update 22-Sep-2023

ธงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เตรียมเอกสาร, ขั้นตอน วีซ่าอเมริกา

1. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีเงา ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องแต่งการที่ปกปิดใบหน้า

รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป (สกุล JPEG) เพื่อนำไป upload ในแบบ ฟอร์ม DS-160 รูปถ่ายต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ความสูงและความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 x 600 พิกเซล และมีขนาดไม่เกิน 1200 x 1200 พิกเซล

2. กรอกใบสมัคร ฟอร์ม DS-160

ทางออนไลน์ ให้เรียบร้อย

และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์มด้วย (ประเภทวีซ่า B-1/B-2 สำหรับธุรกิจ/ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียน)

3. หลังกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างแอคเค้าท์และโพรไฟล์ เพื่อการชำระเงิน และนัดคิว ที่เว็ปไซต์ Create Account

แล้วเลือก “Click Here For All Payment Options”

3.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

แล้วนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขา หลังชำระเงินเรียบร้อย จะสามารถ นัดคิวสัมภาษณ์วีซ่าได้ ในวันทำการถัดไปของธนาคารฯ

3.2 ทำการ Login แล้วใช้ Virtual Account ID

เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ จากนั้นพิมพ์ ใบ APPOINTMENT CONFIRMATION หลังทำการนัดหมายคิววันสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว

4. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

5. หลักฐานการทำงาน

6. หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง

7. ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย

8. กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกา

 

ให้เราช่วยจัดการ วีซ่าอเมริกา (USA)
กรอกแบบฟอร์ม แนะนำตรวจเช็คเอกสาร นัดคิว

ค่าบริการ Plan-Travel 3,000 บาท
(ไม่รับการันตีผล)
ส่งเมล์ผ่านเว็บ

สถานะ โชว์ตัว อเมริกาเน้นสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ควรถือเอกสารไปเผื่อเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ขอดู

สัมภาษณ์เสร็จ ทราบผลทันที

 • ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้
 • ถ้าวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และจะส่งพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ
 • ค่าวีซ่าอเมริกา 185 USD ( 6,475 บาท)

รู้หรือไม่ ผู้ที่สมัครวีซ่าชนิด b-1 และ b-2

เจ้าหน้าที่กงสุลจะสันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่าชนิด b-1 / b-2 นั้นมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ดังนั้นต้องพิสูจน์หักล้าง ให้ได้ว่าไปแล้วกลับ เช่น ไปครั้งนี้เพื่ออะไร อยู่นานแค่ไหน จะกลับเมื่อไร เงินที่มีอยู่เพียงพอในการใช้จ่ายได้ ตลอดการเดินทางครั้งนี้ เป็นต้น สรุปคือ แสดงหลักฐาน และให้ข้อมูล ว่าเราจะไปอเมริกาแล้วจะกลับมาไทยแน่นอน

หากท่านกำลังจะไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา รู้หรือไม่ว่า สถานทูตอเมริกา

 • ไม่มีที่จอดรถให้บริการ
 • อนุญาตเฉพาะผู้ที่สมัครวีซ่าที่มีนัดสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น เข้าไปในสถานทูต
 • รับฝากโทรศัพท์มือถือ แค่เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ไม่รับฝากสิ่งของอื่นๆ
 • ไม่อนุญาตให้นำ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต Power Bank กล้องถ่ายรูป วัตถุมีคมทุกชนิด อาวุธต่างๆ เข้าไปในสถานทูต
 • ไม่อนุญาตให้นำ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าต่างๆที่มีขนาดใหญ่ เข้าไปในสถานทูต
 • ให้ใส่เอกสารที่เตรียมไปใช้ขอวีซ่า ลงใน ถุง หรือ กระเป๋าใสเท่านั้น
 • ห้ามนำ บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค เข้าไปในสถานทูต
 • อาจไม่อนุญาตให้นำสิ่งของประเภทอื่น เข้าไปในสถานทูต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

สถานที่ตั้งสถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ

เลขที่ 95 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-105-4110
Web: //th.usembassy.gov/th/
Email: [email protected]

วันหยุด ปี 2023 วีซ่าอเมริกา ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์

- มกราคม วันที่ 02, 16
- กุมภาพันธ์ วันที่ 20
- เมษายน วันที่ 06, 13, 14
- พฤษภาคม วันที่ 04, 29
- มิถุนายน วันที่ 05, 19
- กรกฎาคม วันที่ 04, 28
- สิงหาคม วันที่ 14
- กันยายน วันที่ 04
- ตุลาคม วันที่ 09, 23
- พฤศจิกายน วันที่ 10, 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 11, 25