บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

ทัวร์ฮ่องกง ท่องเที่ยว

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

Download โปรแกรมเที่ยว Download ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 20,900.-

เซินเจิ้น - กวางเจา – เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) – เซินเจิ้น เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) บินเช้า-กลับดึก (เข้าฮ่องกง – ออกมาเก๊า)

Download โปรแกรมเที่ยว Download ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้นเริ่มที่ 21,900.-

  • พิเศษ!! นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา/เมนูเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
  • ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 60เหรียญฮ่องกง + 20 หยวน
  • รวมค่าเข้าหม่บ้านวัฒนธรรม+ชมโชว์
  • เข้าฮ่องกง - ออกมาเก๊า

Hongkong Disney

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก

Download โปรแกรมเที่ยว Download ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 17,900.-

ไหว้พระใหญ่ลันเตา(ขึ้นโดยรถบัส) เกาะลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้ และภูเขาสูง ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

• พักฮ่องกง 2 คืน
• ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
• ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

กระเช้านองปิง จะปิดปรับปรุงเปลี่ยนสายเคเบิ้ลทั้งหมด เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 09 มกราคม - พฤษภาคม 2560 สำหรับโปรแกรมที่ขึ้นกระเช้านองปิงจะเปลี่ยนเป็นนั่งรถบัสขึ้นพระใหญ่แทน

ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์

เที่ยวมาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD

Download โปรแกรมเที่ยว Download มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ ดิสนีย์แลนด์ 24,900.-

พิเศษ!! นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา/เมนูเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

• ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 60เหรียญฮ่องกง + 20 หยวน
• รวมบัตรเข้าดิสนีย์ ,พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
• เข้ามาเก๊า - ออกฮ่องกง

เที่ยวมาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ ดิสนีย์แลนด์

Google+FacebookTwitterLine