ไหว้พระ 9 วัด 3วัน

เที่ยวฮ่องกง สายมูทันใจ ไหว้พระ 9 วัด 3วัน

สายการบินเอมิเรตส์ :เริ่ม 19,999.-

• หาดรีพัสล์เบย์แม่กวนอิม

• วัดหมั่นโหม่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ

• วัดหยวนหยวน • กระเช้านองปิง 360 พระใหญ่เกาะลันเตา

• วัดเจ้าแม่ทับทิม • วัดนางชีฉีหลิน

• วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว

• เมนูสุดพิเศษ!!! บุฟเฟต์ชาบู (เครื่องดื่ม, น้ำอัดลม + เบียร์ ไม่อั้น!!) , ติ่มซำสไตล์ฮ่องกง

• พักดี 4 ดาว

เดินทาง:

15-17, 16-18, 22-24, 29-31 มีนาคม 2024

13-15, 14-16, 16-18, 19-21, 20-22, 21-23 เมษายน 2024

02-04, 03-05, 10-12, 16-18, 18-20 พฤษภาคม 2024

30 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2024

31 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2024

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

สายการบินเอมิเรตส์ : เริ่ม 20,990.-

•สนุกจุใจเที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน รวมใบัตรเข้าสวนสนุก*

•ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

•สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ

•หมุนกังหันรับโชคลาภเงินทองที่วัดแชกงหมิว

•อร่อยกับติ่มซำรสเลิศ

•พักดี 4 ดาว 26

เดินทาง:

12-14, 15-17, 20-22, 25-27, 27-29 เมษายน 2024

04-06, 09-11, 11-13, 17-19, 22-24 พฤษภาคม 2024

เที่ยวฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 3 วัน

สายการบิน Emirates : เริ่ม 18,988.-

• นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน

• ขอพรด้านการเสี่ยงโชค ณ วัดหลินฟ้า

• เจ้าแม่กวนอิมชายหาดรีพลัสเบย์

• หมุนกังหันขอพรเทพเจ้าแชกง

• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

• ช้อปปิ้ง City Gate Outlet

• ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย

เดินทาง:

12-14, 19-21, 26-28 เมษายน 2024

03-05 พฤษภาคม 2024

ช้อปปิ้ง ไหว้พระขอพรวัดดัง

เที่ยวฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระขอพรวัดดัง 3วัน 2คืน

สายการบิน Emirates :เริ่ม 16,900.-

• หมุนกังหันอธิษฐานขอพรองค์แชกง

• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำเสริมดวงการเงิน

• ขอพรความรักกับผู้เฒ่าจันทรา

• อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

• เลือกซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งจุใจ

เดินทาง:

02-04, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27 พฤษภาคม 2024

30 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2024

31 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2024

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ plan@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง