เมื่อมาถึง ที่จุดนี้ ในละแวกท่าเทียบเรือหน้าด่านมี อ่าวกลาง อยู่ไม่ไกลมากนัก เป็นที่ตั้งชุมชนใหญ่ บนเกาะเสม็ด เป็นแนว

ต่อเนื่องกัน มีถนนเลียบ ตามแนวชายหาด ไปยังอ่าวน้อยหน่าได้ อ่าวน้อยหน่า เป็นโค้งอ่าวต่อจาก อ่าวกลาง มีลักษณะ ใกล้เคียง กับ อ่าวกลางเพียงแต่อยูห่างจากชุมชน จึงมีความเงียบสงบ และ เหมาะสำหรับการพักผ่อน หรือเล่นน้ำมากกว่า อ่าวกลาง และ อ่าวน้อยหน่า เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัมนาใน ระดับแรกๆ

เพราะแต่ก่อนการเดินทาง ไปโค้งอ่าวทางด้านหลังเกาะ ยังไม่ สะดวกสบายเท่าทุกวันนี้ ถึงยุคการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว บนเกาะเสม็ด ที่มีการสร้างที่พักรองรับ นักท่องเที่ยวมากขึ้น ทุกอ่าวทุกหาดมีรีสอร์ท บังกะโล ที่มีระดับ การบริการ หลากหลาย และ แตกต่างกัน ที่อ่าวกลางและอ่างน้อยหน่า มีรีสอร์ท และ บ้านพักขนาดใหญ่ ค่อนข้างหรูสักนิด เน้นจุดขาย ที่ความเงียบสงบ

ปลายสุดของอ่าวน้อยหน่าเป็นแหลมหินมีชื่อเดียวกันคือ แหลมน้อยหน่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปค่อนข้างน้อย ไม่มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึง สภาพแนวชายหาด โดยทั่วไป เป็นหาดหินความเจริญของแหล่งชุมชน บนเกาะเสม็ด กระจุกตัวที่บริเวณท่าเรือหน้าด่าน เป็น ศูนย์รวมต่างๆ นานาของบรรดาร้านค้า ร้านอาหารร้านขายของที่ระลึก คิวรถสองแถว

ท่าเรือข้าม

 

เขาบ่อทอง

เป็นยอดเขาที่มีระดับความสูงประมาณร้อยกว่าเมตร เป็นยอดเขา ที่มีประวัติ ความเป็นมาในอดึต เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ทองคำ ที่โจรสลัด ได้นำ มาฝังไว้ บนยอดเขา มีการขึ้นไปขุดค้นแล้ว แต่ไม่พบ ซึ่งยังเหลือร่องรอย การขุดคัน มาถึงปัจจุบันนี้ จาก ด่านเก็บเงินของอุทยานฯ เลี้ยวขวา ไป ประมาณ 300 เมตร จะมีทางแยกขวามือ มองเห็นลานโล่งคล้ายกองขยะ ซึ่งเป็น พื้นที่ แยกขยะรีไซเคิล และเป็นจุดสิ้นสุดทางรถ จากจุดนี้ต้อง เดินเท้าขึ้นเขาที่มองเห็น เส้นทางลำลองหายเข้าไปในป่า

โดยที่ไม่มีป้ายอะไรบอกไว้เลย เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สู่ยอดเขาบ่อทองนี้ เป็นเส้นทางที่ สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ ท้องทะเล และเวิ้งอ่าวด้านตะวันออกได้สวยงาม ช่วงแรก จะเป็นทางชันยาว ต่อเนื่องจนมาสุดทาง เป็นที่ราบลานหินทราย สภาพป่าเป็นป่าโปร่ง บนเนินยอดเขา ที่เริ่มมองเห็น ทิวทัศน์ ท้องทะเลได้บ้างแล้ว ผ่านมาถึงลานพระพุทธรูป ลานกองหิน มีบ่อน้ำที่คนสร้างเอาไว้ เป็นลานชมวิวมองเห็นทัศนียภาพ ท้องทะเล ทางด้านตะวันออก ของเกาะ ที่มีเวิ้งอ่าวเชื่อมต่อ กันไป ทั้งแนว แต่ไม่สามารถมองเห็น แนวหาดทรายได้ เนื่องจากถูกแนวโค้งอ่าวและแนวป่าบังไว้ บนยอดเขาบ่อทอง จะพบร่องรอยหลุมลึก ที่มีการขุดหา ขุมทรัพย์ทองคำ ในอดีต ซึ่งมีป้ายบอกประวัติความเป็นมาไว้

ชายหาดสเม็ด