บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

ธงชาติประเทศบรูไน

update 15-Mar-2017

เอกสารยื่นวีซ่าบรูไน

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  2. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ
  3. ใบจองโรงแรม หรือที่พัก
  4. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศบรูไน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  • ผู้เดินทางไม่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าบรูไน 430 บาท (ทุกสัญชาติ)
  • ระยะเวลาในการพิจารณาและ ดำเนินการ 3 วัน
โปรดทราบ !!!

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศบรูไนได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 14 วัน ต้องขอวีซ่า

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย

12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-714-7395-99
อีเมล์ : bangkok.thailand@mfa.gov.bn

แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น. และ 13.00-16.00น.

ทำประกันเดินทางออนไลน์

บรูไน (Brunei) หรือ รัฐบรูไนดารุสซาลาม

(State of Brunei Darussalam) (มาเลย์: Negara Brunei Darussalam) เมืองหลวง คือ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประเทศที่ ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่ง ทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้น ถูกล้อมรอบด้วย รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) ซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งความสงบสุข

Google+Facebook TwitterLine
ติดต่อเรา