เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม

download เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน บางกอกแอร์เวย์ :เริ่ม 15,900.-

 • พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
 • สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์
 • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 • เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
 • ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • พักดีโรงแรม 3 ดาว / พร้อม! อร่อยเด็ดกับเมนูกุ้งแม่น้ำย่าง

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2560

เชียงใหม่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

downloadเที่ยวพม่า บินตรง เชียงใหม่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน บางกอกแอร์เวย์ :เริ่ม 16,900.-

 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
 • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท
 • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย
 • ชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

downloadเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน แอร์เอเชีย:เริ่ม 12,900.-

 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
 • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • สักการะเจดีย์กลางน้ำ “เยเลพญา” ที่เมืองสิเรียม
 • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
 • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2560

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล

downloadเที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน บางกอกแอร์เวย์:เริ่ม 28,900.-

 • พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์
 • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
 • ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • นั่งเรือเที่ยวทะเลสาบอินเล
 • สักการะ พระบัวเข็ม พระพุทธรูป 5 องค์

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine

เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน - เทพทันใจเทพกระซิบ

Top page, ขึ้นไปข้างบน