บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท

เที่ยวยุโรป บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน

สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ :เริ่มที่ 63,900.-

• เยือนเมืองแปลกดินแดน 2 ประเทศ บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท

• เข้าชมความสวยงามของเทศกาล ดอกไม้เคอเคนฮอฟ

• ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์

• ชมบ้านลูกเต๋าสุดแปลกแห่งเมืองรอตเตอร์ดัมส์

• ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานท์ที่เมืองเกนต์

เดินทาง:

19 - 26 เมษายน 2024

08-15, 17-24, 22-29 พฤษภาคม 2024

31 พฤษภาคม - 07 มิถุนายน 2024

07-14, 14-21, 21-28 มิถุนายน 2024

ออสเตรีย - เชก - สโลวัก – ฮังการี 9วัน

เที่ยวยุโรป ออสเตรีย - เชก - สโลวัก – ฮังการี 9วัน

สายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ :เริ่ม 75,900.-

• ชมความงามของเพชรน้ำงามโบฮิเมีย "เชสกี้ ครุมลอฟ"

• เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทอายุมากกว่า 4,500 ปี

• ล่องเรือชมความงามแม่น้ำคาบูบแห่งบูดาเปสท์

• เยือนสวนมิราเบลล์และ บ้านเกิดของ โมสาร์ทแห่งเมืองซาลส์บวร์ก

• เที่ยวถนนคาร์ทเนอร์ ณ กรุงเวียนนา มหานครแห่งเสียงดนตรี

• ช๊อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ Designer Parndorf Outlet

เดินทาง:

30 มีนาคม – 06 เมษายน 2024

09-16, 11-18 เมษายน 2024

24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2024

28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2024

โปรตุเกส สเปน 10วัน

เที่ยวยุโรป โปรตุเกส สเปน 10วัน 7คืน

สายการบินเอทิฮัด :เริ่ม 99,900.-

• เยือนมรดกโลก นั่งรถไฟด่วน ชมปลาโลมา

• นั่งรถไฟความเร็วสูง จากกรุงมาดริดสู่บาร์เซโลน่า

• เข้าชมพระราชวังเปนา 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกส

• ชมความงามของโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย

• ชมระบำฟลามิงโก้ การแสดงพื้นเมืองอันโด่งดังของสเปน

• พิเศษเมนู หมูหันสเปนและข้าวผัดสเปน

เดินทาง

27 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2024

04-13, 18-27 พฤษภาคม 2024

01-10 มิถุนายน 2024

ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - สโลวาเกีย – ฮังการี

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - สโลวาเกีย – ฮังการี - ออสเตรีย 10 วัน

สายการบินไทย :เริ่ม 79,900.-

• สัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งสปา คาร์โลวี วารี

• ช้อปปิ้งจุใจ Outlet in Parndorf, ถนนคาร์นท์เนอร์

• มิวนิค, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

• เข้าชมปราสาทปราก

• พระราชวังเวินบรุนน์, มหาวิหารเซนต์วิตุส

เดินทาง

27 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2024

30 เมษายน – 09 พฤษภาคม 2024

03-12 พฤษภาคม 2024

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ plan@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง