ไหว้พระ 9 วัด 3วัน

เที่ยวฮ่องกง สายมูทันใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน

สายการบินเอมิเรตส์ :เริ่ม 19,999.-

• วัดหมั่นโหม่

• ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์

• เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ

• วัดแชกงหมิว

• วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา

• วัดเจ้าแม่ทับทิม • วัดนางชีฉีหลิน

• วัดหวังต้าเซียน • ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่

เดินทาง:

10-12, 23-25, 24-26, 25-27 กุมภาพันธ์ 2024

01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 29-31 มีนาคม 2024

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

สายการบินเอมิเรตส์ : เริ่ม 20,990.-

• สนุกจุใจเที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

• ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

• สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ

• อร่อยกับติ่มซำรสเลิศ

• หมุนกังหันรับโชคลาภเงินทอง ที่วัดแชกงหมิว

เดินทาง:

02-04, 10-12, 23-25, 24-26, 25-27, กุมภาพันธ์ 2024

01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 29-31 มีนาคม 2024

เที่ยวฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 3 วัน

สายการบิน Emirates : เริ่ม 18,988.-

• นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน

• ขอพรด้านการเสี่ยงโชค ณ วัดหลินฟ้า

• เจ้าแม่กวนอิมชายหาดรีพลัสเบย์

• หมุนกังหันขอพรเทพเจ้าแชกง

• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

• ช้อปปิ้ง City Gate Outlet

• ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย

เดินทาง:

09-11 มีนาคม 2024

12-14, 19-21, 26-28 เมษายน 2024

03-05 พฤษภาคม 2024

ดิสนีย์แลนด

เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2คืน

สายการบิน Emirates :เริ่ม Xx,xxx.-

• ขอพรวัดฮองฮำ ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

• เอฟวีนิว สตาร์ ชมซิมโฟนี่ ออฟไลท์

• หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว

• ขอพรเรื่องความรัก วัดหวังต้าเซียน

• ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง จิมซาจุ่ย และมงก๊ก

• เที่ยวสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

เดินทาง:

06-08, 07-9, 27-29, 28-30 ตุลาคม 2023

25-27 พฤศจิกายน 2023

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ plan@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง