รายการทัวร์ปี 2566

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 12,988.-

• ขอพรแม่ยักษ์ เสริมดวงการงาน และค้าขาย

• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

• อธิษฐานเสริมดวง พระธาตุมุเตา

• ขอพรด้านการค้า เจดีย์กลางน้ำ เยเล พญา

• สุดปังขอพรสัมฤทธิ์ผล เทพทันใจ

เมนูพิเศษ: ชาบู บุฟเฟ่ต์พรีเมียม สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง 1 คืน l พักพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง

13-15, 20-22, 21-23 ตุลาคม 2023

11-13, 18-20, 25-27 พฤศจิกายน 2023

08-10, 09-11, 10-12, 11-13, 22-24, 23-25, 29-31 ธันวาคม 2023

30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2024, 31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2024

20-22, 26-28, 27-29 มกราคม 2024

03-05, 10-12, 17-19, 23-25, 24-26 กุมภาพันธ์ 2024

02-04, 09-11, 23-25 มีนาคม 2024

รายการทัวร์ปี 2566

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน3วัน 2คืน
สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 12,988.-

• พระพุทธรูป 4 ทิศ ไจ๊ทิโย

• พระธาตุมุเตา อธิษฐานเสริมดวง

• พระธาตุอินทร์แขวน

• หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว

• ย่างกุ้ง ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

• เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ

• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรแม่ยักษ์

เดินทาง:

13-15, 20-22, 21-23 ตุลาคม 2023

11-13, 18-20, 25-27 พฤศจิกายน 2023

02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 22-24, 29-31 ธันวาคม 2023

30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2024, 31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2024

20-22, 26-28, 27-29 มกราคม 2024

03-05, 10-12, 17-19, 23-25, 24-26 กุมภาพันธ์ 2024

02-04, 09-11, 23-25 มีนาคม 2024

รายการทัวร์ปี 2566

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

ทัวร์เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2วัน 1คืน
เมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 8,999.-

• ขอพรแม่ยักษ์ จุดสำคัญของเจดีย์ชเวดากอง

• พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน

• ขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโยยี

• เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา

• เจดีย์โจ๊กระส่าน ขอพรด้านคดีความ ความยุติธรรม

• วัดเฮ็งดอยา ขอพรเรื่องอสังหาริมทรัพย์

นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันสูงสุดของชาวพม่า พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรสิ่งศักดิ์ ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์ พัก 3 ดาว Hotel Stadium Yangon

เดินทาง:

14-15 ตุลาคม 2023

04-05 พฤศจิกายน 2023

10-11, 16-17 ธันวาคม 2023

01-02, 06-07, 13-14, 20-21 มกราคม 2024

10-11, 25-26 กุมภาพันธ์ 2024

09-10, 23-24 มีนาคม 2024

รายการทัวร์ปี 2566

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม พินอูลวิน

เที่ยวพม่า มูตามรอย มัณฑะเลย์ มินกุน 3วัน 2คืน
เมียนมาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 13,500.-

• ขอพรด้านโชคลาภการเงินการงาน ณ วัดพญางู มุยพะยา

• รวมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ในมหาบูชาสถานอันศักดิ์

• ชมสะพานไม้อูเป็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่เมืองมิงกุน

• ชมความยิ่งใหญ่ของ ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ เจดีย์ชิวพินเม

• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

• ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน เมนูพิเศษ กุ้งเผา/ชาบู HOT POT

เดินทาง

14-16, 21-23 ตุลาคม 2023