รายการทัวร์ปี 2566

เที่ยวตุรกี ตุรกีซัมเมอร์ ดีไลท์ 8วัน 6คืน

เที่ยวตุรกี ตุรกีซัมเมอร์ ดีไลท์ 8วัน 6คืน
สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์: เริ่ม 39,988.-

 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืนขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • เที่ยวเมืองเอสเคเซีย เวนีสแห่งตุรกี
 • ขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

รายการทัวร์ปี 2566

ไคโร อัสวาน อาบูซิมเบล ลุกซอร์

ไคโร อัสวาน อาบูซิมเบล ลุกซอร์ ตำนานแห่งอียิปต์ 7วัน 5คืน
สายการบินโอมานแอร์ :เริ่ม 69,988.-

 • พิพิธภัณฑ์ไคโร
 • ปิรามิด สฟริงซ์ กีซ่า
 • ช้อปปิ้งตลาดข่าน
 • เขือนยักษ์อัสวาน
 • ล่องเรือใบเฟลุกะ
 • อาบูซิมเบล
 • เมืองเอ็ดฟู
 • ลุกซอร์

รายการทัวร์ปี 2566

เที่ยวจอร์เจีย

GRAND GEORGIA แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน
สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ :เริ่ม 55,988.-

 • เทือกเขาคอเคซัส โบสถ์เกอเกติ
 • อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย
 • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • ล่องเรือชมทะเลดำ
 • 15 ท่าน คอนเฟิร์มเดินทาง
 • เดินทางมิถุนา-สิงหา 2566 พัก 4 ดาว

รายการทัวร์ปี 2566

Hello Dubai ตระการตา มหานครแห่งอนาคต

Hello Dubai ตระการตา มหานครแห่งอนาคต 5วัน 3คืน
สายการบินเอมิเรตส์ :เริ่ม 53,988.-

 • นั่งรถไฟ Monorail ชมโครงการ The Palm
 • Grand Mosque แห่งเมืองอาบูดาบี
 • ชม Ferrari World เมืองอาบูดาบี
 • Museum of the Future
 • ชมวิว 360องศา The View at The Palm ชั้น52
 • พัก 4 ดาวมาตรฐาน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ [email protected] ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง