ทำการ: จันทร์ - ศุกร์ : 8.00- 17.00 น

หยุดเสาร์-อาทิตย์
โทร. 02-417-2199, 02-416-1537-38

ช่องทางติดต่อในวันหยุด (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
E-mail:plan@plan-travel.com

Face BookTwitter Line

วันหยุดประจำปี 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ชดเชยวันจักรี
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 06 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม อบรมพนักงาน
วันพุธที่ 25 ธันวาคม วันหยุดแทนวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม วันหยุดแทนวันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม วันหยุดแทนวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม วันหยุดแทนวันรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี