เลือกรายการ
บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

ทำวีซ่าเดินทาง Tel: 02-416-1537 -38

ข้อควรทราบก่อนใช้บริการยื่นขอวีซ่ากับ บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

- บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด เราเป็นเอเจนท์ตัวแทน ด้านการท่องเที่ยว มิใช่ สถานทูต เราให้บริการเป็น ตัวกลาง ในการยื่นวีซ่าแทนผู้เดินทาง ตามกฎระเบียบ ของ แต่ละประเทศ
- ข้อมูล ราคาบนเว็บที่เห็น เป็นค่าใช้จ่าย ที่ทางสถานทูต เรียกเก็บ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ ค่าบริการยื่นวีซ่าของ บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
- เมื่อท่านตัดสินใจยื่นเรื่องเข้าไปแล้ว ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ ท่านจะไม่ได้คืนไม่ว่า วีซ่านั้นจะผ่านหรือไม่ผ่าน
- วีซ่าที่ยื่นจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทาง สถานทูต ทางเรา ไม่สามารถ รับประกันได้ว่า การใช้บริการยื่นวีซ่า ผ่านมาทางเรา จะผ่านเสมอไป เราเพียงมีประสบการณ์ ในการยื่นวีซ่า การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ตรวจดูเอกสาร
- ข้อมูลและเอกสาร ในการยื่นวีซ่า สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยทางสถานทูต ไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้เราทราบ แต่เมื่อเราทราบ ก็จะทำการแก้ไข ให้ถูกต้องโดยเร็ว
- ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าของแต่ละประเทศ ที่แสดงบนเว็บนั้น ยังไม่ได้รวม ระยะเวลาการดำเนินการของเรา
- ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสาร ถึงเราทาง EMS ได้ เพื่อดำเนินการ เมื่อผ่าน เราก็จะส่งกลับคืนให้ โดยท่าน ไม่ต้องเข้ามา ในกรุงเทพฯ (ยกเว้น ประเทศที่ต้องโชว์ตัว หรือ สแกนลายนิ้วมือ เราจะนัดวันให้ท่าน เดินทางมาที่สถานทูต หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่า)
- กรณีเดินทางเข้าประเทศ ในกลุ่ม SCHENGEN และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอ ตรวจลง ตราวีซ่า ประเทศที่ พำนักอยู่นานที่สุด
- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละ ประเทศเท่ากัน ให้ยื่น ขอตรวจลงตรา วีซ่า ประเทศแรก ที่เดินทางเข้า

Tel: 02-416-1537-38, 02-417-2199
Open: Mon- Fri 08.00 - 17.00 E-Mail: plan@plan-travel.com

บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
90/11 ถนนท่าข้าม แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Top page, ขึ้นไปข้างบน