เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates - UAE)
เอกสารสแกนส่งทางอีเมล์

ธงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป รูปถ่ายหน้าตรง

3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

6. เอกสารการทำงาน โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท ถ้าเป็น เจ้าของกิจการ ใช้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

7. สำเนาใบจองโรงแรม

8. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ใบสูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีอายุต่ำกว่า 21 ปี

10. เบอร์โทรศัพท์

 • วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งต้องปริ้นวีซ่า (เฉพาะหน้าแรก) ใส่กระดาษ A4 และต้องปริ้นสีเท่านั้น
 • การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทำการ
 • ท่านที่เคยเดินทางไปประเทศอิสราเอล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนยื่นวีซ่า
 • วีซ่าที่รับทำ เป็นวีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว (Tourist Visa - Single Entry) เท่านั้น ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด มี 2 แบบ คือ
  • แบบพำนักสูงสุด 14 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการของ Plan Travel Dot Com = 7,000 บาท
  • แบบพำนักสูงสุด 30 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการของ Plan Travel Dot Com = 7,500 บาท

รู้ไว้ก่อนไปเที่ยวยูเออี

 • วันหยุดราชการ ของยูเออี คือ วันศุกร์และวันเสาร์
 • ควรใส่เสื้อคลุมหัวไหล่ และกางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า (สตรีสามารถใส่กางเกงได้ หากไม่รัดรูปเกินไป และไม่ต้องมีผ้าคลุมศีรษะ)
 • ควรหลีกเลี่ยงการแสดงออกถึงความใกล้ชิดในที่สาธารณะ เช่น การโอบกอด ซึ่งมีความผิดทางกฎหมาย หากมีผู้พบเห็นและร้องเรียน
 • ต้องแต่งกายให้ตรงกับเพศสภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือจับกุม
 • ห้ามนำ เนื้อหมู หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมู เข้าประเทศ
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีให้บริการเฉพาะร้านอาหารหรือโรงแรม ที่ได้รับใบอนุณาตเท่านั้น และห้ามดื่มในที่สาธารณะ
 • การดื่มน้ำและรับประทานอาหารในที่สาธารณะ ในช่วงรอมฎอน แม้จะไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย หากมีผู้พบเห็นและร้องเรียน
 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี (+971) 2-557 6551 Website://abudhabi.thaiembassy.org/
 • ยูเออีใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยจึงสามารถนำมาใช้ที่ยูเออีได้ แต่ควรนำที่เปลี่ยนหัวปลั๊ก (Adapter) ติดมาด้วย เพราะช่องสำหรับเสียบปลั๊กในยูเออีเป็นแบบเหลี่ยมหนา 3 ช่อง (Type G)
 • ยูเออีได้ประกาศห้ามนำเข้ายา 374 ชนิด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ คลิก Pdf ห้ามนำเข้ายา 374 โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ รายชื่อดังกล่าวรวมถึง ยาสามัญ ที่คนไทยนิยมใช้ทั่วไป เช่น ยาแก้ปวดพาราเซตามอล ยาลดน้ำมูกแอคติเฟด เป็นต้น จึงควรหลีกเลี่ยงการนำยาเหล่านี้ติดตัวในการเดินทาง เพราะหากถูกจับได้จะมีโทษถึงจำคุก และยาเหล่านี้สามารถซื้อได้ ตามร้านขายยาทั่วไปในยูเออีโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงอาบูดาบี

 • Sheikh Zayed Mosque หรือ Grand Mosque มัสยิดใหญ่ที่สุดในยูเออีและติด 10 อันดับของโลก ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีคนแรกของยูเออี เปิด 09.00-22.00 น. ยกเว้นวันศุกร์ 16.30-23.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม สตรีต้องคลุมผมโดยสามารถใช้ผ้าพันคอได้ หากไม่มี สามารถยืมชุดดำยาว (Abaya) ที่มัสยิดได้โดยไม่เสียเงิน
 • Heritage Village หมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวยูเออี และร้านค้าของที่ระลึก เปิด เสาร์ – พฤหัสบดี 09.00-17.00 น. ศุกร์ 15.30-21.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม
 • Ferrari World Abu Dhabi สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งพิพิธภัณฑ์รถ Ferrari มีรถไฟเหาะตีลังกาที่เร็วที่สุดในโลก เปิดทุกวัน 11.00-20.00 น.
 • Yas Waterworld สวนน้ำกลางแจ้ง เปิดทุกวัน 10.00-18.00 น.
 • Qasr Al Watan (Presidential Palace) ทำเนียบประธานาธิบดี เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมสถานที่ภายในพระราชวังได้ เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. (เข้าชมรอบสุดท้ายก่อน 18.45 น.)
 • F-1 Yas Marina Circuit สนามแข่งขันรถ Formula One ไกด์ทัวร์วันอังคาร-เสาร์ รอบ 10.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)

ข้างต้นนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมาก ที่รอผู้เดินทางไปเยี่ยมชม และรับประสบการณ์ใหม่ๆ กับการท่องเที่ยว

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นทำ วีซ่าเดินทางเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า

ปลั๊กและกระแสไฟในต่างประเทศ World Plugs

ปลั๊กและกระแสไฟ World Plugs

Kenya visa

วีซ่าเคนย่า

ขอยื่นวีซ่าอิหร่าน

ยื่นวีซ่าอิหร่าน

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ยื่นวีซ่าอินเดีย

ขอยื่นวีซ่าบรูไน

ขอยื่นวีซ่าบรูไน

ขอวีซ่าตุรกี

ขอวีซ่าตุรกี

East Africa Tourist Visa

East Africa Tourist Visa