ทัวร์ญี่ปุ่น ท่องเที่ยว

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

เที่ยวคิวชู ดูไฟ แช่น้ำแร่ เก็บสตอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งเอาต์เลท

เที่ยวคิวชู ดูไฟ แช่น้ำแร่ เก็บสตอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งเอาต์เลท 6 วัน
การบินไทย :เริ่ม xx,x00.-

 • สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช สนุกสนานกับเทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light การจัดแสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดยังมีการจัดแสดงแสงสี ประกอบเสียงเพลง อุโมงค์แห่งแสง
 • หมู่บ้านยูฟุอิน แบบบ้านต่างๆในประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 120-180 ปี
 • ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และ สำคัญที่สุดในญี่ปุ่น รองจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • ช้อปปิ้งเทนจิน & คาแนลซิตี้
 • พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

เที่ยวฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี

เที่ยวฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ :เริ่ม x0,000.-

 • นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ
 • ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา
 • คลองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • ซูซูกิโนะ ย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
 • เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ
 • ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ

เที่ยวฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เป๊ะเที่ยวเต็ม 6วัน
การบินไทย :เริ่ม x0,000.-

 • หุบเขานรกจิโกกุดานิ
 • นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ
 • ภูเขาไฟโชวะชินซัง อยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
 • ฟาร์มหมีสีน้ำตาล หมีที่นี่ได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน ท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดู ของน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหาร
 • ทะเลสาบโทยะ มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island)
 • คลองโอตารุ
 • โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า เกียวโต

ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า เกียวโต จัดเต็ม 5 วัน 3 คืน
สายการบินนกสกู๊ต:เริ่ม xx,xxx.-

 • เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ
 • หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ
 • นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขามิโนะ
 • หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ
 • ป่าไผ่ อาราชิยาม่า
 • ปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ [email protected]

FacebookTwitterLine