รายการทัวร์ปี 2565-2566

ไหว้พระ 9 วัด

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม-ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
นกแอร์ :เริ่ม 9,999.-

 • สักการะ พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง
 • รวมที่สุดสถานที่มงคลทัวร์พม่า มหาวิชยเจดีย์
 • ขอพรด้านการค้า เจดีย์กลางน้ำ เยเล พญา
 • สุดปังขอพรสัมฤทธิ์ผล เทพทันใจ
 • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน

พัก 5 ดาว Lotte Hotel และ ร่วมถวายดวงประทีป 108 ดวง

รายการทัวร์ปี 2565-2566

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
MYANMAR AIRWAY (8M) :เริ่ม 12,999.-

 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
 • อธิษฐานเสริมดวง ให้พบเจอสิ่งดี พระธาตุมุเตา
 • ขอพรด้านการค้า เจดีย์กลางน้ำ เยเล พญา
 • ขอพรสัฤทธิ์ผล เทพทันใจ

พัก 5 ดาว เมืองย่างกุ้ง เมนูชาบู บุฟเฟต์พรีเมียม, สลัดกู้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

เที่ยวพม่า 1 วัน ไหว้พระครบทั้งย่างกุ้ง

ทัวร์เที่ยวพม่า 1 วัน ไหว้พระครบทั้งย่างกุ้ง
สายการบินนกแอร์ :เริ่ม 3,333.-

 • เจดีย์ชเวดากอง
 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
 • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 • พระงาทัตยี ไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่
 • วัดพระหินอ่อน พระหินอ่อน ใหญ่สุดในพม่า
 • ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
 

ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

เที่ยวพม่ามัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

เที่ยวพม่ามัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน
บางกอกแอร์เวย์ :เริ่ม 11,999.-

 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์
  เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส
 

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ [email protected] ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

FacebookTwitterLine