สังเกตกันหรือไม่ว่า ปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่ได้ใช้ ตั๋วเครื่องบินที่เป็นเล่ม หรือ Paper Ticket กันแล้ว เพราะมันถูกแทนที่ด้วย ตั๋วอิเล็คทรอนิค หรือ ตั๋วอัจฉริยะ (Electronic Ticket or E-ticket) ซึ่งเราจะได้รับ E-ticket จากสายการบิน หรือบริษัทตัวแทน ทางอีเมล์ที่เราได้แจ้งไว้ กับสายการบิน หรือบริษัทตัวแทน ตอนที่เราติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบิน

(น้อยนักที่ทางสายการบิน หรือบริษัทตัวแทน จะส่ง E-ticket ให้เราในรูปแบบกระดาษ)

เนื่องจากมันคือ ตั๋วอิเล็คทรอนิค ดังนั้นไม่ว่า เราจะดูผ่านหน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือพริ้นต์ออกมาเป็นแผ่นกระดาษ ข้อมูลที่แสดงให้เห็น ก็จะเหมือนกัน และเพราะว่าเป็น ตั๋วอิเล็คทรอนิค เราจึงต้องดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ในทางใดทางหนึ่ง

print ดีไหม?

จะเห็นได้ว่า เมื่อเราไปเช็คอินที่ เคาน์เตอร์สายการบินในวันเดินทาง เราเพียงแค่ยื่น เอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น (สำหรับการเดินทางภายในประเทศ) หรือพาสปอร์ต (สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กับพนักงานที่เคาน์เตอร์ เพียงเท่านี้พนักงานที่เคาน์เตอร์ ก็สามารถดึงข้อมูลการเดินทางของคุณ จากในระบบของสายการบิน

และพนักงานก็จะสอบถามเที่ยวบิน กับคุณอีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูล ถ้าหากถูกต้องตรงกัน พนักงานก็จะออกบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass) ที่แสดงนามสกุล ชื่อย่อและหมายเลขที่นั่งของคุณ รวมทั้งเที่ยวบิน หมายเลขประตูทางออกสำหรับขึ้นเครื่อง และเวลาขึ้นเครื่อง ให้กับคุณ"

แล้วเราจำเป็นต้องพริ้นต์ E-ticket ในรูปแบบกระดาษ มาเก็บไว้กับตัวในวันเดินทางหรือไม่

คำตอบคือ ถ้าเรามี E-ticket ในรูปแบบกระดาษเก็บไว้กับตัว หากพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศที่เราเดินทางไป ต้องการดูรายละเอียด เที่ยวบินของเรา เราก็สามารถยื่นเอกสาร ให้พวกเขาดูได้สะดวกกว่าที่ เราจะเปิดให้พวกเขาดูผ่านแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

  1. ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษที่คุณแจ้งแก่สายการบิน หรือบริษัทตัวแทนเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินนั้น จะต้องตรงกับเอกสารที่คุณใช้ยืนยันตัวตนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม
  2. อย่าลืมตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเดินทางว่า เอกสารที่คุณจะใช้ยืนยันตัวตนของคุณนั้นยังไม่หมดอายุ
รู้ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินต้อง Print E-Ticket ออกมาไหม?Boarding Pass คืออะไร การตรวจสอบ E-Ticket
Facebook TwitterLine