เลือกรายการ
เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน

download เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน การบินไทย :เริ่ม 32,900.-

 • นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
 • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
 • มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์
 • มีบริการ Free WiFi บนรถ
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2560

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

downloadเที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน ไชนาแอร์ไลน์ :เริ่ม 33,900.-

 • นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
 • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
 • มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์
 • มีบริการ Free WiFi บนรถ
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทาง ตุลาคม และ ธันวาคม 2560

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

downloadเที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน อีวีเอแอร์ :เริ่ม 23,900.-

 • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
 • มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา และปลาประธานาธิบดี
 • มีบริการ Free WiFi บนรถ
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน2560

ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน

downloadเที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน ไชนาแอร์ไลน์ :เริ่ม 37,900.-

 • ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
 • นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
 • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
 • มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์
 • มีบริการ Free WiFi บนรถ
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทาง ตุลาคม และ ธันวาคม 2560

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine
Top page, ขึ้นไปข้างบน