เอกสารขอยื่น วีซ่าอเมริกา ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 17-Jun-2024

ธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

เตรียมเอกสาร, ขั้นตอน วีซ่าอเมริกา

1. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว

ไม่มีเงา ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องแต่งการที่ปกปิดใบหน้า รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป (สกุล JPEG)

เพื่อนำไป upload ในแบบ ฟอร์ม DS-160 รูปถ่ายต้อง เป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูง และ ความกว้าง ของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 x 600 พิกเซล และ มีขนาด ไม่เกิน 1200 x 1200 พิกเซล

2. กรอกใบสมัคร ฟอร์ม DS-160

ทางออนไลน์ ให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์มด้วย (ประเภทวีซ่า B-1/B-2 สำหรับธุรกิจ/ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียน)

3. หลังกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างแอคเค้าท์และโพรไฟล์ เพื่อการชำระเงิน และนัดคิว

ที่เว็ปไซต์ Create Account แล้วเลือก “Click Here For All Payment

3.1 ทำการ Login
แล้วใช้ Virtual Account ID เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ จากนั้นพิมพ์ ใบ APPOINTMENT CONFIRMATION หลังทำการนัดหมายคิว วันสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว Options”

3.2 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
แล้วนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขา หลังชำระเงินเรียบร้อย จะสามารถ นัดคิวสัมภาษณ์วีซ่าได้ ในวันทำการ ถัดไป ของธนาคารฯ

4. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะ เวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

5. หลักฐานการทำงาน

6. หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง

7. ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย

8. กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกา

ให้เราช่วยจัดการ วีซ่าอเมริกา (USA)
กรอกแบบฟอร์ม แนะนำตรวจเช็คเอกสาร นัดคิว

ค่าบริการ Plan-Travel 3,000 บาท
(ไม่รับการันตีผล)
ส่งเมล์ผ่านเว็บ

สถานะ โชว์ตัว อเมริกาเน้นสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ควรถือเอกสารไปเผื่อเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ขอดู

สัมภาษณ์เสร็จ ทราบผลทันที

 • ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้
 • ถ้าวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และ จะส่ง พาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ
 • ค่าวีซ่าอเมริกา 185 USD (7,030 บาท)

รู้หรือไม่ ผู้ที่สมัครวีซ่าชนิด B1 และ B2

เจ้าหน้าที่กงสุลจะสันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่าชนิด B1 / B2 นั้น มีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ ในสหรัฐอเมริกา อย่างถาวร

ดังนั้น ต้องพิสูจน์ หักล้าง ให้ได้ว่าไปแล้วกลับ เช่น ไปครั้งนี้เพื่ออะไร อยู่นานแค่ไหน จะกลับเมื่อไร เงินที่มีอยู่เพียงพอในการใช้จ่ายได้ ตลอดการเดินทางครั้งนี้ เป็นต้น สรุปคือ แสดง หลักฐาน และให้ข้อมูล ว่าเราจะไปอเมริกาแล้วจะกลับมาไทยแน่นอน

ทั้ง B1 และ B2 เรียกว่า วีซ่าชั่วคราว

 • B1 วีซ่าธุรกิจ เช่น เจราจาสัญญา, สัมนา หรืออบรมด้านต่างๆ เป็นต้น
 • B2 วีซ่าท่องเที่ยว และเยี่ยมเยือน เป็นต้น

หากท่านกำลังจะไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา รู้หรือไม่ว่า สถานทูตอเมริกา

 • ไม่มีที่จอดรถให้บริการ
 • อนุญาตเฉพาะผู้ที่สมัครวีซ่าที่มีนัดสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น เข้าไปในสถานทูต
 • รับฝากโทรศัพท์มือถือ แค่เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ไม่รับฝาก สิ่งของอื่นๆ
 • ไม่อนุญาตให้นำ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต Power Bank กล้องถ่ายรูป วัตถุมีคมทุกชนิด อาวุธต่างๆ เข้าไปในสถานทูต
 • ไม่อนุญาตให้นำ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าต่างๆ ที่ มีขนาดใหญ่ เข้าไปในสถานทูต
 • ให้ใส่เอกสารที่เตรียมไปใช้ขอวีซ่า ลงใน ถุง หรือ กระเป๋าใสเท่านั้น
 • ห้ามนำ บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค เข้าไปในสถานทูต
 • อาจไม่อนุญาตให้นำสิ่งของประเภทอื่น เข้าไปในสถานทูต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

สถานที่ตั้งสถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ

เลขที่ 95 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-105-4110
Web: th.usembassy.gov/th/
Email: support-thailand@ustraveldocs.com

วันหยุด ปี 2024 วีซ่าอเมริกา ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มกราคม วันที่ 15
- กุมภาพันธ์ วันที่ 19
- เมษายน วันที่ 8, 15, 16
- พฤษภาคม วันที่ 06, 27
- มิถุนายน วันที่ 03, 19
- กรกฎาคม วันที่ 04, 29
- สิงหาคม วันที่ 12
- กันยายน วันที่ 02
- ตุลาคม วันที่ 14, 23
- พฤศจิกายน วันที่ 11, 28
- ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25


ติดต่อเรา