ทำการ: จันทร์ - ศุกร์ : 8.00- 17.00 น

หยุดเสาร์-อาทิตย์
โทร. 02-417-2199, 02-416-1537-38

ช่องทางติดต่อในวันหยุด (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
E-mail:plan@plan-travel.com

Face BookTwitter Line

วันหยุดประจำปี 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ชดเชยวันจักรี
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม วันหยุดแทนวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม วันหยุดแทนวันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม วันหยุดแทนวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม วันหยุดแทนวันรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี