แพคเกจเที่ยวพม่า 3วัน 2คืน ที่นครย่างกุ้ง

ทำประกันการเดินทาง

ตารางการเดินทาง (ไกด์ภาษาอังกฤษ + Join Tour)

วันแรก: เดินทางถึงสนามบิน พบกับคนขับรถ ที่รอรับท่าน ที่สนามบิน / เดินทางไปยังโรงแรมที่ พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: ทานอาหารเช้าที่โรงแรม / รถรับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยัง สถานที่ท่องเที่ยวตาม รายการ

  • เจดีย์ชเวดากอง (The Great Shwe Dagon Pagoda)

เป็นเจดีย์ที่มีชื่อเสียง ทั่วโลก สีทอง ของเจดีย์ เป็นเสมือนใจ กลางสำคัญ ของประเทศพม่า เจดีย์นี้ มีอายุกว่า 2,500 ปี นอกจากนี้ รอบองค์เจดีย์ ยังมีพระประจำวันเกิด ประดิษฐาน ทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิด วันไหน ก็ให้ไป สรงน้ำพระ ประจำวันเกิด ตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

  • วัดพระนอนเจ๊าทัตจี พระตาหวาน (CHAUK HTAT GYI)

พระเจ้าทัดจี หรือ พระตาหวาน มีความยาว 65 เมตร นอนตะแคง ขวา (ส่วนขวาของร่างกายติดกับพื้น ) ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108 แสดงความ เป็นมหาบุรุษ พระนอนองค์ ปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 แทนองค์เดิม ที่ชำรุดเสียหาย ที่เรียกว่าพระตาหวาน เนื่องจากทางวัด ได้ให้ช่างระบายสี องค์พระ ใหม่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ ที่พระพักตร์ ทาสีขาวแต้มสีแดง ที่ พระโอษฐ์ และ ระบายที่ฟ้า ที่เปลือก พระเนตร ทำไห้มีดวงตา ที่สวยงาม เรียกว่าพระตาหวาน

  • ตลาดโบยกอองซาน หรือ ตลาดสก็อต (Scott Market)

- สถานที่ช็อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในประเทศพม่า เป็นตลาด ที่มีสินค้า หลากหลายมาก ตั้งแต่อาหารนานาชนิด เสื้อผ้า ของ ที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน อัญมณี สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ตลาดโบยกอองซาน ตั้งอยู่ใกล้กับ อาคารการรถไฟ ของประเทศ พม่า ในกรุงย่างกุ้ง

  • เจดีย์ซูเล่ (Sule Pagoda)

เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ที่มีความสูง ประมาณ 46 เมตร ตั้งอยู่ใจกลาง กรุงย่างกุ้ง และ สร้างขึ้นมากว่า 2,000 ปีที่แล้ว เพื่ออุทิศให้กับซูเล่นัต ซึ่งเป็น 1 ใน ผีนัตจำนวน 37 ตน ที่ประชาชน ชาวพม่านับถือ และให้ความเคารพบูชา ภายใน องค์เจดีย์ บรรจุเส้นพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าเอาไว้

  • ท่าเรือ Nanthida Jetty

ท่าเรือที่สะท้อนให้เห็น วิถีชีวิต ของชาวพม่า ที่ดำรงชีวิต อยู่ริมแม่น้ำ

- เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม: ทานอาหารเช้าที่โรงแรม // พักผ่อนตามอัธยาศัย // รถรับท่านจาก โรงแรมไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ราคาแพคเกจต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เลือกพักโรงแรมที่คุณต้องการ

Alfa Hotel 3 ดาว: พักคู่ x,800฿ เดี่ยว xx,600฿

Central Hotel 3 ดาว: พักคู่ x,600฿ เดี่ยว xx,200฿

Panda Hotel 3 ดาว: พักคู่ x,900฿ เดี่ยว xx,800฿

Asia Plaza 4 ดาว: พักคู่ x,xx0฿ เดี่ยว xx,980฿

ราคานี้รวม

- ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
- รถรับส่งไปกลับสนามบิน
- โรงแรม
- สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

รวมนี้ไม่รวม

- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพคเกจเที่ยวพม่า

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง