ทีมงานจะสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง

ใช้ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
ใช้ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง