เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน

download เที่ยวไต้หวัน ชิงจิ้ง 4วัน ไชน่าแอร์ไลน์ :เริ่ม 22,900.-

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม
 • รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
 • ชมอุทยานหินทรายเหย่หลิว

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

downloadเที่ยวไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 5วัน ไชนาแอร์ไลน์ :เริ่ม 22,900.-

 • อาลีซาน เกาสง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดฝอกวงซาน EDA OUTLET
 • อ่าวซีจือ ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
 • ชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard Station

เดินทาง กุมภาพันธฺุ์ - มีนาคม 2561

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

downloadเที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน อีวีเอแอร์ :เริ่ม 23,900.-

 • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
 • มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา และปลาประธานาธิบดี
 • มีบริการ Free WiFi บนรถ
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน2560

ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน

downloadเที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน ไชนาแอร์ไลน์ :เริ่ม 37,900.-

 • ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
 • นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
 • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
 • มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์
 • มีบริการ Free WiFi บนรถ
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เดินทาง ตุลาคม และ ธันวาคม 2560

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine
Top page, ขึ้นไปข้างบน