บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศเคนย่า

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
ธงชาติประเทศเคนย่า

update 08-Feb-2017

เอกสารยื่นวีซ่าเคนย่า

  1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุ เหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่เดินทาง กลับจากเคนย่าพร้อมสำเนา ชุด
  2. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2" จำนวน 3 รูป
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน อย่างละ ชุด
  5. ใบจองตั๋วเครื่องบินและสำเนา 3 ชุด
  6. สำเนาใบจองโรงแรม ชุด
  7. สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริง
  8. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเคนย่า (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง สามารถ ยื่นแทนได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเคนย่า Single Entry 1,500 บาท สำหรับเข้า - ออกครั้งเดียว และ Multiple Entries 3,200 บาท สำหรับเข้า-ออกหลายครั้ง (ขึ้นอยู่กับ การอนุมัติของสถานทูต) ระยะเวลา ในการพิจารณาและดำเนินการ 4 วัน เช่น ยื่นจันทร์ รับพฤหัส

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย

62 ทองหล่อ ซอย 5 สุขุมวิท 55 กทม 10110
โทร 02-712-5721, 02-185-3682-3
เว็บไซต์: kenyaembassy.or.th
เวลาทำการ จันทร์-พฤหัส 10.00-13.00 และ 14.00-16.00 วันศุกร์ 09.00-12.00น

ค้นหาที่พักโรงแรมในเคนย่า

ประเทศเคนย่า

เมืองหลวง คือ ไนโรบี เป็นประเทศ ใน แอฟริกา ตะวันออก มีอาณาเขต จรด ประเทศเอธิโอเปีย (ทางเหนือ) ประเทศ โซมาเลีย (ทางตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเทศแทนซาเนีย (ทางใต้) ประเทศ ยูกันดา (ทางตะวันตก) ประเทศซูดาน (ทางตะวันตกเฉียงเหนือ) และ มหาสมุทรอินเดีย มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดคือ ไนโรบี

Google+
Facebook
Twitter