ข้อแนะนำการจองโรงแรม สำหรับใช้ยื่นวีซ่า

ทำไมเวลาไปยื่นเอกสารขอวีซ่าถึงต้องมีใบจองที่พัก/โรงแรมด้วยนะ เพราะทางสถานทูตเค้าอยากรู้ (คร่าวๆ) ว่า เราจะไปพักที่ไหน สมเหตุสมผลกับระยะเวลาที่เราจะเดินทางหรือไม่

กรณีที่เราไปพักบ้านญาติ บ้านแฟน หรือว่าบ้านเพื่อน ที่ประเทศนั้นๆ ก็ไม่ต้องมีใบจองที่พัก แต่จะต้องมีหนังสือเชิญการให้ที่พักจาก ญาติ/แฟน/เพื่อน/ มาประกอบการยื่นขอวีซ่า แล้วถ้าต้องจองโรงแรม เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอวีซ่าล่ะ ต้องทำอย่างไร เรามีคำแนะนำดังนี้

  • จองโรงแรมให้สัมพันธ์กับจำนวนวัน และประเทศที่จะเดินทาง
  • เลือกโรงแรม ที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว สามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะได้สะดวก แต่ถ้าขับรถเที่ยวเอง ก็อาจจะเลือกโรงแรมที่ไกลออกมาหน่อย มีที่จอดรถให้บริการ แต่ก็ต้องให้สัมพันธ์กับแผนการเดินทาง
  • เลือกโรงแรมให้เหมาะสมกับหลักฐานการเงินของเรา
  • ควรเลือกโรงแรมที่สามารถยกเลิกการจองก่อนเข้าพัก ได้ฟรี โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นกรณีที่ ทางสถานทูต หรือศูนย์รับยื่น ต้องการเอกสารชำระเงิน เพื่อยืนยันการเดินทาง

ดังนั้น แผนการเดินทางของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ หรือ ก่อนที่จะเดินทาง เราอาจจะไปเจอโรงแรมอื่นที่ถูกใจกว่า เราก็ยังเปลี่ยนโรงแรมได้ หรือ อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่า (ซึ่งเป็นเหตุผลที่ ไม่มีใครอยากให้เกิด) เราก็จะได้ยกเลิกการจองโรงแรมนั้นได้

(ทั้งนี้ ควรดูข้อกำหนดให้ดีๆ เพราะ บางโรงแรม อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการยกเลิก เช่น ยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้ายกเลิกล่วงหน้า 7 วัน จะคิดค่าบริการบางส่วน เป็นต้นหรือบางโรงแรมอนุญาตให้เปลี่ยนวันเข้าพักได้ แต่ไม่คืนเงินทุกกรณี)

โดยส่วนใหญ่แล้ว การจองโรงแรม มักจะใช้เลขบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก ในการการันตีการจอง ถ้ากรณีที่ไม่มีบัตรเครดิตของตัวเอง ให้เลือกโรงแรมที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ในการการันตี แต่ถ้าเราจะใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นในการจอง ควรสอบถามกับทางโรงแรมด้วยว่า ต้องใช้เอกสารอะไร จากเจ้าของบัตรเครดิตด้วยหรือไม่ เพราะเมื่อเราเข้าพัก ทางโรงแรมมักจะขอดูบัตรเครดิต ใบที่เราใช้จองไว้ประกอบด้วย

ที่สำคัญ ถ้าหากผลวีซ่ายังไม่ออก ไม่ควรยกเลิกโรงแรมที่ได้จองไว้ สำหรับการยื่นขอวีซ่า (โรงแรมที่ระบุไว้ในใบสมัครวีซ่า)