เอกสารขอยื่นวีซ่าเนปาล ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เอกสารและข้อมูลยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ถ้าไม่สะดวกยื่นขอวีซ่าที่เมืองไทย สามารถขอวีซ่า ที่สนามบินกาฐมัณฑุได้ (Visa on arrival)

กรณีขอ Visa-on-Arrival ที่สนามบินกาฐมัณฑุ ให้เตรียม เอกสาร เหมือนกับที่ยื่นขอกับทางสถานทูต แต่ต้องใช้รูปถ่าย จำนวน 2 รูป และจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็น สกุลเงินสหรัฐ (USD) (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 30 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 50 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 125 US$)

ชาวต่างชาติทุกประเทศ (ยกเว้นสัญชาติอินเดีย) จะต้องยื่นขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศเนปาล

เลือกประเทศที่ต้องการยื่นวีซ่า

update 11-Jun-2024

ธงชาติประเทศเนปาล

ยื่นวีซ่าเนปาล

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือ ใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว จำนวน 1 รูป กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.

หมายเหตุ

 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่า 2 วันทำการ
 • พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และ ต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการขอวีซ่าตามปกติ
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียม
 • อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า ซึ่งสามารถ เดินทางท่องเที่ยว ภายในเนปาล หรือ เข้า-ออกประเทศเนปาลได้ ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่า ที่ยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดย นับจากวันแรก ที่เข้าประเทศเนปาล

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการ และ หนังสือเดินทางทูต

จะต้องแนบเอกสาร แจ้งความประสงค์ ในการเข้าประเทศ เนปาล จากกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ

แต่ถ้าหากผู้ยื่น คำร้องขอวีซ่า ไม่มีเอกสารดังกล่าว สามารถทำเรื่องขอวีซ่า ได้ที่ ด่านตรวจ คนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมี หนังสือนำจากกระทรวง การต่างประเทศแนบ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล

 • อายุวีซ่า 15 วัน 1,200 บาท
 • อายุวีซ่า 30 วัน 2,000 บาท
 • อายุวีซ่า 90 วัน 5,000 บาท

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย

4/1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-391-7240

Web: th.nepalembassy.gov.np

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า

ยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
รับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30-16.30 น.

ข้อควรระวังนำสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศ

 1. ห้ามนำเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกเกินมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน โดยหากจำเป็น ต้องนำเข้าเงินตรา ต่างประเทศ มากกว่ามูลค่าดังกล่าว ขอให้สำแดงที่ ด่านศุลกากร
 2. ห้ามนำทองคำดิบหรือทองคำแท่งมายังเนปาลโดยเด็ดขาด โดยสามารถนำเข้าทองรูปพรรณได้ไม่เกิน 50 กรัม และ ทองรูปพรรณไม่เกิน 100 กรัม
 3. ห้ามนำธนบัตรรูปีอินเดียมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี เข้ามายังเนปาล
 4. ห้ามนำผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ ที่ทำจากงาช้าง หรือ หนังเสือเข้ามายังเนปาล
ข้อแนะนำบางประการในการเดินทาง ไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในเนปาล
 1. การใส่รองเท้าแตะนั้นจะให้ความสะดวกสบาย ในระหว่าง การเยี่ยมชมวัดวาอาราม และสถูปต่างๆเป็นอย่างมาก
 2. วัดบางแห่งเข้าได้เฉพาะผู้ที่นับถือ ศาสนาฮินดู
 3. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เป็นสิ่งต้องห้าม ในการนำเข้าเขตวัด
 4. ไม่ควรแตะต้องสิ่งของ ของผู้อื่นที่กำลังเดินทางเข้าไปในวัด
 5. เนื้อวัวเป็นสิ่งต้องห้าม ของชาวฮินดู และชาวพุทธ
 6. การเดินรอบๆวัดหรือ สถูปนั้นต้องกระทำโดย เวียนตามเข็มนาฬิกา
 7. ควรขออนุญาตก่อน ถ่ายรูปวัด สถูป และอนุสาวรีย์ต่างๆ
 8. หากจะถ่ายรูปบุคคล นักบวช หรือพิธีกรรมต่างๆ ควรขออนุญาตบุคคล หรือเจ้าของงานนั้นๆก่อน และไม่ควรใช้แฟลช เพราะถือเป็นการเสียมารยาท

ติดต่อเรา