Sharesharefacebooktwitterline
ถามผ่าน facebookline

ขอวีซ่าไป ไอร์แลนด์ / ไอร์แลนด์เหนือ / ไอซ์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์เหนือ Northern Ireland กับ สาธารณรัฐ ไอร์แลนด์ Republic of Ireland และ ไอซ์แลนด์ Ireland เป็นประเทศเดียวกันมั๊ย

คำตอบคือ: ไม่ใช่ประเทศเดียวกัน คนละประเทศ และ ขอวีซ่าก็คนละที่กัน

ไอร์แลนด์เหนือ เป็น 1 ใน 4 ประเทศของสหราชอาณาจักร (UK) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ ซึ่งเป็น ที่ตั้งของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ถึงจะมีชื่อคล้ายๆกัน แต่ก็เป็น คนละประเทศนะคะ

ขอวีซ่าอังกฤษ เข้าประเทศไหนได้บ้าง

ถ้าเราไปขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศอังกฤษ เราจะได้วีซ่าอังกฤษ UK ที่สามารถเดินทาง เข้า-ออกได้ 4 ประเทศ ที่อยู่ในสหราช อาณาจักร (United Kingdom) ได้แก่

 • อังกฤษ (England)
 • สกอตแลนด์ (Scotland)
 • เวลล์ (Wales)
 • ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland)

ซึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน นอกจากเราจะเข้าประเทศ ใน สหราชอาณาจักรแล้ว ผู้ที่ถือวีซ่า UK ยังสามารถ เดินทางไปยัง สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) ได้อีกด้วย

ผู้ที่มีวีซ่า UK (ยังไม่หมดอายุ) จะสามารถเดินทางเข้า สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ ก็ต่อเมื่อเคยเดินทาง เข้า-ออกประเทศ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร แล้วเท่านั้น หากยังไม่เคยใช้วีซ่านั้น เดินทางเข้าออก ประเทศในสหราชอาณาจักร หมดสิทธิ์จร้า หรือหากคุณขอวีซ่า UK เพื่อไปแต่งงานหรือติดตามคู่สมรส ก็ไม่สามารถใช้เข้าสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้เหมือนกัน

ส่วนที่เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ (United Kingdom)

 • แองกวิลลา (Anguilla)
 • แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda)
 • บาฮามาส (The Bahamas)
 • เบลีซ (Belize)
 • เบอร์มิวดา (Bermuda)
 • บอตสวานา (Botswana)
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)
 • หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)
 • โดมินิกา (Dominica)
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands)
 • แกมเบีย (The Gambia)
 • กานา (Ghana)
 • ยิบรอลตาร์ (Gibraltar)
 • เลโซโท (Lesotho)
 • มาลาวี (Malawi)
 • เซนต์ลูเซีย (Saint Lucia)
 • เซียร์ราลีโอน (Sierra Leone)
 • สวาซิแลนด์ (Swaziland)
 • ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands)

ถ้าต้องการเดินทางเข้า ต้องขอที่ศูนย์คำร้องวีซ่าอังกฤษ ใช้เอกสารเหมือนกัน

ส่วนอีกประเทศหนึ่ง ที่คนชอบเข้าใจผิด คือ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศนี้เป็นเกาะ ที่อยู่ทางทิศเหนือ ของสกอตแลนด์ และ เคยเป็นประเทศในการปกครอง ของเดนมาร์ก หากใคร ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศไอซ์แลนด์ จะต้องไปขอวีซ่าที่ ประเทศเดนมาร์ก ค่ะ

แผนที่ ไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อนยื่นวีซ่า

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

ติดต่อเรา