เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ

ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โคมุโระ 6วัน

การบินไทย: เริ่ม 49,900.-

• นั่งกระเช้าชมความงามของ ภูเขาโคมูโระ

• ไหว้พระขอพร พระใหญ่ ไดบุตสึ

• ศาลเจ้าฮาโกเน่

• หุบเขาโอวาคุดานิ

• วัดอาซากุสะ

• อิสระช้อปปิ้งโตเกียว

• เนนูนาปูยักษ์ • พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน

เดินทาง:

17-22, 21-26, 24-29 พฤษภาคม 2024

28 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2024

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามะ โตเกียว เทศกาลดอกอาซาเลีย 7 วัน

สายการบินไทย :เริ่ม 78,900.-

• ชมงานประดับไฟ Nabana No Sato

• เทศกาลชมดอกอาซาเลียสุดตระการตา

• วัดดารูมะ • ปราสาทโอซาก้า

• วัดนินนาจิ • ชิราคาวาโกะ

• ทาคายาม่า • ปราสาทมัตสึโมโตะ

• หมู่บ้าน้ำใส • วัดอาซากุสะ

• ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ช้อปปิ้งชินจูกุ

• ไดเวอร์ซิตี้

เดินทาง:

11-17, 12-18 เมษายน 2024

ทัวร์ญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO PINKMOSS OTARU 6วัน

สายการบินเอเชีย เอ็กซ์ :เริ่ม 43,900.-

• พักซัปโปโร 2 คืน พักออนเซ็น 1 คืน

• ชมทุ่งดอกชิบะซากุระ • ชมทุ่งดอกทิวลิป • ชมน้ำตกกิงกะ

• น้ำตกริวเซ • คลองโอตารุ • ศาลเจ้าฮอกไกโด

• ตลาดปลาโจไก • เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า

• โมอายแห่งฮอกไกโด• ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

• MUTSUI OUTLET

เดินทาง:

04-09, 11-16, 18-23 พฤษภาคม 2024

01-06 มิถุนายน 2024

 

เที่ยวญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ 6 วัน

สายการบินไทย :เริ่ม 62,900.-

• นั่งกระเช้าชมวิว ฮาโกดาเตะ

• พักซัปโปโร 2 คืน พักออนเซ็น 2 คืน

• หุบเขานรกจิโกกุดานิ

• ขึ้นกระเช้า Mt. Usu Ropeway

• โกดังอิฐแดง • ทะเลสาบโทยะ

• ศาลเจ้าฮอกไกโด • คลองโอตารุ

• เนินเขาแห่งพระพทธเจ้า

• ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ • Mutsui Outlet

เดินทาง:

11-16, 13-18, 20-25 เมษายน 2024

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ plan@plan-travel.com