ยื่นขอวีซ่า

บจก.แพนทราเวลดอดคอม เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00-16.00 น. Tel: 02-416-1537-38

ข้อควรทราบก่อนใช้บริการยื่นขอวีซ่ากับ บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

- บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด เราเป็นเอเจนท์ตัวแทน ด้านการท่องเที่ยว มิใช่ สถานทูต เราให้บริการเป็น ตัวกลาง ในการยื่นวีซ่าแทนผู้เดินทาง ตามกฎระเบียบ ของ แต่ละประเทศ
- ข้อมูล ราคาบนเว็บที่เห็น เป็นค่าใช้จ่าย ที่ทางสถานทูต เรียกเก็บ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ ค่าบริการยื่นวีซ่าของ บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
- เมื่อท่านตัดสินใจยื่นเรื่องเข้าไปแล้ว ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ ท่านจะไม่ได้คืนไม่ว่า วีซ่านั้นจะผ่านหรือไม่ผ่าน
- วีซ่าที่ยื่นจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทาง สถานทูต ทางเรา ไม่สามารถ รับประกันได้ว่า การใช้บริการยื่นวีซ่า ผ่านมาทางเรา จะผ่านเสมอไป เราเพียงมีประสบการณ์ ในการยื่นวีซ่า การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ตรวจดูเอกสาร
- ข้อมูลและเอกสาร ในการยื่นวีซ่า สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยทางสถานทูต ไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้เราทราบ แต่เมื่อเราทราบ ก็จะทำการแก้ไข ให้ถูกต้องโดยเร็ว
- ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าของแต่ละประเทศ ที่แสดงบนเว็บนั้น ยังไม่ได้รวม ระยะเวลาการดำเนินการของเรา
- ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสาร ถึงเราทาง EMS ได้ เพื่อดำเนินการ เมื่อผ่าน เราก็จะส่งกลับคืนให้ โดยท่าน ไม่ต้องเข้ามา ในกรุงเทพฯ (ยกเว้น ประเทศที่ต้องโชว์ตัว หรือ สแกนลายนิ้วมือ เราจะนัดวันให้ท่าน เดินทางมาที่สถานทูต หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่า)

การยื่นวีซ่าจีนด่วน 2 วันเป็น ขั้นตอนของศูนย์รับยื่น หากต้องการให้ บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด ยื่นให้ ท่านต้องมีเวลาให้เราในการจัดเตรียม และดำเนินการ

ส่วนยื่นวีซ่าจีนด่วน 1 วัน ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นค่ะ (ทำไม่ทัน)

หนังสือเดินทางไทยธรรมดา (เล่มแดง) เดินทางโดยเครื่องบิน ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา อยู่ได้ ไม่เกิน 14 วัน สามารถเข้าประเทศพม่าได้ โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า

สำหรับท่านที่ เดินทางผ่านทางอื่นๆ ยังจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศพม่า

หนังสือเดินทางธรรมดา (เล่มแดง) เดินทางเข้าญี่ปุ่น ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน

หนังสือเดินทางธรรมดา (เล่มแดง) เดินทางเข้าไต้หวัน ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าโปแลนด์ควรเตรียมตัวล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน

หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศตุรกี ถ้าอยู่ไม่เกิน 30 วัน

โดยที่ทาง ต.ม. จะประทับตราอนุญาต ให้เข้าเมืองได้ หลายครั้ง ภายในระยะเวลา 180 วันและ อนุญาตให้อยู่ใน ประเทศตุรกีได้ครั้งละ ไม่เกิน 30 วัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน

- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่มี วัตถุประสงค์หลัก ตามเอกสาร เช่น ไปประชุม
- กรณีเดินทางเข้าประเทศ และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศที่ พำนักอยู่นานที่สุด
- กรณีเดินทางเข้าประเทศและใช้ระยะเวลาพำนัก แต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศแรก ที่เดินทางเข้า
ต้องการเดินทางเข้าประเทศใดบ้าง
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ