รายการทัวร์ปี 2566

แกรนด์อิตาลี โรม มิลาน

เที่ยวยุโรป แกรนด์อิตาลี โรม มิลาน 8วัน 5คืน
สายการบินกัลฟ์แอร์ : เริ่ม 59,988.-

• เที่ยวกรุงโรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

• ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ หอเอนปิซ่า โคลอสเซียม

• เมืองฟลอเรนซ์ ศูนย์กลางศิลปะเรเนสซอง

• เวนิส เมืองแห่งสายน้ำสุดโรแมรติก

• เวโรน่า บ้านจูเลียต เวโรน่าอารีน่า จัตุรัสบรา

• เซอร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา ปราสาทเซอร์มิโอเน่

• นั่งรถราง ขึ้นชมเมืองโบราณเบอร์กาโม่ จัตุรัสเวคเคียร์

• เที่ยวเมืองมิลาน ปราสาทสฟอร์เซสโก้ วิหามิลานดูโอโม่

เดินทาง:

29 กันยายน - 06 ตุลาคม 2023

10-17 พฤศจิกายน 2023

01-08 ธันวาคม 2023

รายการทัวร์ปี 2566

สวิตเซอร์แลนด์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส ริกิ เซอร์แมท 8วัน 5คืน
สายการบินกัลฟ์แอร์ :เริ่ม 49,988.-

• พิชิตยอดเขาทิตลิส กระเช้าหมุน 360

• ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น

• นั่งรถไฟฟันเฟีองพิชิตยอดเขาริกิ

• นั่งรถไฟชมทัศนียภาพ Panoramic Train สู่เมืองลูเซิร์น

• ชมวิวยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น

• เข้าชมปราสาทเมลลินโซน่า

• ถนนช้อปปิ้งสายแฟชั่นเมืองมิลาน

เดินทาง:

10-17, 17-24 ตุลาคม 2023

29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2023

รายการทัวร์ปี 2566

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

เที่ยวยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
สายการบินเอมิเรตส์ :เริ่ม 82,988.-

• ย่านเมืองเก่ามิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

• ศาลาว่าการเมืองมิวนิค โบสถ์พระแม่มาเรีย

• โรงเบียร์หลวงฮอฟบรอยเฮาส์ (ขาหมู-เบียร์เยอรมัน)

• อิงโกลชตัดท์เอาท์เลท อารีอันซ์อารีน่า พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

• มหาวิหารแห่งเมืองเอททัล ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์

• พิชิตเขาจุงเฟรา เมืองเลาเทอร์บรุมเนน อินเทอร์ลาเก้น

• อิเซสวาร์ด ตามรอยซีรี่ย์ Crash landing on you

• อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล เมืองซุก ลินเดอร์ฮอฟ ซูริค

เดินทาง:

17-24 ตุลาคม 2023

30 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2023

29 ธันวาคม - 05 มกราคม 2024

รายการทัวร์ปี 2566

Hello Dubai ตระการตา มหานครแห่งอนาคต

Hello Dubai ตระการตา มหานครแห่งอนาคต 5วัน 3คืน
สายการบินเอมิเรตส์ :เริ่ม 53,988.-

• นั่งรถไฟ Monorail ชมโครงการ The Palm

• Grand Mosque แห่งเมืองอาบูดาบี

• ชม Ferrari World เมืองอาบูดาบี

• Museum of the Future

• ชมวิว 360องศา The View at The Palm ชั้น52

• พัก 4 ดาวมาตรฐาน

เดินทาง

13-17, 20-24, 21-25 ตุลาคม 2023