เที่ยวเวียดนาม

เที่ยวเวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ :เริ่ม 14,900.-

• เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม

• ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์

• เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น

• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ

• ชมวิวบนสะพานมือสีทอง, ล่องเรือกระด้ง

• ชมหมู่บ้านฮอยอัน, โบสถ์สีชมพู

• คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ

เดินทาง:

05-08, 06-09, 26-29 เมษายน 2024

03-06, 04-07, 16-19 พฤษภาคม 2024

06-09, 20-23, 27-30 มิถุนายน 2024

04-07, 11-14, 19-22, 20-23, 27-30 กรกฎาคม 2024

09-12, 22-25 สิงหาคม 2024

29 สิงหาคม - 01 กันยายน 2024

05-08, 12-15, 19-22, 26-29 กันยายน 2024

เที่ยวเวียดนามกลาง

เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ :เริ่ม 14,900.-

• พักบานาฮิลล์ 1 คืน

• พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน

• นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์

• เพลิดเพลินกับสวนสนุก The Fantasy Park

• ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge)

• Son Tra Marina Cafe คาเฟ่ริมทะเล สไตล์ซานโตรินี

เดินทาง:

05-08, 12-15, 25-28 เมษายน 2024

03-06, 10-13, 17-20, 24-27 พฤษภาคม 2024

31 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2024

01-04, 14-17, 21-24 มิถุนายน 2024

28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2024

05-08, 19-22, 20-23, 26-29, 27-30 กรกฎาคม 2024

09-12, 10-13, 22-25 สิงหาคม 2024

05-08, 13-16, 19-22, 27-30 กันยายน 2024

 

เวียดนามเหนือ

เที่ยวบินตรงเชียงใหม่..เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4วัน 3คืน

สายการบินแอร์เอเชีย :เริ่ม 19,999.-

• ฮานอย ซาปา • นั่งรถรางชมเมืองฮวา

• กระเช้าชึ้นยอดเขาฟาซีปัน • นั่งรถรางขึ้นยอดเขา

• ยอดเขาฟาซีปัน • หมู่บ้านก๊าตก๊าต • MOANA CAFÉ

• ซาปาไนท์มาร์เก็ต • ร้านกาแฟรถไฟ • ทะเลสาบคืนดาบ

• สะพานแสงอาทิตย์(ถ่ายรูปด้านนอก) • ถนน 36 สาย

• โบสถ์ฮานอย • จตุรัสบาดิงห์ • เจดีย์เสาเดียว

เดินทาง:

12-15 เมษายน 2024

03-06, 19-22 พฤษภาคม 2024

02-05 มิถุนายน 2024

19-22, 26-29 กรกฎาคม 2024

09-12 สิงหาคม 2024

20-23 กันยายน 2024

11-14, 20-23 ตุลาคม 2024

 

เวียดนามกลาง

เที่ยวบินตรงเชียงใหม่..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

สายการบินแอร์เอเชีย :เริ่ม 17,999.-

• ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ • สวนสนุกบานาฮิลล์

• สะพานมือยักษ์ • รถรางขึ้นเขา • วัดลิงห์อึ๋ง

• ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน

• ถ่ายรูปสะพานมังกร • ตลาดฮาน

เดินทาง:

12-14 เมษายน 2024 (วันหยุดสงกรานต์)

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ plan@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง