เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน

downloadทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน สายการกาตาร์แอร์เวย์ :เริ่มที่ 42,900.-

 • เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท”
 • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสน โรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary)
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย
 • เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงาม ของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
 • ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

เดินทาง พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

เที่ยวเยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม

downloadทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน สายการกาตาร์แอร์เวย์ :เริ่ม 49,900.-

 • ชมศิลปะของวัดวาอารม ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
 • ชมเมือง“ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)
 • ชม “ปราสาทเปเลส” เป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
 • ชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย
 • ถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ราคานี้รวม ค่าวีซ่าแล้ว
กรุณาสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

เดินทาง ธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

เยอรมนี ออสเตรีย สวิสฯ

downloadทัวร์ เยอรมนี ออสเตรีย สวิสฯ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน สายการบินไทย :เริ่ม 59,900.-

 • มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - อินสบรูกซ์ - หลังคาทองคำ - ลิกเทนสไตน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - มหานครปารีส - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต

เดินทาง พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่าน

ทัวร์ อิตาลี ออสเตรีย บาวาเรีย

downloadทัวร์ แกรนด์กรีซ 9 วัน สายการกาตาร์แอร์เวย :เริ่ม 73,900.-

 • กรีซ 9 วัน พักซานโตรินี 2 คืน
 • ซานโตรินี่
 • มหาวิหารเดลฟี่
 • คลองคอรินท์
 • กรุงเอเธนส์
 • อะโครโปลิส
 • ล่องเรือซานโตรินี่

เดินทาง ธันวาคม 2561- มีนาคม 2562

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Google+FacebookTwitterLine
ติดต่อเรา