เราต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนจะไปซื้อตั๋วเครื่องบิน

1. ชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้องตาม พาสปอร์ต หมายเลขพาสปอร์ต หรือ ใช้หน้า Copy passport

  • บอกสถานที่ต้องการจะไป ประเทศ และเมือง
  • รายละเอียดวันเวลา ที่เราจะ เดินทาง สายการบิน ที่ต้องการ ใช้บริการ จำนวนกี่ที่นั่ง class ไหน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ ได้ สะดวก, อีเมล์ หรือ เบอร์แฟกซ์ (เพื่อใช้สำหรับ ทางบริษัทฯ สามารถ ส่งข้อมูล การจองตั๋ว ให้เราได้)

2. เมื่อทางบริษัทขายตั๋วส่งข้อมูล การทำจองมาให้แล้ว ให้เรา ทำการ ตรวจเช็ค รายละเอียดต่างๆ (ชื่อ-นามสกุล, วันเวลา สถานที่ ที่เดิน ทาง, สายการบิน,ราคา) ว่าถูกต้อง หรือไม่

3. ทำการเช็ครายละเอียด ทุกอย่าง ถูกต้องแล้ว ก็ทำการ จ่ายเงินกัน ตามรูปแบบ ที่ได้ตกลงกัน กับ ทางบริษัทฯ

4. ทางบริษัทฯ จะทำการออกตั๋วให้ ซึ่งลักษณะ ของตั๋วที่ได้อาจจะเป็น E-Ticket หรือ Paper Ticket (ตั๋วที่เป็นเล่ม)

5. รับตั๋วกันตามรูปแบบ ที่ตกลงกัน กับทางบริษัทฯ

6. ได้รับตั๋วจากทางบริษัทฯ ให้ทำการ ตรวจเช็คตั๋วอีกครั้ง ชื่อ นามสกุล และ รายละเอียดการเดินทาง เป็นอะไรที่สำคัญ ต้องเช็คอย่าง ละเอียดรอบคอบ

หลักในการจะซื้อ ตั๋วเครื่องบินให้ได้ราคาถูก

1. ถ้าซื้อตั๋วใน Low Season จะได้ตั๋วในราคาถูกกว่า High Season เพราะ High Season จะมีคนเดินทาง เพื่อไป ท่องเที่ยวมาก จำนวนผู้ใช้ บริการเครื่องบิน ก็จะมีมากตาม ไปด้วย ทำให้ราคา ตั๋วเครื่องบิน แพงตามไปด้วย

2. การจองซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนล่วงหน้า จะทำให้ได้ ราคาตั๋วในราคา ประหยัด บางสายการบิน จะมีช่วงโปรโมชัน ในบางช่วง ของป๊

3. การจองตั๋วแบบ ไป-กลับ จะมี ราคาถุกกว่า จองแบบไปเที่ยวเดียว ดังนั้นควรวางแผนให้ดี

4. บางสายการบินราคาตั๋วจะแพงใน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด สำคัญ ในวันเทศกาลต่างๆ เพราะ จะมีนักท่องเที่ยว ออกเดินทาง ท่องเที่ยวมาก ดังนั้น ควรเลือก เดินทางใน วันธรรมดา จะทำให้ได้ ราคาตั๋วที่ถูก

ถ้ายังต้องการจะเช็คว่า ตั๋วได้ทำการจองจริงหรือเปล่า เข้าไปอ่านเพิ่มที่นี่

E - Ticket การจองตั๋วเครื่องบิน

วิธีการใช้ และอ่าน หน้าตั๋ว ในการตรวจเช็ค ตั๋วเครื่องบิน

ในกรณีที่ตั๋วเป็น E-Ticket

ให้ตรวจเช็ครายละเอียดตั๋วที่ ทางบริษัทฯ ส่งมาให้ว่ามี เลข ที่ตั๋ว ของทาง สายการ บิน 13 หลักหรือไม่ ถ้ายังไม่มีเลขที่ตั๋ว แสดงว่า ตั๋วยังไม่ได้ทำการออก เราไม่ สามารถเดินทางได้

(บางครั้งการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจล่าช้าเนื่องจาก มีผู้ใช้บริการมาก)

Flights จองตั๋วเครื่องบิน เปรียบเทียบและจองเที่ยวบินได้อย่างง่ายดาย กับ Booking.Com