ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping

download เที่ยวฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเซีย :เริ่ม 11,888.-

 • เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
 • นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL ตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน
 • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น
 • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

เดินทาง กุมภาพันธ์- เมษายน 2562

เที่ยวอิตาลี สโลวาเนีย สโลวัค ออสเตรีย

downloadเที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค :เริ่ม 16,888.-

 • ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
 • ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
 • ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซิตี้เกทเอาท์เลท
 • เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ห่านย่าง

เดินทาง ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

downloadเที่ยวสุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัน สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ :เริ่ม 18,888.-

 • เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)
 • ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
 • ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว
 • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ย่านจิมซ่าจุ่ย
 • ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

เดินทาง ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

downloadฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน 3 วัน สายการบินเอมิเรตส์ :เริ่ม 14,888.-

 • ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
 • ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่เลดี้มาร์เก็ตและซิตี้เกท
 • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกง, บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง
 • รวมค่ากระเช้านองปิง

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2562

*โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ*

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา