เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิหร่าน

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงไทย
  2. ธงประเทศอิหร่าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน และข้อมูลของที่อยู่ปัจจุบัน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. ข้อมูลสถานที่ทำงาน (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ตำแหน่งงาน)
  6. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 2 สัปดาห์

สถานทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย

205 ซอยสุขุมวิท 49 /11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพม 10110
โทร: 02-390-0871-3 เปิดทำการ: วันอาทิตย์ - วันพฤหัสฯ (หยุด วันศุกร์และวันเสาร์)

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับอิหร่าน

สินค้าต้องห้ามการนำเข้าและ กฎหมายห้ามของประเทศอิหร่าน

การแต่งกาย

สำหรับสตรี สตรีต่างชาติทุกคน (แม้จะไม่ใช่มุสลิม) จะต้องแต่งกายตามหลักศาสนา คือ แต่งกายมิดชิด ไม่รัดรูป เสื้อแขนยาวไม่เปิดอก กางเกง/กระโปรงยาวกรอมข้อเท้า (สตรีอิหร่านนิยมนุ่งกางเกงขายาวมากกว่ากระโปรงยาว) หากสวมเสื้อและกางเกงรัดรูปควรมีเสื้อคลุมแขนยาว ซึ่งมีความยาวถึงเข่า (ลักษณะใกล้เคียงกับ raincoat) สีเข้มและไม่รัดรูป ใช้ใส่คลุมทับชุดเสื้อผ้า และที่สำคัญ จะต้องมีผ้าคลุมผมมิดชิดตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

การไม่คลุมผมในที่สาธารณะถือว่าผิดกฎหมาย

สำหรับบุรุษ ไม่มีข้อบังคับใดๆ เป็นพิเศษ แต่จะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามสวมเสื้อเปิดอกและเสื้อที่ไม่มีแขน

อิหร่านใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์เช่นเดียวกับไทย แต่เต้าเสียบไฟฟ้าของอิหร่าน เป็นหัวกลมสองหัวแบบยุโรป

Type CType F
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+FacebookTwitterLine
Top page, ขึ้นไปข้างบน