ติดต่อเรา

โปรดทราบขณะนี้ เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ 02-416-1537-8 & 02-417-2199 โดนตัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้

Please note that the company's phone number 02-416-1537-8 & 02-417-2199, the telephone cable was cut then making it impossible to contact

นโยบายการรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของ บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เราเข้าใจความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน ดังนั้น จะไม่มี การเปิดเผย ข้อมูล ที่ระบุบ ตัวตน ใดๆ หรือข้อมูลที่ส่งถึงเรา แก่บุคคลที่ 3 ข้อมูล ต่างๆ ที่ลูกค้าส่งถึง บริษัท แพนทราเวลดอด คอม จำกัด จะถูกนำไปใช้ เพื่อ การติดต่อ และ ดำเนินการด้านบริการ ที่รวดเร็ว ให้กับ ลูกค้า เท่านั้น ดังนั้น ท่านวางใจได้

ยกเว้น การร้องขอ อย่างเป็นทางการ โดยเจ้าของข้อมูล ที่จะส่งต่อให้กับ บุคคลอื่น

ติดต่อเรายื่นวีซ่าเดินทางทำประกันเดินทางจองตั๋วเครื่องบิน
แผนผัง

ตำแหน่ง GPS บริษัทฯ : 13.653344,  100.442380 : วันหยุดประจำปี บริษัทฯ