เที่ยวพม่า

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 15,900.-

• ล่องเรือชมทะเล มิงกุน

• สะพานไม้อูเป็ง

• ชมความยิ่งใหญ่ ทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม

• ชมพระราชวังไม้สักชเวนาจอง

• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี

• น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

เดินทาง

27-30 มกราคม 2024

10-13, 17-20, 24-27 กุมภาพันธ์ 2024

 

ไปพม่า

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 8,999.-

• นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

• ขอพร แม่ยักษ์ จุดที่สำคัญของเจดีย์ชเวดากอง

• พระพุทธไสยาสน์เจ๊มทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน

• ขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี

• เจดีย์โจ๊กระส่าน ขอพรด้านคดีความ ความยุติธรรม

• วัดเอ็งดอยา ขอพรเรื่องอสังหาริมทรัพย์

เดินทาง:

10-11, 25-26 กุมภาพันธ์ 2024

09-10, 23-24 มีนาคม 2024

 

ทัวร์พม่า

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน

สายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 11,888.-

• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง • พระธาตุอินทร์แขวน

• พระธาตุมุเตา • เจดีย์กลางน้ำสิเรียม

• เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ เทพกระซิบ

• ขอพรแม่ยักษ์ • พระพุทธรูป 4 ทิศ

• พระนอนยิ้มหวาน • วัดโจ๊คะวาย

• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต • พระนอนตาหวาน

เดินทาง:

27-29 มกราคม 2024

03-05, 10-12, 17-19 กุมภาพันธ์ 2024

02-04, 09-11, 23-25 มีนาคม 2024

 

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม พินอูลวิน

เที่ยวพม่า มูตามรอย มัณฑะเลย์ มินกุน 3วัน 2คืน

สายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม xx,xxx.-

• ขอพรด้านโชคลาภการเงินการงาน ณ วัดพญางู มุยพะยา

• รวมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ในมหาบูชาสถานอันศักดิ์

• ชมสะพานไม้อูเป็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่เมืองมิงกุน

• ชมความยิ่งใหญ่ของ ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ เจดีย์ชิวพินเม

• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน เมนูพิเศษ กุ้งเผา/ชาบู HOT POT

เดินทาง

 

 

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ plan@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม