เลือกรายการ
เที่ยวโตเกียว

download เที่ยวโตเกียว Tokyo in town 5 วัน แอร์เอเชียเอ็กซ์ :เริ่ม 30,900.-

 • นาริตะ โตเกียว วัดอาซากุซะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ อาบน้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก ถนนอิโจนามิกิ
 • เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2560

เกียวโต ฟุกุอิ คานาซาว่า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาโกย่า

downloadเที่ยว เกียวโต ฟุกุอิ คานาซาว่า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาโกย่า 6 วัน เจแปนแอร์ไลน์ :เริ่ม 44,900.-

 • เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ
 • เมืองฟุคุอิ หน้าผาโทจินโบ เมือง AWARA ONSEN แช่น้ำแร่
 • เมืองฟุกุอิ วัดเอเฮจิ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เมืองคานาซาว่า
 • สวนเคนโระคุเอ็น แช่น้ำแร่
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

เดินทาง ตุลาคม 2560

ที่ยว คามาคุระ กระเช้าคาจิคาจิ ล่องเรือ ฟูจิ โตเกียว โอไดบะ กระเช้าทาคาโอะ ออนเซ็น

downloadเที่ยว คามาคุระ กระเช้าคาจิคาจิ ล่องเรือ ฟูจิ โตเกียว โอไดบะ กระเช้าทาคาโอะ ออนเซ็น 6 วัน การบินไทย :เริ่ม 43,900.-

 • เมืองคามาคุระ หลวงพ่อโตไดบุตสึ ภูเขาเท็นโจ
 • กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • โมมิจิไคโร(อุโมงค์ใบเมเปิ้ล) ภูเขาไฟฟูจิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวโตเกียว
 • ถนนอิโชนามิกิ ช้อปปิ้ง
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุซะ นั่งกระเช้าทาคาโอะ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เที่ยวโอซาก้า โตเกียว

downloadเที่ยวโอซาก้า โตเกียว 6 วัน การบินไทย :เริ่ม 49,900.-

 • เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโงย่า
 • นาโงย่า นั่งรถไฟชินคันเซน ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • หุบเขาโอวาคุดานิ แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว เมืองโตเกียว ช้อปปิ้ง
 • อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุซะ ห้างจัสโก้อิออน

เดินทาง ธันวาคม 2560

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine
Top page, ขึ้นไปข้างบน