ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

OSAKA EASY PACKAGE แพคเกจทัวร์ โอซาก้า 4 วัน 3 คืน

ตารางการเดินทาง

วันแรก: เดินทางถึงสนามบินคันไซ ( Kansai International Airport ) คนขับรถรับท่านจากสนามบินเดินทางสู่ โรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (เลือกพักคอนโด ไม่มีอาหารเช้า) / พักผ่อนและเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือก โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้จาก “โปรแกรมทัวร์เสริม”

วันที่สาม: ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (เลือกพักคอนโด ไม่มีอาหารเช้า) / พักผ่อนและเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือก โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้จาก “โปรแกรมทัวร์เสริม”

วันที่สี่: ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (เลือกพักคอนโด ไม่มีอาหารเช้า) / คนขับรถรับท่านจากโรงแรมไปยัง สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกลับกรุงเทพฯ

โอซาก้า

ราคาแพคเกจต่อท่าน (พักห้องคู่) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

คอนโดมิเนียม: 2-3ท่าน xx,000฿, 4-5ท่าน xx,000฿
หมายเหตุ: - คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บริเวณที่เดินทาง สะดวกสู่ย่าน Doutonbori พักได้มากสุด 5 ท่าน/ห้อง ภายในห้องพีกมีครัว ไมโครเวฟและเครื่องซักผ้า

โรงแรม 3 ดาว 2-3ท่าน xx,000฿, 4-5ท่าน 22,000฿, 6-7ท่าน 19,700฿, 8ท่าน xx,000฿, พักเดี่ยวเพิ่ม 9,000฿

โรงแรม 4 ดาว 2-3ท่าน 27,000฿, 4-5ท่าน 25,000฿, 6-7ท่าน 22,700฿, 8ท่าน 21,500฿, พักเดี่ยวเพิ่ม 12,000฿

ราคานี้รวม
- รถตู้ส่วนตัว + คนขับรถ (English speaking)
- คอนโดมิเนียม: ห้องพัก 3 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
- โรงแรม: ห้องพักคู่ 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
- ค่าน้ำมัน+ค่าทางด่วน+ค่าที่จอดรถ

ราคานี้ไม่รวม
- อาหารกลางวันและอาหารเย็น
- ทิปคนขับรถ (ประมาณ 500 เยน/วัน/คน)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รายการโปรแกรมเสริมให้เลือกซื้อ

โปรแกรม 1: One Day Osaka Walking Tour *รวมอาหารกลางวัน* เด็ก x,900.- ผู้ใหญ่ x,300.-
พบไกด์ที่ JR Osaka Station

One Day Osaka Walking Tour

- Aerial Garden Observatory (Umeda Sky Building): อาคารแฝดคู่ 40 ชั้น มีทางเชื่อม ถึงกันที่ด้าบน ที่ดาดฟ้ามีสวนปลอดโล่งสูง จากพื้นดิน 170 เมตร ซึ่งท่านสามารถ มองเห็นเมืองโอซาก้าโดยรอบได้ ทิศใต้ของอาคารมีสวน “Chu-Shizennomori” ไว้ให้ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ได้นั่งพักสูดอากาศบริสุทธิ์ ทางทิศเหนือ มีคอร์สสำหรับเดินชมดอกไม้ตามฤดูกาล “Hanano” ซึ่งมักมีผู้คนมาเดินเล่นกันประจำ และที่ลานตรงกลางระหว่างตึกแฝด มักมี เทศกาลระหว่างประเทศต่างๆ มาจัด สร้างความครึกครื้นอยู่เสมอๆ

– Osaka Castle: ปราสาทโอซาก้าเป็น สัญญาลักษณ์อย่างหนึ่ง ของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ. 1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ. 1537-1598) นักรบระดับไดเมียว ผู้พยายามรวบรวม ประเทศเป็นครั้งแรก บนหอคอยชั้น8 สามารถมองเห็นทิวทัศน์ โดยรวมของเมืองนี้ ได้อย่างชัดเจน ภายในปราสาท ยังมีนิทรรศการ แสดงหลักฐานภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ปราสาทและตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทเป็นสวน สาธารณะขนาดใหญ่

– Aqua Liner: เรือสำราญวิ่งผ่าน ใจกลางเมืองโอซาก้า หลังคาของเรือ Aqua Liner เป็นกระจกทั้งหมด และยังถูกออกแบบ มา ให้สามารถลดระดับหลังคาลงได้ราว 30 ซ.ม. เมื่อวิ่งลอดใต้สะพานที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ท่านสามารถชมทิวทัศน์ได้ชัดเจน

โปรแกรม 2: One Day Downtown Osaka Walking Tour *รวมอาหารกลางวัน* เด็ก x,000.- ผู้ใหญ่ x,x00.-
พบไกด์ที่ Namkai Namba Station

One Day Downtown Osaka Walking Tour

– Sumiyoshi grand shrine: ชาวโอซาก้า เรียกว่า “Sumiyot-san” ชาวเมืองจำนวนกว่า 2 ล้านคนนิยมเดินทางไป นมัสการใน ช่วงปีใหม่ กล่าวได้ว่าเป็นศาลชินโต ที่เป็นที่ศรัทธาของผู้คนมากที่สุดในโอซาก้า ก็ว่าได้ นอกจากนั้น ศาลนี้ยังเป็นศาล ศูนย์กลาง ของบรรดาศาลเล็กๆ ที่ใช้ชื่อว่า Sumiyoshi-taisha ทั่วประเทศกว่า 1,800 ศาล เทพเจ้าที่สถิตที่ศาลได้รับการนับถือมา แต่โบราณกาล ในฐานะของเทพเจ้าคุ้มครอง ความปลอดภัยทางทะเล มีประวัติมากว่า 1,800 ปี ภายในศาลมีศาลเอกถึง 4 ศาล เรียงรายอยู่ ต่างกับศาลชินโตทั่วไป ที่มัก มีศาลเอกเพียงศาลเดียวเท่านั้น

– Tram ride: นั่งรถรางเพื่อเดินทางไปยัง Tennoji

– Shinsekai: เป็นเมืองเก่าที่ยังคง ความโบราณ ในสมัยหลังสงคราม ตามตรอกซอกซอยเล็กๆ เรียงรายไปด้วย ร้านค้า โรงภาพยนตร์ โรงละคร และร้านเหล้าเล็กๆมากมาย ผู้คนที่นี่ยังรักษา อัธยาศัยไมตรีที่อบอุ่นช่วยเหลือซึ่งกัน และกันอยู่

**อาหารกลางวันสไตล์โอซาก้า Kushikatsu : เนื่อสัตว์, อาหารทะเล, ผักต่างๆ, เสียบไม้ชุบแป้งทอด**

โปรแกรม 3 :One Day trip in Kyoto *รวมอาหารกลางวัน* เด็ก x,900.- ผู้ใหญ่ x,800.-
พบไกด์ที่ JR Osaka Station นั่งรถไฟ เดินทาง สู่เมือง Kyoto มีรถโค้ชรอรับที่สถานี

One Day trip in Kyoto

– Nijo Castle: ประกอบไปด้วย ป้อมปราการ ที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น พระราชวัง นิโนมารุ ซากพระราชวังฮอนมารุ และอาคาร อื่นกับสวนอุทยานอีกหลายแห่ง อาณาบริเวณ ของปราสาทมีพื้นที่ทั้งหมด 275,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่อาคารสร้างทับอยู่ 8,000 ตารางเมตร

– Kinkakuji Temple: ปราสาททองสถานที่ พักตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ จากเรื่อง อิกคิวซัง เป็นอาคาร 3 ชั้น ตัวเรือนสีทองอร่าม ล้อมรอบด้วยสระน้ำ ทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ราวกับภาพวาด ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994

– Kyoto Imperial Palace: เดิมเป็นที่ตั้งของ ปราสาทเอโดะ เป็นที่อยู่อาศัยของ โชกุนตระกูลโตกุกาวะ แต่หลังจาการปฏิวัติ ในยุคเมจิ ล้มล้างระบอบโชกุน สมเด็จ พระจักรพรรดิซึ่งไม่ทรงมี อำนาจปกครอง จึงทรงถูกอัญเชิญมาให้เป็นประมุขแห่งรัฐ ย้ายเมืองหลวงจาก “ เกียวโต ” มาที่ “ โตเกียว ” แทน โดยพระราชวังถูกทำลายลง ไปมากเมื่อสมัยสงครามดลกครั้งที่ 2 แต่ได้มี การูรณะให้เหมือนเดิมเมื่อปี พ.ศ.2507

– Heian Jingu Shrine: สร้างขึ้นในปี 1895 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบปีที่ 1,100 ของ เกียวโต โดยอุทิศถวายแด่ สมเด็จ พระจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้าย แบบจำลองมาจาก พระราชวังอิมพีเรียลองค์เดิม มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมัยเฮอัน ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากจีนสูงที่สุด

– วัด Sanjusangendo: เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า Rengeo-in มีชื่อเสียงในเรื่องของ การสร้างจากไม้ที่สวยงาม

– Kiyomizu Temple: เป็นมรดกโลก เก่าแก่กว่า 1,500 ปี เรียกอีกชื่อว่า “วัดน้ำใส” เนื่องจากมีน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำสามสาย ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไหลมาจาก เทือกเขาฮิงายามา

– Kyoto Station: นั่งรถไฟกลับ Osaka

โปรแกรม 4 :One Day trip in Kyoto and Nara *รวมอาหารกลางวัน* เด็ก x,400.- ผู้ใหญ่ x,300.-
- พบไกด์ที่ JR Osaka Station นั่งรถไฟ เดินทางสู่ เมือง Kyoto มีรถโค้ชรอรับที่สถานี

One Day trip in Kyoto and Nara

– Nijo Castle: ประกอบไปด้วย ป้อมปราการ ที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น พระราชวัง นิโนมารุ ซากพระราชวังฮอนมารุ และอาคาร อื่นกับสวนอุทยานอีกหลายแห่ง อาณา บริเวณของปราสาทมีพื้นที่ทั้งหมด 275,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่อาคารสร้างทับอยู่ 8,000 ตารางเมตร

– Kinkakuji Temple: ปราสาททอง สถานที่พักตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ จากเรื่องอิกคิวซัง เป็นอาคาร 3 ชั้น ตัวเรือนสีทองอร่ามล้อมรอบด้วยสระน้ำ ทำให้มีทัศนียภาพ ที่สวยงามราวกับภาพวาด ยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994

– Kyoto Imperial Palace: เดิมเป็นที่ตั้ง ของปราสาทเอโดะ เป็นที่อยู่อาศัย ของโชกุนตระกูลโตกุกาวะ แต่หลังจาก การปฏิวัติในยุคเมจิ ล้มล้างระบอบโชกุน สมเด็จพระจักรพรรดิ ซึ่งไม่ทรงมีอำนาจ ปกครอง จึงทรงถูกอัญเชิญมาให้เป็นประมุข แห่งรัฐ ย้ายเมืองหลวงจาก “ เกียวโต ” มาที่ “ โตเกียว ” แทน โดยพระราชวังถูกทำลาย ลงไปมาก เมื่อสมัยสงครามดลกครั้งที่ 2 แต่ได้มีการูรณะให้เหมือนเดิมเมื่อปี พ.ศ.2507

– Todaji Temple (Giant Buddha): ที่ประดิษฐาน พระใหญ่นาราและหอไดบุสซึ วิหารไม้ที่ใหญที่สุดในโลก

– Nara Deer Park: สวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมืองนารา มีฝูงกวางเชื่องนับร้อยตัว -- Kasuga Grand Shrine : หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ศาลเจ้า แห่งความรัก เนื่องจากมีศาลเจ้า ของเทพเจ้า เมดาโตะ ไดโคคุชะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการ แต่งงาน ให้โชคด้านการจับคู่และแต่งงาน

– Nara Craft Shop: แวะซื้อสินค้าท้องถิ่น และ ของฝากจากเมืองนารา

– Nara Station: นั่งรถไฟกลับ Osaka

โปรแกรม 5 :One Day trip in Hiroshima Miyajima *ไม่รวมอาหารกลางวัน*เด็ก xx,300.- ผู้ใหญ่ 16,900.-
- พบผู้ช่วยที่ JR Osaka Station นั่งรถไฟ ชินคันเซ็นสู่เมือง Hirochima (ผู้ช่วยไม่ได้ เดินทางไปด้วย) มีไกด์และ รถโค้ชรอรับที่สถานี

One Day trip in Hiroshima Miyajima

– Miyajima: ได้รับการขนานนามว่า เป็น 1 ใน 3 สถานที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ในส่วน ของ Seto Inland Sea มี ศาลเจ้ามิยาจิม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า อฺทสึคุชิม่า ( Itsukushima Shrine ) ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างครั้งแรกใน ศตวรรษที่ 6 สมัยพระจักรพรรดิสุอิโกะ ศาลเจ้าแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหน โครงสร้างประกอบด้วยศาลเจ้าหลักและศาลเจ้ารอง มีทั้งที่ยกพื้นสูงและต่ำ เชื่อมต่อกันด้วย ทางเดินยาวไปจนถึงทะเล เวลาที่น้ำขึ้นก็จะ เหมือนกับศาลเจ้าที่ลอยอยู่กลางทะเล ซึ่งศาลเจ้าแห้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกด้วย

– Peace Memorial Park: พิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สันติภาพ มีการจัดแสดงต่างๆ ส่วนใหญ่เน้นไปที่ความสูญเสียและผลกระทบ ของการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 ทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม และสภาพจิตใจของผู้คน โดยมีการนำสิ่งของ และรูปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ที่ได้รับผลกระทบและความสูญเสียมาจัดแสดง – Hiroshima Station : นั่งรถไฟชิคันเซ็น เดินทางกลับ Osaka

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง