เอกสารและข้อมูลใช้ยื่นวีซ่าเคนย่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

update 17-May-2024

ธงชาติเคนย่า

 

วีซ่าเคนย่าทุกประเภท จะต้องยื่นขอแบบออนไลน์ (e-Visa) เท่านั้น

ยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ (eVisa)

เอกสารเบื้องต้น

หนังสือเดินทาง หน้าข้อมูลส่วนบุคคล (Biodata page)

• รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ใบจองตั๋วเครื่องบิน

ใบจองโรงแรม

เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม (ไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นไฟล์สกุล PDF หรือ JPG เท่านั้น ขนาดไฟล์ 293KB)

วีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีรายละเอียดการเดินทาง (แผนการท่องเที่ยว)

วีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายหรือหนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงานใน ประเทศเคนย่า
 • จดหมายรับรองการทำงานในประเทศไทย

การขอวีซ่าแบบออนไลน์

 • จะเป็นวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียวเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า USD 51 (รวมค่าธรรมเนียมการ ใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิต)
 • ใช้เวลาพิจารณา 2 วันทำการ
 • จะต้องพิมพ์วีซ่าลงบนกระดาษ และแนบไว้กับหนังสือเดินทาง
 • จะต้องเดินทางภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติวีซ่า ส่วนระยะเวลาที่สามารถอยู่ในเคนย่าได้ จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ที่ทางตรวจคนเข้าเมืองที่เคนย่าประทับตราอนุญาต โดย ส่วนใหญ่จะดูจาก ระยะเวลาที่ระบุไว้ในตั๋วเครื่องบิน และ เพิ่มให้อีก แต่จะไม่เกิน 90 วัน

Note: ผู้ที่จะเดินทางไปเคนย่า จะต้องฉีดวัคซีนไข้เหลือง ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และ จะต้องนำสมุด วัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริงติดตัวไปด้วย เพราะ

 • ต้องแสดงให้เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองที่เคนย่าทราบว่า เราได้ฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว
 • เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของไทยจะขอดูเอกสาร เพื่อยืนยันว่าเรา ได้ฉีดวัคซีน ป้องกันแล้ว

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

 • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง สาธารณสุข
 • คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพฯ คลองเตย
 • ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคไข้เหลือง Yellow fever

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย

62 ทองหล่อ ซอย 5 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel: 02-712-5721, 02-185-3682-3

Web: kenyaembassy.or.th
Email: kenyaembassybangkok@yahoo.com

จันทร์ - พฤหัส 10.00-12.30 และ 14.00-16.00 ศุกร์ 09.30-12.30น

สถานที่ท่องเที่ยวในเคนย่า ที่น่าสนใจ

 • อุทยานแห่งชาติไนโรบี

ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงไนโรบี อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด รวมถึงสิงโต เสือดาว ช้าง ยีราฟ และเสือชีตาห์ นักท่องเที่ยวสามารถ ชมสัตว์ป่าเหล่านี้ได้ ด้วยรถซาฟารี

 • อุทยานแห่งชาติมาไซมารา

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเคนยา อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็น สถานที่ที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งในการชมการอพยพ ของสัตว์ป่า ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ฝูงสัตว์นับล้านตัว จะอพยพ ข้ามพรมแดนระหว่างเคนยา และ แทนซาเนีย นักท่องเที่ยว สามารถชม การอพยพของสัตว์ป่าได้ จากรถซาฟารี หรือ เฮลิคอปเตอร์

 • ภูเขาเคนยา

เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเคนยา และ สูงเป็นอันดับสองในแอฟริกา ภูเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับการเดินป่า ปีนเขา และ เล่นสกี นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่า ขึ้นสู่ยอดเขาภูเขา เคนยาได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ และ มิถุนายนถึงตุลาคม

 • เมืองมอมบาซา

เป็นเมืองท่าเก่าแก่บนชายฝั่งตะวันออกของเคนยา เมืองแห่งนี้เป็น ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมที่สำคัญ มีสถานที่ ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น เมืองเก่าที่ได้รับ การขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก หาดทรายขาว และตลาดสดที่มีชีวิตชีวา

 • ทะเลสาบนาคูรู

เป็นทะเลสาบทางตะวันตกของเคนยา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่ อาศัยของนกน้ำหลากหลายชนิด รวมถึงนกฟลามิงโกนับล้านตัว นักท่องเที่ยวสามารถชมนกน้ำเหล่านี้ได้ ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึงเมษายน

เคนยายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ Amboseli อุทยานแห่งชาติ Lake Nakuru อุทยานแห่งชาติ Tsavo East อุทยานแห่งชาติ Tsavo West หมู่บ้านมาไซ ทะเลสาบ Victoria และชายหาดอื่นๆ อีกมากมาย