รายการทัวร์ปี 2566

ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน
สายการบินเอมิเรตส์ EK :เริ่ม 18,988.-

 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์
 • Avenue of star
 • วิหารเซนต์พอล The Venetian
 • ช๊อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • วัดแชกงหมิว หรือเรียกว่า วัดกังหันนำโชค

เดินทาง: 25 - 27 มี.ค. 2566, 21 - 23 เม.ย. 2566, 28 - 30 เม.ย. 2566

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

เที่ยวอิตาลี สโลวาเนีย สโลวัค ออสเตรีย

เที่ยวฮ่องกง สุดคุ้ม มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง
สายการบินแอร์เอเชีย :เริ่ม xx,x00.-

 • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็น สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
 • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน
 • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
 • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
 • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพ ของเมืองเซินเจิ้น
 • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำ แบบ 3D แสง สี เสียง
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกงวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

เที่ยวสุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัน
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ :เริ่ม xx,xxx.-

 • เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)
 • ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว
 • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ย่านจิมซ่าจุ่ย
 • ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

เที่ยวฮ่องกง เฮง เฮง เฮง 3 วัน
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค :เริ่ม xx,xxx.-

 • ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงและเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
 • ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
 • ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย, ซิตี้เกทเอาท์เลท
 • เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ, ห่านย่าง

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ [email protected] ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

FacebookTwitterLine