วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa

เริ่มมาจากการประชุม ของประเทศในกลุ่มสมาชิก สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกหลายประเทศ มีมติที่ประชุมร่วมกัน ครั้งแรก ณ เมืองเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก จึงเป็นที่มาของคำว่า “วีซ่าเชงเก้น”

วีซ่าประเภทนี้คือ วีซ่าที่จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งขอ วีซ่าหลายๆประเทศ เมื่อเราต้องการเดินทางทริปยุโรป เพราะนักท่องเที่ยว บางคนอยากเที่ยวมากกว่า 1 ประเทศ ในแต่ละครั้ง (บินมาตั้งไกล ก็ต้องเที่ยวให้คุ้มค่า ตั๋วเครื่องบินหน่อย)

แต่ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นก็จะสามารถไปเที่ยวได้ 29 ประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส ,สวิสเซอร์แลนด์, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, เดนมาร์ก, นอร์เวย์ ที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวกัน แต่จะไม่รวมประเทศ ในกลุ่มสหราชอาณาจักร ที่ยังต้องขอเป็น UK Visa เช่น แคว้นอิงแลนด์, แคว้นสกอตแลนด์, แคว้นเวลส์, แคว้นไอร์แลนด์เหนือ และประเทศรัสเซียที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

และที่สำคัญเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ที่ผ่านมา มีการ เปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลา การอนุมัติวีซ่า ให้ยาวขึ้น เช่น จากเดิม อาจเคยได้ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็จะอนุมัติให้เป็น 5 ปี Multiple แบบเข้าออก ได้หลายครั้ง อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วันต่อ 180 วัน และปรับค่าธรรมเนียมจากเดิม EUR 60 เป็น EUR 80 แต่ใช่ว่าจะได้วีซ่า 5 ปี Multiple ทุกคน เพราะยังไงสถานทูตต้อง พิจารณาจากผู้ที่มีประวัติการเดินทางดี การงาน การเงินมั่นคง

วีซ่าเดินทาง

หมายเหตุ

  • กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ให้ยื่นขอวีซ่ากับ ประเทศที่มี วัตถุประสงค์หลัก ตามเอกสาร เช่น ไปประชุม
  • กรณีเดินทางเข้าประเทศ และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศที่ พำนักอยู่นานที่สุด
  • กรณีเดินทางเข้าประเทศและใช้ระยะเวลาพำนัก แต่ละประเทศ เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศแรก ที่เดินทางเข้า
  • ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางไปยัง รัฐโมนาโก รัฐอันดอร์รา สาธารณรัฐซานมาริโน นครรัฐวาติกัน ได้โดยไม่ต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหรือศุลกากร

หนังสือเดินทางทูต และ หนังสือเดินทางราชการ กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ที่มีประเทศ ต่อไปนี้ ร่วมอยู่ด้วย ต้องขอตรวจลงตราวีซ่า ได้แก่

1. ไอซ์แลนด์ (Iceland 2.ลิทัวเนีย (Lithuania)3. โปรตุเกส (Portugal)

หนังสือเดินทางราชการ กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ที่มีประเทศ ต่อไปนี้ ร่วมอยู่ด้วย ต้องขอตรวจลงตราวีซ่า ได้แก่ 1. กรีซ (Greece) 2. มอลตา (Malta) 3. สเปน (Spain)

หนังสือเดินทางธรรมดา กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ต้องยื่นขอตรวจลงตราวีซ่า

บางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้น (Schengen Area Countries) แต่เราสามารถใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆได้ โดยเราจะต้องมีวีซ่าเชงเก้น ที่สามารถเข้าออกเขตเชงเก้นได้หลายครั้ง (double entry or multiple entry) และยังไม่หมดอายุ

schengen area countries

รูปที่นำส่งให้สถานทูต กลุ่มเชงเก้น 29 ประเทศ

ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ขนาดรูปจะต้องกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ขนาดใบหน้าบนรูป 3.2-3.6 ซม. ห้ามเกินหรือน้อยกว่านั้น หากขนาดรูปไม่ตรง สถานทูตจะให้คุณไปถ่ายรูปใหม่ ที่ร้านของทางสถานทูต

ตัวอย่างรูปวีซ่าที่ถูกต้อง

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่าเดินทาง เพื่อดูเอกสารที่ต้องเตรียม