ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping

download เที่ยวฮ่องกง - เซินเจิ้น 3 วัน สายการบินคาเธ่ย์ :เริ่ม 9,999.-

 • พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
 • ชมโชว์น้ำแบบ 3D
 • ชมและถ่ายภาพกับจำลองหมู่บ้านฮอลแลนด์
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดตงเหมิน
 • วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ปลายทางของ การแก้ชง
 • อิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนนาธาน
 • และ อื่นๆ...

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561

เที่ยวอิตาลี สโลวาเนีย สโลวัค ออสเตรีย

downloadเที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา Disneyland 3 วัน สายการบินคาเธ่ย์ :เริ่ม 17,900.-

 • บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม
 • นมัสการพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว ,รีพัลเบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
 • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
 • พักฮ่องกง 2 คืน

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

downloadทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันตา ฟรีเดย์ 3 วัน สายการบินคาเธ่ย์ :เริ่ม 13,900.-

 • บินเช้า กลับค่ำ
 • นมัสการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง
 • พระใหญ่ลันเตา, รีพัลเบย์, วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋
 • ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง

(ราคาโปรไม่มีราคาเด็ก)

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

downloadฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 3วัน สายการบินคาเธ่ย์ :เริ่ม 19,900.-

 • เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง
 • นมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งใหญ่ที่สุด
 • ขึ้นเรือเฟอร์รี่ เที่ยว มาเก๊า ย่านการค้า เซนาโด้สแควร์
 • ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
 • วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน
 • และอื่นๆตามรายการ

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา