บจก.แพนทราเวลดอดคอม เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เบอร์ติดต่อ 02-416-1537, 02-416-1538 และ 02-417-2199 หรือส่งอีเมล์มาที่ plan@plan-travel.com

ช่องทางติดต่อในวันหยุด (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

ทางบริษัทฯ จะอัพเดตข้อมูลการเปิด-ปิด สถานทูต/ศูนย์รับยื่นวีซ่า ของแต่ละประเทศ ให้ทราบเรื่อยๆ นะคะ ขอเชิญคุณลูกค้ากดติดตาม (follow) เฟซบุ๊กของบริษัทฯ เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลอัพเดตอย่างต่อเนื่องค่ะ

Face BookTwitter Line

วันหยุดประจำปี 2024

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 08 เมษายน วันหยุดชดเชย วันจักรี
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 เมษายน วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

วันพุธที่ 01 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม วันหยุดแทน วันวิสาขบูชา (22 พ.ค.)
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม วันหยุดแทน วันปิยมหาราช (23 ต.ค.)
วันจันทร์ที่ 06 พฤษภาคม วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม วันหยุดชดเชย วันอาสฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯ (วันแม่)

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชย วันนวมินทรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม วันหยุดแทน วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)
วันอังดารที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

วันพุธที่ 01 มกราคม 2025 วันขึ้นปีใหม่

หมายเหตุ วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง