ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เจิ้งปิน 5 วัน

สายการบินอีว่าแอร์ :เริ่ม 19,990.-

• อาลีซาน • เจียงไคเช็ค

• วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

• ตลาดซีเหมินติง • ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • เจิ้งปิน • จิ๋วเฟิ่น

เดินทาง:

04-08, 11-15 เมษายน 2024

01-05, 09-13, 16-20 พฤษภาคม 2024

30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2024

05-09, 07-11, 13-17, 20-24 มิถุนายน 2024

 

TAIWAN

เที่ยวไต้หวัน อาหลีซาน 5วัน 3คืน

สายการบิน ไชนาแอร์ไลน์ :เริ่ม 21,900.-

• อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน

• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

• ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น

• ตลาดซีเหมินติง

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)

เดินทาง:

10-14, 16-20, 17-21, 24-28 พฤษภาคม 2024

31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2024

07-11, 13-17, 14-18, 21-25 มิถุนายน 2024

05-09, 11-15, 12-16, 19-23,25-29 กรกฎาคม 2024

02-06, 08-12, 09-13, 17-20, 24-27 สิงหาคม 2024

05-09, 06-10, 14-17, 19-23, 20-24 กันยายน 2024

04-08, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29 ตุลาคม 2024

 

เที่ยวไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน บินตรง เชียงใหม่-ไต้หวัน สัมผัสความงาม 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

สายการบิน STARLUX AIRLINES :เริ่ม 26,999.-

• เมืองไทเป • เมืองหนานโถว • ปราสาทช็อกโกแลต

• วัดเหวิ่นหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

• วัดพระถั๋งซัมจั่งเมืองเจียอี้

• ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า ร้านชาอู่หลง

• อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน • ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

• ร้านชาอู่หลง • เมืองไถจง • ตลาดไถจง

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน

• ตลาดซีเหมินติง • เมืองนิวไทเป

• อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง:

11-16 เมษายน 2024

30 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2024

19-24 กันยายน 2024

เชียงใหม่สู่ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน บินตรง เชียงใหม่ อุทยานเย่หลิว นั่งกระเช้า ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

สายการบิน ไชนาแอร์ไลน์ :เริ่ม 24,900.-

• โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจง

• เมืองหนานโถว • หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า

• นั่งกระเช้า • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

• วัดเหวินหวู่ • ตึกไทเป 101

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง

• วัดหลงซาน • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว

• ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • GLORIA OUTLET

เดินทาง:

03-07 พฤษภาคม 2024

01-05 มิถุนายน 2024

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ plan@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง