ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping

download เที่ยวฮ่องกง - เซินเจิ้น 3 วัน สายการบินคาเธ่ย์:เริ่ม 8,999.-

 • พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
 • ชมโชว์น้ำแบบ 3D
 • ชมและถ่ายภาพกับจำลองหมู่บ้านฮอลแลนด์
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดตงเหมิน
 • วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ปลายทางของ การแก้ชง
 • อิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนนาธาน
 • และ อื่นๆ...

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561

เที่ยวอิตาลี สโลวาเนีย สโลวัค ออสเตรีย

downloadเที่ยวฮ่องกง ลันเตา Disneyland 3 วัน สายการบินคาเธ่ย์ :เริ่ม 17,900.-

 • บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม
 • นมัสการพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว ,รีพัลเบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
 • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
 • พักฮ่องกง 2 คืน

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

downloadเที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน สายการบินคาเธ่ย์ :เริ่ม 17,900.-

 • บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม
 • นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา
 • นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง
 • พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)
 • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

downloadเที่ยว Hongkong Disneyland 3วัน สายการบินคาเธ่ย์ :เริ่ม 10,900.-

 • บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม
 • นมัสการพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว ,รีพัลเบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level)
 • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
 • พักฮ่องกง 2 คืน

เดินทาง 13-15 เมษายน 2561

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine
Top page, ขึ้นไปข้างบน