update 23-Mar-2022

เอกสารยื่นขอวีซ่าฮังการี

ธงชาติประเทศฮังการี

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าฮังการี ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ฉบับจริง)

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

9. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้ การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้แทนทางกฎหมาย ในการรับรองค่าใช้จ่าย

11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

โปรดทราบ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง พ่อแม่สามารถยื่นขอวีซ่าแทนลูกที่อายุต่ำกว่า 12 ปีได้

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฮังการี ประจำประเทศไทย

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้องเลขที่ 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, กทม 10330
โทร: 02-118-9600 กรณีฉุกเฉิน: 081 875 4610
อีเมล์: mission.bgk@mfa.gov.hu
website: www.mfa.gov.hu
แผนกกงสุลเปิด จันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. -13:00น

  • ค่าธรรมเนียม วีซ่าฮังการี 3,125 บาท
  • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,563 บาท
  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • เวลาพิจารณาคำร้อง และดำเนินการ 15 วัน

การชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฮังการี จะต้องนำเอกสาร ไปยื่นที่สถานทูตฯก่อน จึงจะได้รับ ใบชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ

ต้องนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ได้ตาม link นี้ www.supersaas.com

รู้หรือไม่ ห้ามชนแก้วเบียร์ หรือ เหล้า

เรื่องที่ห้ามชนแก้วนั้น เป็นวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมา จากประวัตศาสตร์ สมัยออสเตรียที่บุกมาทำสงครามกับฮังการี และในครั้งนั้น ออสเตรียเป็นฝ่ายชนะ และได้ประหารชีวิต แม่ทัพของฮังการี และฉลองด้วยการดื่มเบียร์ มีการชนแก้วกันอย่างสะใจ ทำให้ชาวฮังการี เกลียดการชนแก้ว และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ มาจนถึงทุกวันนี้

FacebookTwitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ยื่นวีซ่าโรมาเนีย

ยื่นวีซ่าโรมาเนีย

ยื่นวีซ่าสโลวัก

ยื่นวีซ่าสโลวัก

ยื่นวีซ่าโครเอเชีย

ยื่นวีซ่าโครเอเชีย

ทำวีซ่าออสเตรีย

ทำวีซ่าออสเตรีย

visa czech

ยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเชก

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าอิตาลี

วีซ่าอิตาลี