พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

เที่ยวพม่า ไหว้พระ ชมวัง กราบสักการะเจดีย์ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
นกแอร์ :เริ่ม 10,999.-

 • หงสาวดี, เจดีย์ชเวมอร์ดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์ไจ๊ปุ่น, พระนอนตาหวาน, เจดีย์ชเวดากอง
 • เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
 • แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน
 • เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง
 • นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล
 
ไหว้พระ 9 วัด

เที่ยวพม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด
ไลอ้อนแอร์ :เริ่ม 5,999.-

 • เจดีย์กาบาเอ
 • พระพุทธรูปงาทัตจี
 • พระนอนเจ๊าทัตจี 
 • เจดีย์ซูเล
 • เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
 • วัดเอ็งดอยา
 • วัดบารมี
 
เที่ยวพม่า 1 วัน ไหว้พระครบทั้งย่างกุ้ง

ทัวร์เที่ยวพม่า 1 วัน ไหว้พระครบทั้งย่างกุ้ง
สายการบินนกแอร์ :เริ่ม 3,333.-

 • เจดีย์ชเวดากอง
 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี ไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่
 • วัดพระหินอ่อน พระหินอ่อน ใหญ่สุดในพม่า
 • ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
 
เที่ยวพม่ามัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

เที่ยวพม่ามัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน
บางกอกแอร์เวย์ :เริ่ม 11,999.-

 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์
  เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส
 

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

FacebookTwitterLine