วันหยุดประจำปี 2023

วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 13-14 เมษายน วันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน วันชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 01 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันอังคารที่ 05 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม วันหยุดแทนวันจักรี (6 เม.ย.)
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม วันหยุดแทนวันฉัตรมงคล (4 พ.ค.)
วันพุธที่ 27 ธันวาคม วันหยุดแทนวันรัฐธรรมนูญ (11 ธ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม วันหยุดพิเศษ
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม วันหยุดแทนวันสิ้นปี (31 ธ.ค.)

วันจันทร์ที่ 01 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 02 มกราคม 2567 วันหยุดพิเศษ