ท่าเรือหน้าด่าน จุดตั้งต้นบนเกาะเสม็ด

เขาบ่อทอง

เป็นยอดเขาที่มีระดับความสูงประมาณร้อยกว่าเมตร เป็นยอดเขา ที่มีประวัติ ความเป็นมาในอดึต เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ทองคำ ที่โจรสลัด ได้นำ มาฝังไว้ บนยอดเขา มีการขึ้นไปขุดค้นแล้วแต่ไม่พบ ซึ่งยังเหลือร่องรอย การขุดคัน มาถึงปัจจุบันนี้ จากด่านเก็บเงินของอุทยานฯ เลี้ยวขวา ไป ประมาณ 300 เมตรจะมีทางแยกขวามือ มองเห็นลานโล่งคล้ายกองขยะ ซึ่งเป็นพื้นที่ แยกขยะรีไซเคิล และเป็นจุดสิ้นสุดทางรถ จากจุดนี้ต้อง เดินเท้าขึ้นเขาที่มองเห็น เส้นทางลำลองหายเข้าไปในป่า

โดยที่ไม่มีป้ายอะไรบอกไว้เลย เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สู่ยอดเขาบ่อทองนี้ เป็นเส้นทางที่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ท้องทะเล และเวิ้งอ่าวด้านตะวันออกได้สวยงาม ช่วงแรก จะเป็นทางชันยาว ต่อเนื่องจนมาสุดทาง เป็นที่ราบลานหินทราย สภาพป่าเป็นป่าโปร่งบนเนินยอดเขาที่เริ่มมองเห็นทิวทัศน์ ท้องทะเลได้บ้างแล้ว ผ่านมาถึงลานพระพุทธรูป ลานกองหิน มีบ่อน้ำที่คนสร้างเอาไว้ เป็นลานชมวิวมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลทางด้านตะวันออก ของเกาะที่มีเวิ้งอ่าวเชื่อมต่อกันไปทั้งแนว แต่ไม่สามารถมองเห็น แนวหาดทรายได้ เนื่องจากถูกแนวโค้งอ่าวและแนวป่าบังไว้ บนยอดเขาบ่อทอง จะพบร่องรอยหลุมลึก ที่มีการขุดหา ขุมทรัพย์ทองคำ ในอดีต ซึ่งมีป้ายบอกประวัติความเป็นมาไว้

ชายหาดสเม็ด

เดินทางไปเกาะเสม็ด ท่าเรือหน้าด่าน จุดตั้งต้นบนเกาะเสม็ดอ่าว และหาดบนเสม็ดเที่ยวเกาะเสม็ดช่วงไหนดี