• ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทาง เข้าประเทศรัสเซียได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้า ต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

• ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการไทย สามารถอยู่ ในประเทศรัสเซีย นานถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 4-20 วันทำการ

• ชาวต่างชาติ ที่ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ไทย หรือมีใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) และ ได้รับอนุญาตอยู่มากกว่า 90 วัน จึงจะสามารถขอวีซ่ากับ ทางสถานทูตรัสเซียในประเทศไทยได้ และ จะต้องยื่นขอด้วยตัวเองเท่านั้น

update 08-Nov-2023

เอกสารยื่นขอวีซ่ารัสเซีย

ธงชาติประเทศรัสเซีย

1. หนังสือเดินทาง (Pasport) มีอายุ ใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันหมดอายุวีซ่า และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2. แบบฟอร์มวีซ่า มีรูปติด 1 ใบ ขนาด 3x4 ซม

3. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่มีสัญชาติ อเมริกัน/อังกฤษและ จอร์เจีย

4. รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 ซม จำนวน 1 ใบ พร้อมลายเซ็นด้านหลัง

5. รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยว ที่ได้รับ การรับรอง จากประเทศรัสเซีย หรือ ใบจองโรงแรม

6. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศรัสเซีย ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ) (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

7. ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ และ วีซ่านักเรียน)

8. ตั๋วเครื่องบิน เข้า และ ออก จากรัสเซีย

9. ประกันการเดินทาง

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต รัสเซีย ประจำประเทศไทย

78 ถนนทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500 Tel: 02-234-2012
Email: rusembbangkok@gmail.com
Web: thailand.mid.ru/th

เวลายื่นวีซ่า 9:00-11:45น. จันทร์, อังคาร, พฤหัสฯ, ศุกร์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ. กรุงมอสโก

The Royal Thai Embassy, Serpov Pereulok, 6, Moscow, 119121, Russia (สถานีรถไฟใต้ดิน Park Kultury สายสีแดง หรือสถานี Smolenskaya สายสีฟ้าอ่อน)
Tel: +7 (495) 109-3918 / +7 (495) 109 1199 (ฝ่ายกงสุล)
Web: moscow.thaiembassy.org

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

Royal Thai Honorary Consulate-General in St. Petersburg Russia, 199004, St. Petersburg, 9, Bolshoy Prospect, V. O.
Tel: +7 (812) 325-62-71

รู้ไว้ก่อนเที่ยวรัสเซีย

รัสเซีย เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีพื้นที่มาก มีภูมิประเทศหลากหลาย จึงทำให้อุณหภูมิในแต่ละฤดูของรัสเซียแตกต่างกันมากด้วยเช่นกัน

ฤดูร้อนของรัสเซีย จะเริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน จนถึง สิงหาคม ชาวรัสเซียนิยมท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยอุณหภูมิอาจจะสูงมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ซึ่งจะต้องระวังเรื่องเคลื่อนความร้อนด้วย

ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วง เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน สภาพอากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ จะคาดการณ์ไม่ได้แน่นอน แต่ถ้าหากไปเยือนรัสเซียช่วงนี้ ก็จะได้เห็นความงดงาม ของใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งมีทั้งสีส้ม สีเหลือง หรือสีแดง

ฤดูหนาวที่รัสเซีย จะเริ่มเดือนธันวาคม จนถึงวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เกือบทุกพื้นที่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ อุณหภูมิที่กรุงมอสโคว์และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อาจจะลดต่ำลงถึง -20 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูที่มีเทศกาลสำคัญหลายอย่าง เช่น เทศกาลสิ้นสุดฤดูหนาว (Maslenitsa or Butter Week) วันอีสเตอร์ของนิกายออร์โธดอกซ์ (Orthodox Easter) เป็นต้น แต่ช่วงเดือนมีนาคมตามถนนหนทางต่างๆจะไม่สวยมากนัก เพราะเป็นช่วงที่หิมะกำลังละลาย

รู้หรือไม่ ประเทศรัสเซีย ไม่ซื้อดอกไม้จำนวนคู่ให้เป็นของขวัญ เพราะเลขคู่จะใช้สำหรับคนตายแล้ว ช่อดอกไม้ที่เหมาะสมจะมี 1 ดอก 3 ดอก 5 ดอก 7 ดอก 9 ดอก เป็นต้น