เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

Required documents for applying visa to Malaysia (Tourism / Business / Private Visit or Family Visit)

• ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย จะต้องลงทะเบียน Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) ล่วงหน้า ยกเว้น คนไทยที่ถือบัตรผ่านแดน (Thai Border Pass Holder) / ผู้ถือบัตรถิ่นพำนักถาวร และผู้มีวีซ่าระยะยาว / ผู้ถือหนังสือทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ

• วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน สามารถยื่นแทนได้

update 25-Apr-2024

เอกสารยื่นวีซ่ามาเลเซีย

ธงชาติประเทศมาเลเซีย

01. แบบฟอร์ม (มี 2 หน้า ให้พิมพ์แบบหน้าหลัง ในแผ่นเดียวกัน)

02. หนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

03. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) หรือ ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)

04. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5ซม. จำนวน 2 ใบ

05. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

06. ใบจองโรงแรม

07. จดหมายเชิญ (ถ้ามี)

08. หนังสือรับรองการทำงาน

09. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน

10. จดหมายแนะนำตัว (ชี้แจงว่า ปัจจุบันทำงานอะไร และ จะไปทำอะไรที่มาเลเซีย)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ยื่นขอวีซ่า เช่น
30.00 มาเลเซียริงกิต สำหรับสัญชาติจีน หรือ 50.00 มาเลเซียริงกิต สำหรับสัญชาติอินเดีย

ให้เราช่วยคุณ ยื่นวีซ่ามาเลเซีย

ไม่จำเป็นต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ยื่นแทนได้ ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ

ค่าบริการ บจก.แพนทราเวลดอดคอม 2,500 บาท
คนไทยไปมาเลเซียไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 30 วัน

สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย

อาคารโครนอส สาทรทาวเวอร์ ชั้น 17 เลขที่ 46 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 02-340-5720 (เรื่องทั่วไป)
Tel: 02-340-5731-2 แผนกกงสุล ในเวลาทำการ
Tel: 087-028-4659 กรณีฉุกเฉินเท่านั้น
Email: mwbangkok@kln.gov.my
Web: www.kln.gov.my

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์, 8.00น. - 16.00น.

ชาวต่างชาติประเทศใดบ้าง? ที่ทำงานในประเทศไทย ต้องขอวีซ่าเดินทางไปประเทศ มาเลเซีย (Visa to Malaysia)

 • อัฟกานิสถาน/Afghanistan (Visa with reference)
 • แองโกลา/Angola
 • บังคลาเทศ/Bangladesh
 • ภูฏาน/Bhutan
 • บูร์กินาฟาโซ/Burkina Faso
 • บุรุนดี/Burundi
 • แคเมอรูน/Cameroon
 • สาธารณรัฐแอฟริกากลาง/Central African Republic
 • จีน/China
 • โคลอมเบีย/Colombia
 • คองโก/Congo Democratic Republic
 • จิบูตี/Djibouti
 • อิเควทอเรียลกินี/Equatorial Guinea
 • เอริเทรีย/Eritrea
 • เอธิโอเปีย/Ethiopia
 • กานา/Ghana
 • กินี-บิสเซา/Guinea-Bissau
 • อินเดีย/India
 • อิสราเอล/Israel
 • ไอวอรีโคสต์/Ivory Coast (โกตดิวัวร์/Cote d’ivoire)
 • ไลบีเรีย/Liberia
 • มอนเตเนโกร/Montenegro
 • โมซัมบิก/Mozambique
 • เมียนมาร์/Myanmar
 • เนปาล/Nepal
 • ไนเจอร์/Niger
 • ไนจีเรีย/Nigeria
 • ปากีสถาน/Pakistan
 • รวันดา/Rwanda
 • เซอร์เบีย/Serbia
 • ศรีลังกา/Sri Lanka
 • ซาฮาราตะวันตก/Western Sahara
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางของสหประชาชาติ/United Nation (Laissez Passer)

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย เมื่ออยู่มาเลเซีย

 • เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับคนไทยในมาเลเซีย 017 700 4822
 • การทักทายแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า "ซาลาม" คล้ายกับ การแตะมือด้วย 2 มือ โดยไม่ได้จับมือของอีกฝ่าย ผู้ชายจะ ยื่นมือทั้งสองข้างมาข้างหน้า และ สัมผัสกับมือ ของอีกฝ่าย ที่ยื่นออกมา ในลักษณะเดียวกัน จากนั้นจึงดึงมือทั้งสองข้าง กลับมาแตะ บริเวณหน้าอก หมายความว่า "ผมทักทายคุณ ด้วยหัวใจ" เมื่อได้รับการทักทาย ด้วยการซาลาม นักท่องเที่ยวควรทักทายด้วย การซาลามกลับไป
 • น้ำดื่ม ควรดื่มเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดหรือน้ำต้ม หรือ น้ำอัดลมบรรจุขวด หรือ กระป๋องเท่านั้น ควรหลีกเลี่ยง การดื่มน้ำประปา น้ำจากน้ำพุ หรือก้อนน้ำแข็ง
 • รับประทานอาหาร รับและส่งของโดยใช้มือขวาเพียงข้างเดียว
 • ไม่ควรใช้นิ้วชี้มือขวาชี้สถานที่ สิ่งของ หรือคน ให้ใช้นิ้วโป้ง มือขวาชี้ โดยพับนิ้วที่เหลือทั้งสี่เก็บไว้
 • ก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธี เช่น สุเหร่าหรือวัด จะต้องถอดรองเท้าออกก่อน
 • ตามปกติแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถ ถ่ายภาพในสถานที่ ประกอบพิธี ทางศาสนาได้ อย่างไรก็ตาม ควรขออนุญาต ก่อนถ่ายรูป
กฏระเบียบน่ารู้ในมาเลเซีย
 • ผู้ที่มีถิ่นพำนักและไม่มีถิ่นพำนักในมาเลเซีย ได้รับอนุญาต ให้นำเงินมาเลเซียเข้าและออกประเทศได้ ไม่เกิน 1,000 ริงกิต/คน
 • ผู้ที่มีถิ่นพำนักในมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้ นำเงินตรา ต่างประเทศ ออกจากประเทศได้ ไม่เกิน 10,000 ริงกิต/คน
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาเลเซียต่อครั้ง
 • มีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีในเมืองกัวลาลัมเปอร์ ปีนัง และ สนามบินนานาชาติ
 • ร้านค้าในตลาดนัดกลางคืนรับเฉพาะเงินสด ส่วนร้านค้า ในห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่รับบัตรเครดิตได้
 • มาเลเซียกำหนดให้ผู้ขายต้อง แสดงราคา ให้ลูกค้ามองเห็น อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในห้างฯ

วันหยุด ปี 2024 วีซ่ามาเลเซีย ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- เมษายน วันที่ 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 01, 22
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 29
- ตุลาคม วันที่ 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 31