ธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

update 14-Jan-2020

1. กรอกฟอร์ม DS-160 ให้เรียบร้อย

2. หลังกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างแอคเค้าท์ เพื่อการชำระเงิน และนัดคิว ที่เว็ปไซต์ Create Account

2.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขา หลังชำระเงินโดยประมาณ ในวันทำการถัดไปของธนาคารฯ จึงจะสามารถ นัดคิวสัมภาษณ์วีซ่าได้ 

2.2 ทำการ Login แล้ว พิพม์ ใบ APPOINTMENT CONFIRMATION หลังทำการนัดหมายคิวสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว

3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

4. รูปไม่สวมแว่นตา รูปสีพื้นหลังสีขาวและไม่มีเงา ไม่สวมเครื่องแต่งการที่ปกปิดใบหน้า รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป

upload ในแบบ ฟอร์ม รูปถ่ายต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงและความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 x 600 พิกเซล และมีขนาดไม่เกิน 1200 x 1200 พิกเซล

5. หลักฐานการทำงาน

6. หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง

7. ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย

8. กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกา

สถานะ โชว์ตัว ** อเมริกาเน้นสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ควรถือเอกสารไปเผื่อเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ขอดู**

ให้เราช่วยจัดการ วีซ่าอเมริกา (USA)

กรอกแบบฟอร์ม แนะนำตรวจเช็คเอกสาร นัดคิว

ค่าบริการ Plan-Travel 2,700 บาท
(ไม่รับการันตีผล)

ส่งเมล์ผ่านเว็บ หรือ 02-416-1537

สัมภาษณ์เสร็จ ทราบผลทันที

 • ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้
 • ถ้าวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และจะส่งพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ
 • ค่าวีซ่าอเมริกา 160 USD ( 4,960 บาท)

สถานที่ตั้งสถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ

เลขที่ 95 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-105-4110 Map
Website: //th.usembassy.gov/th/ อีเมล support-thailand@ustraveldocs.com

หากท่านกำลังจะไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา รู้หรือไม่ว่า สถานทูตอเมริกา

 • ไม่มีที่จอดรถให้บริการ
 • อนุญาตเฉพาะผู้ที่สมัครวีซ่าที่มีนัดสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น เข้าไปในสถานทูต
 • รับฝากโทรศัพท์มือถือ แค่เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ไม่รับฝากสิ่งของอื่นๆ
 • ไม่อนุญาตให้นำ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต Power Bank กล้องถ่ายรูป วัตถุมีคมทุกชนิด อาวุธต่างๆ เข้าไปในสถานทูต
 • ไม่อนุญาตให้นำ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าต่างๆที่มีขนาดใหญ่ เข้าไปในสถานทูต
 • ให้ใส่เอกสารที่เตรียมไปใช้ขอวีซ่า ลงใน ถุง หรือ กระเป๋าใสเท่านั้น
 • ห้ามนำ บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค เข้าไปในสถานทูต
 • อาจไม่อนุญาตให้นำสิ่งของประเภทอื่น เข้าไปในสถานทูต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย

วันหยุด ปี 2020 วีซ่าอเมริกา ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มกราคม วันที่ 20
- กุมภาพันธ์ วันที่ 17
- เมษายน วันที่ 06, 13, 14, 15
- พฤษภาคม วันที่ 04, 25
- มิถุนายน วันที่ 03
- กรกฎาคม วันที่ 03, 28
- สิงหาคม วันที่ 12
- กันยายน วันที่ 07
- ตุลาคม วันที่ 20, 23
- พฤศจิกายน วันที่ 11, 26
- ธันวาคม วันที่ 07, 25

FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?