-0786

เวลายื่นคำร้อง: วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00น. - 12.00น. และ 13.00น. - 16.00น. (ยกเว้นวันหยุดกงสุล/วันหยุดประจำชาติ)
เวลารับหนังสือเดินทาง: วันจันทร์-วันศุกร์ 14.00น. - 15.00น.

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสโลวาเกีย – ภูเก็ต

21 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เวลายื่นคำร้อง:วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 10.00น. - 12.00น. และ 13.00น. - 14.00น.
เวลารับหนังสือเดินทาง:วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00น.-16.00น.

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสโลวาเกีย – เชียงใหม่

114/15-16 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เวลายื่นคำร้อง:วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 10.00น. - 12.00น. และ 13.00น. - 14.00น.
เวลารับหนังสือเดินทาง:วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00น.-16.00น.

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-45 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวาเกีย ผ่าน BLS Slovakia
คนละ 3,594 บาท เด็กอายุ 6-12 ปี คนละ 1,797 บาท
ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า BLS Slovakia คนละ 236 บาท
• ค่าบริการบริษัทฯ 3,000 บาท/เล่ม

สำนักงานของไทยในสโลวะเกีย
คือ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำกรุงบราติสลาวา
ส่วนสถานทูตที่ใกล้ที่สุด คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (เขตอาณาครอบคลุมสโลวะเกีย)

Royal Thai Consulate Bratislava, Slovak Republic:
Tel: +421 2 6727 2124 Email: info@thaiconsulate.sk

สโลวักหรือสโลวะเกีย มีเมืองหลวง ชื่อ บราติสลาวา (Bratislava) เป็นประเทศอยู่ในภูมิภาคยุโรปกลาง ที่ไม่มีทางออกทะเล ถูกโอบล้อมด้วย 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐเชกและ โปแลนด์ ทางตอนเหนือ ยูเครนทางตะวันออก ทางใต้ติดต่อกับฮังการี และ ออสเตรียทางตะวันตก สโลวักหรือสโลวะเกีย ยังเป็นสมาชิกของ สหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen) ด้วย

วันหยุด ปี 2024 ศูนย์รับยื่นวีซ่า BLS สโลวาเกีย ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มีนาคม วันที่ 29
- เมษายน วันที่ 01
- พฤษภาคม วันที่ 01, 08
- กรกฎาคม วันที่ 05
- สิงหาคม วันที่ 29
- กันยายน วันที่ 01, 15
- พฤศจิกายน วันที่ 01, 17
- ธันวาคม วันที่ 24, 25, 26


ติดต่อเรา