ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

สวัสดีไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน สวัสดีไต้หวัน 5วัน
สายการบินนกสกู๊ต :เริ่ม xx,888.-

 • ตึกไทเป101
 • วัดหลงซาน
 • ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งซีหมินติง
 • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND 6 วัน
สายการบินอีว่าแอร์ :เริ่ม xx,999.-

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
 • ซีเหมินติง
 • อุทยานเย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาร้านดัง Din Tai Fong
 • ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA
 • แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

เที่ยวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน
สายการบินอีว่าแอร์ :เริ่ม xx,999.-

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
 • ช็อปปิ้งซีเหมินติง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึกTAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4วัน

เที่ยวไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4วัน
สายการบินนกสกู๊ต :เริ่ม x,999.-

 • ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • วัดพระถังซัมจั๋ง

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ [email protected] ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง