รายการทัวร์ปี 2566

ไหว้พระ 9 วัด

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 12,999.-

 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
 • อธิษฐานเสริมดวง ให้พบเจอสิ่งดี พระธาตุมุเตา
 • ขอพรด้านการค้า เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา
 • สุดปังขอพรสัมฤทธิ์ผลเทพทันใจ
 • พักระดับ 5ดาวเมืองย่างกุ้ง

เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์พม่า สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา

สายการบิน FULL SERVICE ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ l MYANMAR AIRWAYS (8M) l พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง 1 คืน l พักพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

รายการทัวร์ปี 2566

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน 2 คืน
สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 13,900.-

 • วัดกุโสดอว์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • สะพานไม้อูเป่ง
 • เขดีย์มิงกุน
 • เจดีย์ชเวฟิวมิน
 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

แจกผ้าเช็ดพระพักตร์พระมหามัยมุนีทุกที่นั่ง l ราคาไม่รวมค่าประกันสุขภาพของทางพม่า l ค่าทิป 1,500 บาท ชำระ ณ วันเดินทาง

รายการทัวร์ปี 2566

เที่ยวพม่า 1 วัน ไหว้พระครบทั้งย่างกุ้ง

ทัวร์เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน
เมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 16,900.-

 • นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่ อาณาจักรพุกาม เมืองมรดกโลก
 • ชมความงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์

สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์ของชาวพม่า l เจดีย์ชเวสิกอง พุกาม l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์ l โรงแรมระดับ 4 ดาว l พักพุกาม 1 คืน มัณฑะเลย์ 1 คืน

เดินทาง: 01 - 04 เม.ย. 2566, 06 - 09 เม.ย. 2566, 08 - 11 เม.ย. 2566

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

เที่ยวพม่ามัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

เที่ยวพม่ามัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน
บางกอกแอร์เวย์ :เริ่ม xx,xxx.-

 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์
  เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส
 

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ [email protected] ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

FacebookTwitterLine