รายการทัวร์ปี 2566

ว้าวฮ่องกง 3วัน 2คืน

เที่ยว ว้าวฮ่องกง 3วัน 2คืน
สายการบินเอมิเรตส์ EK :เริ่ม 13,988.-

• ขอพรวัดฮ่องฮำ ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

• เอฟวีนิว สตาร์ ชมซิมโฟนี่ ออฟไลท์

• หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว

• ขอพรเรื่องความรัก วัดหวังต้าเซียน

• Free time Shopping 1 วัน

• ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง จิมซาจุ่ย และมงก๊ก

เดินทาง: 07-09, 22-24, 27-29, 28-30 ตุลาคม 2023

03-05, 17-19, 25-29 พฤศจิกายน 2023

01-03, 08-10 ธันวาคม 2023

รายการทัวร์ปี 2566

ฮ่องกง-มาเก๊า สายมู

เที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า สายมู สายช้อป 4 วัน 3 คืน
สายการบินThai Airways: เริ่ม 30,900.-

• เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ Old Town Central K11 MUSEA

• Avenue of Stars-Symphony of Lights

• วัดเจ้าแม่ทับทิม, เทพกวนอู วัดกวนไท, ศาลเจ้านาจา

• วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, วัดอาม่า, วัดกวนอิม

• มาเก๊า, โบสถ์เซ็นต์ปอล, เซนาโต้ สแควร์

• เวเนเซี่ยน, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

เดินทาง: 12-15, 28-31 ตุลาคม 2023

11-14,18-21, 25-28 พฤศจิกายน 2023

รายการทัวร์ปี 2566

เสริมพลังหมุนกังหันนำโชค

เที่ยวฮ่องกงเสริมพลังหมุนกังหันนำโชค 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Emirates :เริ่ม 17,990.-

• พักดี 4 ดาว 2คืน, พิเศษ..ติ่มซำ ฮ่องกง

• บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง เครื่องดื่ม น้ำอัดลม+เบียร์ ไม่อั้น

• ขอพรองค์แชกงมิว เสริมพลังหมุนกังหันนำโชค

• ขอพร วัดหวังต้าเซียน, ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม

• อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ บัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เดินทาง: 06-08, 07-10, 13-15, 20-22, 27-29, 28-30 ตุลาคม 2023

03-05, 04-06, 10-12, 17-19, 24-26, 24-27 พฤศจิกายน 2023

02-04,03-05, 09-11 ธันวาคม 2023

รายการทัวร์ปี 2566

ดิสนีย์แลนด

เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2คืน
สายการบิน Emirates :เริ่ม 18,988.-

• ขอพรวัดฮองฮำ ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

• เอฟวีนิว สตาร์ ชมซิมโฟนี่ ออฟไลท์

• หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว

• ขอพรเรื่องความรัก วัดหวังต้าเซียน

• ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง จิมซาจุ่ย และมงก๊ก

• เที่ยวสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

เดินทาง: 06-08, 07-9, 27-29, 28-30 ตุลาคม 2023

25-27 พฤศจิกายน 2023