รายการทัวร์ปี 2566

เทศกาลดอกไม้ เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

เทศกาลดอกไม้ เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
สายการโอมานแอร์ :เริ่มที่ 72,988.-

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์และ แม่น้ำแซน
 • เที่ยวชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof
 • อัมสเตอร์ดัม บรัสเซล เกนต์ บรูจส์
 • พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล ปารีส
 • แฟรงค์เฟิร์ต โคโลญ ดุสเซนดอล์ฟ

รายการทัวร์ปี 2566

สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน
สายการโอมานแอร์ :เริ่ม 69,988.-

 • ลูฟวร์ หอไอเฟล จัตตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส
 • ล่องเรือบาโตบูช พระราชวังแวร์ซาย ทรัวส์ ดีจอง
 • โลซาน เวเวย์ มองเทรอซ์ เบิร์น อินเทอร์ลาเก้น
 • ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น ซุก ซูริก

SWISS FRANCE 7 days เริ่มเดินทาง มกราคม-เมษายน 2566 พาเที่ยวทุกวัน ไม่ต้องวางแผนเที่ยวเอง พิเศษ: สวิสฟองดูว์ หอยเอสคาร์โก้ พักหรู 4 ดาว

รายการทัวร์ปี 2566

เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน
สายการบินโอมานแอร์ :เริ่ม 78,988.-

 • ขาหมูเยอรมัน+หอยเอสคาร์โก้ พักหรู 4 ดาว
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe
 • มิวนิค โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น
 • โลซาน เวเวย์ มองเทรอซ์ ลูเซิร์น เบิร์น
 • ล่องเรือบาโตบูช พระราชวังแวร์ซาย ดีจอง
 • ลูฟอร์ หอไอเฟล จัตตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส

รายการทัวร์ปี 2566

เยอรมัน ออสเตรีย ยุโรป

ทัวร์ยุโรปเยอรมัน ออสเตรีย ยุโรป 7 วัน 4 คืน
สายการบินโอมานแอร์ :เริ่ม 59,988.-

 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ขาหมูเยอรมัน+ พักหรู 4 ดาว
 • พระราชวังวูร์ซเบิร์ก
 • เมืองแห่งเทพนิยาย นูเรมเบิร์ก
 • หมู่บ้านฮัลสตัท เมืองในฝันที่สุดโรแมนติก
 • อิสระช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet และจตุรัสมาเรียนพลาตซ์

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ [email protected] ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

FacebookTwitterLine