เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

• ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทาง เข้าประเทศรัสเซีย ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้า ต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

• ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการไทย สามารถอยู่ ใน ประเทศรัสเซีย นานถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 4-20 วันทำการ

• ชาวต่างชาติ ที่ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ไทย หรือ มีใบอนุญาต ทำงานในไทย (Work Permit) และ ได้รับอนุญาตอยู่มากกว่า 90 วัน จึงจะสามารถขอวีซ่ากับ ทางสถานทูตรัสเซีย ใน ประเทศไทยได้ และ จะต้องยื่นขอด้วยตัวเองเท่านั้น

update 25-Apr-2024

เอกสารยื่นขอวีซ่ารัสเซีย

ธงชาติประเทศรัสเซีย

1. หนังสือเดินทาง (Pasport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
นับจากวันหมดอายุวีซ่า และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2. แบบฟอร์มวีซ่า มีรูปติด 1 ใบ ขนาด 3x4 ซม

3. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่มีสัญชาติ อเมริกัน/อังกฤษและ จอร์เจีย

4. รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 ซม จำนวน 1 ใบ พร้อมลายเซ็นด้านหลัง

5. รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยว ที่ได้รับ การรับรอง จาก ประเทศรัสเซีย หรือ ใบจองโรงแรม

6. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศรัสเซีย ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ) (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

7. ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ และ วีซ่านักเรียน)

8. ตั๋วเครื่องบิน เข้า และ ออก จากรัสเซีย

9. ประกันการเดินทาง

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต รัสเซีย ประจำประเทศไทย

78 ถนนทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500 Tel: 02-234-2012
Email: rusembbangkok@gmail.com
Web: thailand.mid.ru/th

เวลายื่นวีซ่า 9:00-11:45น. จันทร์, อังคาร, พฤหัสฯ, ศุกร์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ. กรุงมอสโก

The Royal Thai Embassy, Serpov Pereulok, 6, Moscow, 119121, Russia (สถานีรถไฟใต้ดิน Park Kultury สายสีแดง หรือสถานี Smolenskaya สายสีฟ้าอ่อน)
Tel: +7 (495) 109-3918 / +7 (495) 109 1199 (ฝ่ายกงสุล)
Web: moscow.thaiembassy.org

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

Royal Thai Honorary Consulate-General in St. Petersburg Russia, 199004, St. Petersburg, 9, Bolshoy Prospect, V. O.
Tel: +7 (812) 325-62-71

รู้ไว้ก่อนเที่ยวรัสเซีย

รัสเซีย เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นประเทศ ที่มีพื้นที่มาก มีภูมิประเทศหลากหลาย จึงทำให้ อุณหภูมิในแต่ละฤดู ของรัสเซียแตกต่างกันมากด้วยเช่นกัน

ฤดูร้อนของรัสเซีย จะเริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน จนถึง สิงหาคม ชาวรัสเซียนิยมท่องเที่ยว ภายในประเทศ กันมากในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยอุณหภูมิอาจจะสูงมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ซึ่งจะต้องระวัง เรื่องเคลื่อน ความร้อนด้วย

ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วง เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน สภาพอากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ จะคาดการณ์ไม่ได้ แน่นอน แต่ถ้าหากไปเยือนรัสเซียช่วงนี้ ก็จะได้เห็นความงดงาม ของใบไม้ เปลี่ยนสี ซึ่งมีทั้งสีส้ม สีเหลือง หรือสีแดง

ฤดูหนาวที่รัสเซีย จะเริ่มเดือนธันวาคม จนถึงวันสุดท้าย ของเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป เกือบทุกพื้นที่ จะถูกปกคลุม ด้วยหิมะ อุณหภูมิที่กรุงมอสโคว์และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อาจจะลดต่ำลงถึง -20 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูที่มีเทศกาลสำคัญหลายอย่าง เช่น เทศกาลสิ้นสุดฤดูหนาว (Maslenitsa or Butter Week) วันอีสเตอร์ของนิกายออร์โธดอกซ์ (Orthodox Easter) เป็นต้น แต่ช่วงเดือนมีนาคม ตามถนน หนทางต่างๆ จะไม่สวยมากนัก เพราะเป็นช่วง ที่หิมะกำลังละลาย

รู้หรือไม่ ประเทศรัสเซีย ไม่ซื้อดอกไม้จำนวนคู่ให้ เป็นของขวัญ เพราะเลขคู่จะใช้สำหรับคนตายแล้ว ช่อดอกไม้ ที่เหมาะสมจะมี 1 ดอก 3 ดอก 5 ดอก 7 ดอก 9 ดอก เป็นต้น