บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

ทัวร์ท่องเที่ยว เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง

ทัวร์ | ยุโรป | ฮ่องกง | ญี่ปุ่น | เวียดนาม | ไต้หวัน | พม่า | ภูฎาน | อื่นๆ...

แพคเกจทัวร์ | ฮ่องกง | ลอนดอน | นครย่างกุ้ง | โอซาก้า | ซัปโปโร

Download โปรแกรมเที่ยว เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เจทสตาร์แอร์เวย์ (BL)

ฮานอย-สุสานลุงโฮ(ชมภายนอก)- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง (อาหารกลางวัน Buffet Sen) ฮาลอง+ล่องอ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ– ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย 12,900.-

เดินทาง
กุมภาพันธุ์ : 10-13
เมษายน : 12-15
เมษายน : 13-16
พฤษภาคม : 4-7

เวียดนามเหนือ

Download โปรแกรมเที่ยว เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)

ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์ -ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN ) 13,900.-

เดินทาง
กุมภาพันธ์ : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26
มีนาคม : 02-05, 09-12, 16-19
เมษายน : 13-16,14-17,15-18
เมษายน : 27-30

เวียดนาม

Download โปรแกรมเที่ยว เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

โฮจิมินห์ -ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) -มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ -วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน 12,900.-

เดินทาง
กุมภาพันธุ์ : 2-5, 10-13,11-14, 16-19,17-20,24-27
มีนาคม : 2-5,10-13,16-19,17-20,24-27
เมษายน : 7-10 ,20-23,21-24
เมษายน : 12-15 เมษายน 60/ 28 เมษายน- 01 พฤษภาคม 60
29 เมษายน- 02 พฤษภาคม 60
พฤษภาคม : 18-21,25-28

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

Google+
Facebook
Twitter

ทัวร์ | ยุโรป | ฮ่องกง | ญี่ปุ่น | เวียดนาม | ไต้หวัน | พม่า | ภูฎาน | อื่นๆ...

แพคเกจทัวร์ | ฮ่องกง | ลอนดอน | นครย่างกุ้ง | โอซาก้า | ซัปโปโร