ประเทศไอร์แลนด์เหนือ กับ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นประเทศเดียวกันมั๊ย

ไอร์แลนด์เหนือ เป็น 1 ใน 4 ประเทศของสหราชอาณาจักร (UK) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ถึงจะมีชื่อคล้ายๆกัน แต่ก็เป็นคนละประเทศนะคะ

ขอวีซ่าอังกฤษ เข้าประเทศไหนได้บ้าง

ถ้าเราไปขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศอังกฤษ เราจะได้วีซ่า UK ที่สามารถเดินทาง เข้า-ออกได้ 4 ประเทศ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ได้แก่

  • อังกฤษ (England)
  • สกอตแลนด์ (Scotland)
  • เวลล์ (Wales)
  • ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland)

ซึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน นอกจากเราจะเข้าประเทศ ในสหราชอาณาจักรแล้ว ผู้ที่ถือวีซ่า UK ยังสามารถ เดินทางไปยังสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) ได้อีกด้วย

ผู้ที่มีวีซ่า UK (ยังไม่หมดอายุ) จะสามารถเดินทางเข้า สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ ก็ต่อเมื่อเคยเดินทางเข้า-ออกประเทศ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร แล้วเท่านั้น หากยังไม่เคยใช้วีซ่านั้น เดินทางเข้าออก ประเทศในสหราชอาณาจักร หมดสิทธิ์จร้า หรือหากคุณขอวีซ่า UK เพื่อไปแต่งงานหรือติดตามคู่สมรส ก็ไม่สามารถใช้เข้าสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้เหมือนกัน

ส่วนอีกประเทศหนึ่ง ที่คนชอบเข้าใจผิด คือ ประเทศไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) ประเทศนี้เป็นเกาะ ที่อยู่ทางทิศเหนือ ของสกอตแลนด์ และ เคยเป็นประเทศในการปกครอง ของเดนมาร์ก หากใครต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศไอซ์แลนด์ จะต้องไปขอวีซ่าที่ ประเทศเดนมาร์ก ค่ะ

แผนที่ ไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อนยื่นวีซ่า

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
แปลเอกสารยื่นวีซ่า

แปลเอกสารยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าสเปน

ยื่นวีซ่าสเปน

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ขอวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าอเมริกา

ยื่นวีซ่าอเมริกา

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ยื่นวีซ่าสวีเดน

ยื่นวีซ่าสวีเดน

อาการเมาเวลา Jet Lag

เมาเวลา Jet Lag เมื่อเดินทาง