เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม

download เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน แอร์เอเชีย :เริ่ม 10,900.-

 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
  พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
 • พิเศษ!!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ +สลัดกุ้งมังกร +เป็ดปักกิ่ง +กุ้งเผาหงสา
 • รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์
 • พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel
 • ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ

 

เดินทาง มีนาคม - กันยายน 2561

เชียงใหม่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

downloadเที่ยวพม่าย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน -พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา 3 วัน ไทยไลอ้อนแอร์์ :เริ่ม 11,500.-

 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
 • พิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา
 • นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น
 • นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์
 • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน
 • พัก CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
 • รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน +หนังสือสวดมนต์ +เสื้อทัวร์พม่าดีดี

เดินทาง มีนาคม - กันยายน 2561

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

downloadทัวร์เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน แอร์เอเชีย:เริ่ม 11,500.-

 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
 • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • สักการะเจดีย์กลางน้ำ “เยเลพญา” ที่เมืองสิเรียม
 • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
 • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท
 • พิเศษ เมนูติ่มซำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผาหงสาฯ
  พัก 5 ดาว CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
  แจกฟรีทุกที่นั่ง หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล

downloadเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง-หงสาฯ-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา 3 วัน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ :เริ่ม 10,999.-

 • พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุมุเตา
 • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน +หนังสือสวดมนต์
 • พิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา

เดินทาง กรกฎาคม และ สิงหาคม 2561

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine

เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน - เทพทันใจเทพกระซิบ

ติดต่อเรา