ข้อแนะนำการจองโรงแรม สำหรับใช้ยื่นวีซ่า

ทำไมเวลาไปยื่นเอกสารขอวีซ่าถึงต้องมีใบจองที่พัก/โรงแรมด้วยนะ เพราะทางสถานทูตเค้าอยากรู้ (คร่าวๆ) ว่า เราจะไปพักที่ไหน สมเหตุสมผลกับระยะเวลาที่เราจะเดินทางหรือไม่

กรณีที่เราไปพักบ้านญาติ บ้านแฟน หรือว่าบ้านเพื่อน ที่ประเทศนั้นๆ ก็ไม่ต้องมีใบจองที่พัก แต่จะต้องมี หนังสือเชิญ การให้ที่พักจาก ญาติ/แฟน/เพื่อน/ มาประกอบการยื่นขอวีซ่า แล้วถ้าต้องจองโรงแรม เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอวีซ่าล่ะ ต้องทำอย่างไร เรามีคำแนะนำดังนี้

  • จองโรงแรมให้สัมพันธ์กับจำนวนวัน และประเทศที่จะเดินทาง
  • เลือกโรงแรม ที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว สามารถเดินทาง ด้วยรถ สาธารณะได้สะดวก แต่ถ้าขับรถเที่ยวเอง ก็อาจจะเลือกโรงแรม ที่ไกลออกมาหน่อย มีที่จอดรถให้บริการ แต่ก็ต้องให้สัมพันธ์กับ แผนการเดินทาง
  • เลือกโรงแรมให้เหมาะสมกับหลักฐานการเงินของเรา
  • ควรเลือกโรงแรมที่สามารถยกเลิกการจองก่อนเข้าพัก ได้ฟรี โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นกรณีที่ ทางสถานทูต หรือศูนย์รับยื่น ต้องการเอกสารชำระเงิน เพื่อยืนยันการเดินทาง

ดังนั้น แผนการเดินทางของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ หรือ ก่อนที่ จะเดินทาง เราอาจจะไปเจอโรงแรมอื่น ที่ถูกใจกว่า เราก็ยังเปลี่ยน โรงแรมได้ หรือ อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่า (ซึ่งเป็นเหตุผลที่ ไม่มีใคร อยากให้เกิด) เราก็จะได้ยกเลิกการจองโรงแรมนั้นได้

(ทั้งนี้ ควรดูข้อกำหนดให้ดีๆ เพราะ บางโรงแรม อาจจะมี ค่าใช้จ่ายในการยกเลิก เช่น ยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน ไม่มี ค่าใช้จ่าย แต่ถ้ายกเลิกล่วงหน้า 7 วัน จะคิดค่าบริการบางส่วน เป็นต้น หรือบางโรงแรมอนุญาตให้ เปลี่ยนวันเข้าพักได้ แต่ไม่คืนเงินทุกกรณี)

โดยส่วนใหญ่แล้ว การจองโรงแรม มักจะใช้เลขบัตรเครดิต ของผู้เข้าพัก ในการการันตีการจอง ถ้ากรณีที่ไม่มีบัตรเครดิต ของตัวเอง ให้เลือกโรงแรมที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ในการการันตี แต่ถ้าเราจะใช้ บัตรเครดิตของผู้อื่นในการจอง ควรสอบถามกับ ทางโรงแรมด้วยว่า ต้องใช้เอกสารอะไร จากเจ้าของ บัตรเครดิตด้วย หรือไม่ เพราะเมื่อเราเข้าพัก ทางโรงแรมมักจะขอดูบัตรเครดิต ใบที่เราใช้จองไว้ประกอบด้วย

ที่สำคัญ ถ้าหากผลวีซ่ายังไม่ออก ไม่ควรยกเลิกโรงแรมที่ได้จองไว้ สำหรับการยื่นขอวีซ่า (โรงแรมที่ระบุไว้ในใบสมัครวีซ่า)

Promotion 2024