ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

Package: นั่งรถบัสเที่ยวฮอกไกโดตะวันออก Eastern Hokkaido Sightseeing Bus 4D 3N

พักโรงแรมออนเซ็น 3 คืน เพลิดเพลินและ ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็น ที่ โซอุนเคียว & อูโทโร่ & โทกะจิกาวะ
ชมภูมิทัศน์ภาคตะวันออกของเกาะฮอกไกโด อาทิ ทะเลสาบชิเรโตโกะ ที่ได้รับ การขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก ทะเลสาบออนเนโตะ และทะเลสาบอะคัง

หมายเหตุ: เที่ยวญี่ปุ่น กับคนญี่ปุ่น การเดินทางนี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางด้วย และ ไม่มีบริการภาษาต่างประเทศระหว่างการท่องเที่ยว

ITINERARY: Day 1: พร้อมอาหารเย็น

 • รับผู้ร่วมเดินทาง ตามจุดขึ้นรถบัสที่ระบุไว้ ดังนี้
  • 08:20 ANA Hotel Sapporo
  • 08:25 Sapporo Grand Hotel
  • 08:30 Sapporo View Hotel Oodori Kouen
  • 08:40 Sapporo Excel Hotel Tokyu
  • 08:45 Sapporo Tokyu REI Hotel
  • 09:00: JR Tower Hotel Nikko Sapporo
 • แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ Asahikawa Station (ประมาณ 60 นาที / ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • สวนสัตว์อะซาฮิยามะ - เดินเที่ยวเอง (ประมาณ 120 นาที) (ค่าเข้าชมสวนสัตว์ คนละ 820 เยน / ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • ประมาณ 17:10 เดินทางถึงที่พักย่านโซอุนเคียว (Choyo Resort Hotel) และ รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ

Day 2: พร้อมอาหารเช้า และเย็น

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 07:45 ออกเดินทางจากโซอุนเคียว
 • ชมน้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ (ประมาณ 20 นาที)
 • แวะพักที่ Onneyu Onsen (ประมาณ 20 นาที)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ที่ Ryukyo Kaido Abashiri (ประมาณ 45 นาที / ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • ทะเลสาบชิเรโตโกะ หมายเลข 1 – เดินเล่นบนสะพานไม้ตามอัธยาศัย (ประมาณ 60 นาที) หรือล่องเรือชมทะเลสาบชิเรโตโกะ (ค่าล่องเรือ คนละ 3,100 เยน / ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • ประมาณ 16:05-16:25 เดินทางถึงที่พักย่านอูโทโร่ (Hotel Shiretoko) และ รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

ทะเลสาบชิเรโตโกะ

Day 3: พร้อมอาหารเช้า และเย็น

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 09:40 ออกเดินทางจากอูโทโร่
 • นั่งรถชมวิวเส้นทางเทนนิซึซึคุมิจิ (Road to heaven) (ประมาณ 15 นาที)
 • ชมวิวทะเลสาบมาซู (ประมาณ 30 นาที)
 • ซื้ออาหารกลางวันที่ JR Mashu Station ไว้สำหรับทานบนรถบัสระหว่างเดินทาง (ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • ชมทะเลสาบอะคัง และเลือกซื้อของ (ประมาณ 60 นาที)
 • ชมวิวทะเลสาบออนเนโตะ (ประมาณ 15 นาที)
 • ประมาณ 18:20-18:35 เดินทางถึงที่พักย่านโทกะจิกาวะ (Hotel Daiheigen) และ รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วิวทะเลสาบมาซู

Day 4: พร้อมอาหารเช้า

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 08:15 ออกเดินทางจากโทกะจิกาวะ
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ Furano Marche (ประมาณ 60 นาที / ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • เดินชม Ningle Terrace (ประมาณ 50 นาที)
 • ชมโรงงานชีสฟูราโน่ (ประมาณ 20 นาที)
 • เดินทางกลับถึงจุดลงรถบัสที่ระบุไว้ ดังนี้
  • 17:20 ANA Hotel Sapporo
  • 17:25 Sapporo Grand Hotel
  • 17:30 Sapporo View Hotel Oodori Kouen
  • 17:40 Sapporo Excel Hotel Tokyu
  • 17:45 Sapporo Tokyu REI Hotel
  • 18:00: JR Tower Hotel Nikko Sapporo

ราคาเริ่มต้น:(ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่จอง มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจอง)
ผู้ใหญ่ xx,000 เยน/คน (ราคาพัก 2 คน/ห้อง)
ผู้ใหญ่ xx,000 เยน/คน (ราคาพัก 1 คน/ห้อง)
(กรณีต้องการพัก 3-5 คน/ห้อง หรือ มีเด็กเดินทางด้วย
กรุณาโทรสอบถามราคา 02-416-1537 -38)

แพคเกจนี้รวม:
» การเดินทางโดยรถบัสติดแอร์ตลอดโปรแกรม
» ที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
» อาหารเช้าและอาหารเย็น ตามที่ระบุไว้ในรายการ
» ภาษีในประเทศญี่ปุ่น

แพคเกจนี้ไม่รวม:
» ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าประกัน และอื่นๆ
» ค่าเข้าชมสวนสัตว์อะซาฮิยามะ 820 เยน/คน
» ค่าล่องเรือชมทะเลสาบชิเรโตโกะ 3,100 เยน/คน
» ค่าอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพคเกจ
» VAT 7%

การชำระเงิน:
ชำระค่ามัดจำ 30% ของราคาแพคเกจในวันที่จอง ชำระส่วนที่เหลือเต็มจำนวน ก่อนเดินทาง 15 วัน

Package: นั่งรถบัสเที่ยวฮอกไกโดตอนใต้ Mt. Hakodate Sightseeing Bus 2D 1N

 • ชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ จากยอดเขาฮาโกดาเตะ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด 10 จุด
 • เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารเย็นพร้อมบุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม อาทิ เบียร์ คอกเทล ซอฟดริ้ง นาน 90 นาที

หมายเหตุ: เที่ยวญี่ปุ่น กับคนญี่ปุ่น
• การเดินทางนี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางด้วย และไม่มีบริการภาษาต่างประเทศ ระหว่างการท่องเที่ยว
• เวลาในการเดินทางชมวิวยามค่ำคืนที่ฮาโกดาเตะ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ ในบางกรณีอาจจะเดินทางไปชมหลังอาหารค่ำ
• รายการท่องเที่ยวนี้จัดระหว่าง เดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560

ราคาเริ่มต้น: (ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่จอง มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจอง)
ผู้ใหญ่ 25,200 เยน/คน หรือประมาณ 7,800 บาท/คน (ราคานี้สำหรับพัก 2 คน/ห้อง)
(กรณีต้องการพัก 3-5 คน/ห้อง หรือ มีเด็กเดินทางด้วย กรุณาโทรสอบถามราคา 02-416-1537 -38)

แพคเกจนี้รวม:
» การเดินทางโดยรถบัสติดแอร์ตลอดโปรแกรม
» ที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ
» อาหารเช้าและอาหารเย็น ตามที่ระบุไว้ในรายการ
» ภาษีในประเทศญี่ปุ่น

แพคเกจนี้ไม่รวม:
» ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าประกัน และอื่นๆ
» ค่าเข้าโกะเรียวคาคุทาวเวอร์ 840 เยน/คน
» ค่าอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพคเกจ
» VAT 7%

การชำระเงิน:
ชำระค่ามัดจำ 30% ของราคาแพคเกจในวันที่จอง ชำระส่วนที่เหลือเต็มจำนวน ก่อนเดินทาง 15 วัน

Night View from Mt. Hakodate

ITINERARY: Day 1 พร้อมอาหารเย็น

 • 07:50 รวมตัวกันที่สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
 • นั่งรถผ่านเส้นทางหุบเขานากายาม่า ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี (ประมาณ 20 นาที)
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่จุดชมวิวไซโระ (ประมาณ 20 นาที)
 • รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองโอชามัมเบะ (ประมาณ 50 นาที / ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่อุทยานแห่งชาติโอนูมะ (ประมาณ 40 นาที)
 • แวะร้านฮอกไกโดคอมบุกัง (ประมาณ 20 นาที)
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวนฮาจิโระนูมะ (ประมาณ 20 นาที)
 • ชมวิวยามค่ำคืน ที่ภูเขาฮาโกดาเตะ (ประมาณ 30 นาที)
 • ประมาณ 19:00 เดินทางถึงที่พักย่าน ยูโนะกาว่าออนเซ็น (Yunokawa Kanko Hotel Shoen Main Building) พร้อม รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

Onuma Quasi National Park

Day 2 : พร้อมอาหารเช้า

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 08:00 ออกเดินทางจาก ยูโนะกาว่าออนเซ็น
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ (Trappistine Convent) (ประมาณ 20 นาที)
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวนสาธารณะมิฮาราชิ (โคเซ็ตสึเอ็น) (ประมาณ 30 นาที)
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวนโกะเรียวคาคุ - เดินเที่ยวเอง (ประมาณ 40 นาที) (ค่าเข้าโกะเรียวคาคุทาวเวอร์ คนละ 840 เยน / ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โมโตะมาจิ (ประมาณ 30 นาที)
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีและ รับประทานอาหารกลางวัน ที่ตึกแดง ฮาโกดาเตะ เมจิกัง (ประมาณ 60 นาที / ซื้อเองไม่รวมในแพคเกจ)
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวนหน้าเขื่อนซาซะนากาเระ (ประมาณ 20 นาที)
 • ประมาณ 18:30-19:30 เดินทางกลับถึงซัปโปโร

Miharashi Park

บริการเสริม:
Option 1: สั่งจองอาหารกลางวัน สำหรับวันที่ 1 ของการเดินทาง รับประทานที่เมืองโอชามัมเบะ
A) Kanimeshi “คานิ-เมชิ” ข้าวหน้าเนื้อปูฝอยสไตล์ญี่ปุ่น ราคา 1,000 เยน
B) Kanayameshi “คานายะ-เมชิ” ข้าวหน้าเนื้อปูสไตล์อาหารจีน ราคา 1,000 เยน
C) Kaisenankakechahan “ไคเซ็น-อังคาเกะชาฮัง” ข้าวผัดในราดหน้าทะเล ราคา 1,000 เยน

กรุณาแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 5 วัน ก่อนเดินทาง
ชำระค่าอาหารกลางวันที่เลือกไว้ด้วยเงินสดที่หัวหน้าทัวร์ญี่ปุ่นในวันเดินทาง
กรณีที่ไม่ได้สั่งจอง ผู้เดินทางสามารถจัดเตรียมมาเองได้

Option 2: Upgrade ห้องพักที่ Yunokawa Kanko Hotel Shoen (ขั้นต่ำ 2 คน)
เพิ่มเงินเพียง 3,000 เยน/คน สามารถย้ายห้องพักจากตึกเก่าไปยังตึกใหม่ได้
และยังได้รับ อาหารเย็นแบบเซ็ตอาหารญี่ปุ่น พร้อมบุฟเฟ่ต์เครื่องดื่มที่ห้องอาหารกึ่งส่วนตัว (semi-private room)

กรุณาระบุการอัพเกรดห้องพักตั้งแต่วันที่จอง เพราะห้องพักมีจำนวนจำกัด

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจ ในซัปโปโร

Shiroibito Park and Jogai market (Central Sapporo)

Shiroibito Park and Jogai market

» Hokkaido Jingu : ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” แต่เปลี่ยนชื่อ เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของ เมือง ฮอกไกโด ซึ่งศาลเจ้าชินโตนี้มี อายุกว่าพันปี และ คอยปกปักษ์รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข

» Shiroi Koibito Park Chocolate Factory (incl. factory walk) : แหล่ง ผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านช็อคโกแลต ที่ดูคลาสสิคและ น่ารักไปอีกแบบ ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อ ที่สุดของที่นี่ คือ Shiroi Kolbito

» Jogai market ( Fresh market ) : ตลาดสดอาหารทะเล รวมถึงผักและผลไม้ ตามฤดูกาล ให้ท่านได้เลือกทาน อาหารกลางวันในร้านอาหารทะเลสดๆ ที่มีให้เลือกสรร มากมายตามอัธยาศัย

Sapporo History

Sapporo History

» Hokkaido government office : เป็นอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี1888 สถาปัตยกรรมของ อาคารถือเป็น สัญลักษณ์ของ เมืองซัปโปโรและเคยเป็นอาคารที่ใหญ่ และสูงที่สุดของญี่ปุ่น สไตล์ของการสร้าง โดมแปดเหลี่ยม นำมาจากอเมริกา

» Historical Museum : พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ฮอกไกโด ซึ่งมีการจัด นิทรรศการเรื่องราวตั้งแต่ยุคหินจนถึง ยุคปัจจุบัน ได้อย่างลงตัวตามแบบฉบับ ชาวญี่ปุ่น

» Historical village : หมู่บ้าน ประวัติศาสตร์ฮอกไกโด เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง ซึ่งจำลองบรรยากาศ สมัยยุคแรกเริ่มการพัฒนาฮอกไกโด ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยย้าย บูรณะและ จำลองตึกเก่าๆ ที่เคยใช้จริง มารวมไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้

» Sapporo Beer Museum : พิพิธภัณฑ์ เบียร์ซัปโปโร เดิมเป็นโรงงานผลิต เบียร์ต่อมา ถูกดัดแปลงให้เป็น พิพิธภัณฑ์ เบียร์ ซึ่งเป็นแห่งแรกและ แห่งเดียวในญี่ปุ่น มีการจัดแสดง กระบวนการ ผลิตเบียร์ ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การนำวัตถุดิบมา ผ่านขั้นตอน การผลิต เริ่มตั้งแต่การ เก็บเกี่ยว ผลผลิตจาก เมล็ดพืช และข้าวบาร์เลย์ การบ่ม การกลั่น จนกระทั่งสำเร็จรูป ออกมาเป็นเครื่องดื่ม พรายฟองสีทอง ชั้นดีจำหน่าย

Otaru Bay story

Otaru Bay story

» Otaru Bine : แวะชมและชิม ร้านขายไวน์ ที่มีชื่อเสียงของ เมืองโอตารุ

» Otaru Canal : ชมคลองโอตารุ ที่มี ความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับ อ่าวโอตารุ เป็นอีกหนึ่งจุดที่ โรแมนติก มากๆ ของเกาะฮอกไกโด ที่ใครมา ก็ต้องถ่ายรูป ที่มุมนี้

» Brewery Kikko Guru : ชมโรงงาน ผลิตสาเก พร้อมชิมสาเก – Otaru Music Box Museum : พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี มีประวัติมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจาก ชาวยุโรปที่เข้า มาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อนจนกลาย มาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่โด่งดังที่สุด ของญี่ปุ่น

» Tenguyama Ropeway : ขึ้นกระเช้า ลอยฟ้า 1 ในสัญลักษณ์ ที่มีชื่อเสียง ของโอตารุ มีระยะทางยาว 735 เมตร ใช้เวลาประมาณ 4 นาทีถึงยอดเขา บนยอดเขามีจุดชมวิว 3 ที่ซึ่งสามารถชม ทิวทัศน์ ที่สวยงามของโอตารุในมุม ที่แตกต่างกัน

Afternoon Sapporo

Afternoon Sapporo

» Sapporo Beer Museum : พิพิธภัณฑ์ เบียร์ซัปโปโร เดิมเป็นโรงงานผลิตเบียร์ ต่อมาถูกดัดแปลงให้เป็น พิพิธภัณฑ์เบียร์ ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่น ที่ มีการจัดแสดงถึงกระบวนการผลิตเบียร์ ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การนำวัตถุดิบมา ผ่านขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การเก็บ เกี่ยวผลผลิตจากเมล็ดพืชและข้าวบาร์เลย์ การบ่ม การกลั่น จนกระทั่งสำเร็จรูปอกมา เป็นเครื่องดื่มพรายฟอง สีทองชั้นดีจำหน่าย

» Hitsujigaoka observatory Hill (foot bath) : จุดชมวิวฮิทซึจิงะโอกะ อยู่ทาง ตอนใต้ของเมืองซัปโปโร มองลงมา เห็นซัปโปโรได้ทั้งเมือง บนเนินเขามี อนุสาวรีย์ของ ดร.คล้าก ( Dr. William Smith Clark ) ครูฝรั่งผู้นี้เป็นที่รู้จักกันดี ของคนฮอกไกโด เป็นครูผู้มีบทบาทที่สุด ในช่วงการพัฒนา เกาะฮอกไกโด ทั้งใน ด้านการศึกษาและคริสต์ศาสนา เป็นชาว อเมริกันผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการเกษตรซัปโปโร

ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ที่ฐาน รูปปั้นมีคำว่า “Boy Be Ambitious ” สลัก ไว้ซึ่งเป็นประโยคอมตะที่ท่านได้เคยพูด สั่งสอนลูกศิษย์เอาไว้ ให้เป็นผู้มี ความทะเยอทะยาน “เด็กๆ ต้องคิด ให้ใหญ่ ไม่คิดเล็ก” อนุสาวรีย์สร้าง ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปีวันเกิด ของท่าน ให้เป็นแบบอย่างเยาวชนรุ่นหลัง เป็นสถานที่ๆคุณครูมักจะพา นักเรียน นักศึกษาขึ้นมาทัศนศึกษา

Okurayama & Moiwayama Sapporo trip

Sapporo trip

» Okura Jump Stadium : สนามแข่งขัน การกระโดดสกีในงาน โอลิมปิคฤดูหนาวเมื่อปี 1972 ที่ทาง ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และในช่วงเดือน ธันวาคมของทุกปี ก็จะมีการจัดการ แข่งขัน Ski Jump ขึ้น นำท่านนั่งกระเช้า ไปยังจุดสูงสุดของยอดเขา เพื่อชม วิวของ เมืองซัปโปโรแบบพาโนรามา เลยทีเดียว

» Moiwa ropeway : นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาโมอิวะ เพื่อชมทัศนียภาพ ของ เมืองซัปโปโรจากมุมสูง

Asahiyama zoo

Asahiyama zoo

» Asahiyama zoo : สวนสัตว์อาซาฮึยาม่า ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับ ความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะจุดเด่น ของสวนสัตว์แห่งนี้คือ สัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขัง อยู่ในกรงแบบที่เคยเห็น ใน สวนสัตว์ทั่วๆไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็น ความคิดสร้างสรรค์ อันยอดเยี่ยมใน การออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนว ความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้อาศัย อยู่ใน สภาพแวดล้อม ที่ดีและเป็นไป ตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ เพื่อให้ พวกเขา มีความสุข อีกทั้งยังแฝงกิจกรรม ที่สามารถใกล้ชิดสัตว์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เช่น การทำแทงค์รูปกระบอกยื่นเข้าไป ในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถเห็น การเคลื่อนไหว การว่ายน้ำอย่าง คล่องแคล่ว ของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิด และที่พลาดไม่ได้สำหรับหน้าหนาว คือ การชมขบวนพาเหรด ของนกแพนกวิน

Jozankei Onsen Pack

Jozankei Onsen

» ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติของญี่ปุ่น และแช่ออนเซ็นที่โจซังเค ซึ่งเป็นเมือง ที่ขึ้นชื่อในเรื่องน้ำแร่

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง