เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน

download เที่ยวไต้หวัน ชิงจิ้ง 4วัน ไชน่าแอร์ไลน์ :เริ่ม 22,900.-

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม
 • รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
 • ชมอุทยานหินทรายเหย่หลิว

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

downloadเที่ยวไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 5วัน ไชนาแอร์ไลน์ :เริ่ม 22,900.-

 • อาลีซาน เกาสง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดฝอกวงซาน EDA OUTLET
 • อ่าวซีจือ ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
 • ชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard Station

เดินทาง กุมภาพันธฺุ์ - มีนาคม 2561

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

downloadเที่ยวไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน ไชนาแอร์ไลน์ :เริ่ม 21,999.-

 • น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
 • มีอาหารครบทุกมื้อ
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • เที่ยวครบ 4 เมืองชื่อดัง ไทเป ไถจง เจียอี้ จีหลง
 • ชิมชาอู่หลงภูเขาสูง ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา

เดินทาง กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561

ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน

downloadเที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 5 วัน การบินไทย :เริ่ม 25,999.-

 • นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 • นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
 • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
 • อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว
 • ปล่อยโคมไฟผิงซี

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine
Top page, ขึ้นไปข้างบน