ประเทศไอร์แลนด์เหนือ Northern Ireland กับ สาธารณรัฐ ไอร์แลนด์ Republic of Ireland และ ไอซ์แลนด์ Ireland เป็นประเทศเดียวกันมั๊ย

คำตอบคือ: ไม่ใช่ประเทศเดียวกัน คนละประเทศ และ ขอวีซ่าก็คนละที่กัน

ไอร์แลนด์เหนือ เป็น 1 ใน 4 ประเทศของสหราชอาณาจักร (UK) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ ซึ่งเป็น ที่ตั้งของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ถึงจะมีชื่อคล้ายๆกัน แต่ก็เป็น คนละประเทศนะคะ

ขอวีซ่าอังกฤษ เข้าประเทศไหนได้บ้าง

ถ้าเราไปขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศอังกฤษ เราจะได้วีซ่าอังกฤษ UK ที่สามารถเดินทาง เข้า-ออกได้ 4 ประเทศ ที่อยู่ในสหราช อาณาจักร (United Kingdom) ได้แก่

 • อังกฤษ (England)
 • สกอตแลนด์ (Scotland)
 • เวลล์ (Wales)
 • ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland)

ซึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน นอกจากเราจะเข้าประเทศ ใน สหราชอาณาจักรแล้ว ผู้ที่ถือวีซ่า UK ยังสามารถ เดินทางไปยัง สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) ได้อีกด้วย

ผู้ที่มีวีซ่า UK (ยังไม่หมดอายุ) จะสามารถเดินทางเข้า สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ ก็ต่อเมื่อเคยเดินทาง เข้า-ออกประเทศ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร แล้วเท่านั้น หากยังไม่เคยใช้วีซ่านั้น เดินทางเข้าออก ประเทศในสหราชอาณาจักร หมดสิทธิ์จร้า หรือหากคุณขอวีซ่า UK เพื่อไปแต่งงานหรือติดตามคู่สมรส ก็ไม่สามารถใช้เข้าสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้เหมือนกัน

ส่วนที่เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ (United Kingdom)

 • แองกวิลลา (Anguilla)
 • แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda)
 • บาฮามาส (The Bahamas)
 • เบลีซ (Belize)
 • เบอร์มิวดา (Bermuda)
 • บอตสวานา (Botswana)
 • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)
 • หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)
 • โดมินิกา (Dominica)
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands)
 • แกมเบีย (The Gambia)
 • กานา (Ghana)
 • ยิบรอลตาร์ (Gibraltar)
 • เลโซโท (Lesotho)
 • มาลาวี (Malawi)
 • เซนต์ลูเซีย (Saint Lucia)
 • เซียร์ราลีโอน (Sierra Leone)
 • สวาซิแลนด์ (Swaziland)
 • ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)
 • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands)

ถ้าต้องการเดินทางเข้า ต้องขอที่ศูนย์คำร้องวีซ่าอังกฤษ ใช้เอกสารเหมือนกัน

ส่วนอีกประเทศหนึ่ง ที่คนชอบเข้าใจผิด คือ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศนี้เป็นเกาะ ที่อยู่ทางทิศเหนือ ของสกอตแลนด์ และ เคยเป็นประเทศในการปกครอง ของเดนมาร์ก หากใคร ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศไอซ์แลนด์ จะต้องไปขอวีซ่าที่ ประเทศเดนมาร์ก ค่ะ