เราใช้คุกกี้เพื่อ ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ โฆษณา (Google AdSense) ในแบบของคุณ เพื่อเสนอคุณลักษณะ ที่ใช้กับโซเชียลมีเดีย และ เพื่อวิเคราะห์ การเข้าชม นอกจากนี้เรายังแชร์ข้อมูล การใช้งานของคุณ ในเว็บไซต์ของเรากับพาร์ทเนอร์ ด้านโซเชียลมีเดีย โฆษณา และการวิเคราะห์ ซึ่ง พาร์ทเนอร์ เหล่านี้ อาจนำข้อมูล ดังกล่าว ไปรวมกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณมอบให้ หรือ ข้อมูล ที่ถูกรวบรวม มาจากการที่ คุณใช้บริการของพาร์ทเนอร์เอง (เว็บอื่นๆที่คุณเข้าชม)

การเปิดใช้คุกกี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่างไรบ้าง

การเปิดใช้คุกกี้ช่วยให้คุณท่องเว็บได้ง่ายขึ้น คุกกี้เป็นไฟล์ที่ เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น (เกือบจะทุกเว็บฯ) โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ เช่น ภาษาที่คุณใช้หรือ ข้อมูลโปรไฟล์ เป็นต้น

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ตัวอย่างเช่น เพื่อจดจำการตั้งค่าการค้นหาปลอดภัยเพื่อให้โฆษณาที่คุณเห็น มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น เพื่อนับจำนวนผู้เข้าชมที่เราได้รับในหน้าเว็บหนึ่งๆ เพื่อช่วยให้คุณลงชื่อสมัครใช้บริการของเรา เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าโฆษณา

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าชมเว็บ สามารถปิดกั้น Cookie ได้จากการตั้งค่า เบราว์เซอร์ (IE, Chrome, firefox เป็นต้น) ที่ใช้ท่องเว็บได้

เบราว์เซอร์ใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ หมวด ความปลอดภัย หรือการตั้งค่า ถ้าไม่พบ คุณสามารถ ขอความช่วยเหลือกับผู้ให้บริการเบราว์เซอร์นั้นๆ (Support)

Cookie
Google+FacebookTwitterLine