บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศเนปาล

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
ธงชาติประเทศเนปาล

update 10-Mar-2017

ยื่นวีซ่าเนปาล

  1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
  3. รูปถ่ายขนาด 2 " จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ

  • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
  • ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่า 1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล

- อายุวีซ่า 15 วัน 900 บาท
- อายุวีซ่า 30 วัน 1,450 บาท
- อายุวีซ่า 90 วัน 3,600 บาท

ถ้าไม่สะดวกยื่นขอวีซ่าที่เมืองไทย สามารถขอวีซ่า ที่สนามบินกาฐมัณฑุได้ (visa on arrival) โดยใช้เอกสาร 2 อย่างข้างบน

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย

189 สุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โทร:02-391-7240
เว็บไซต์ : www.nepalembassybangkok.com

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า :
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. (ยื่นวีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.30-16.30 น. (รับวีซ่า)

ทำประกันการเดินทาง จองโรงแรมในเนปาล

ประเทศเนปาล Nepal

เมืองหลวง : กรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu) ดินแดนนี้ตั้งอยู่ บนที่สูง ทางตอนใต้ ของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขต ติดกับ แคว้นทิเบต ของ ประเทศจีนทาง ตอนเหนือ และ ทิศใต้ ติดกับ ประเทศอินเดีย ภูมิอากาศ : มีพายุฝนในฤดูร้อน และ มีอากาศเย็นจัด ในฤดูหนาว เชื้อชาติ : มองโกลอยด์จากทิเบต และอินโด-อารยันจากทางตอนเหนือของอินเดีย

Google+ Facebook Twitter Line