ยังไม่มีรายการทัวร์ใหม่

London Easy Package 5 Days

แพ็คเกจใหม่ ให้คุณเที่ยวลอนดอน แบบส่วนตั๊วส่วนตัว ด้วยราคา สุดพิเศษ

ห้องพัก 4 คืน + รถตู้ส่วนตัว + คนขับรถชาวไทย + ทัวร์ชมเมือง พร้อมทัวร์เสริม สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ ของประเทศอังกฤษ
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

london

ตรางการเดินทาง

วันแรก: เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน พบกับคนขับ รถชาวไทย รอรับท่านที่สนามบิน / เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมที่พัก / นำท่านชม ความงามและ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ ของกรุงลอนดอน

เที่ยวลอนดอน

พระราชวังบัคกิ้งแฮม, จัตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ถนนดาวนิ่ง, จัตุรัสทราฟัลการ์, โบสถ์เซนต์พอล, ลอนดอนอายส์, หอคอยแห่งลอนดอน
( ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง )

จากนั้นกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม: รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมที่พัก จากนั้น พักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ โปรแกรมเสริม

วันที่สี่: รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมที่พัก จากนั้น พักผ่อ นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ โปรแกรมเสริม

วันที่ห้า: รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรมที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัย นำท่านสู่สนามบินฮีทโธรว์น ตามกำหนดเวลา

ราคาแพคเกจต่อท่าน (พักห้องคู่)

2 - 3 ท่าน : xx,x00฿
4 - 5 ท่าน : xx,x00฿
6 - 7 ท่าน : xx,x00฿
8 ท่าน : xx,000฿

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม : xx,000฿

เลือกโรงแรมระดับ 3 ดาวที่ต้องการ

Holiday Inn London CityHoliday Inn Express London Hammersmith

: ราคานี้รวม
- รถตู้ส่วนตัว พร้อมคนขับรถ ชาวไทย
- ที่พักในลอนดอน 4 คืน พร้อมอาหารเช้า
- ค่าที่จอดรถ, ค่าน้ำมัน ตลอดการเดินทาง
- รายการการนำเที่ยว ของวันที่สอง

: รวมนี้ไม่รวม
- อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า เข้าประเทศอังกฤษ
- ค่าทิปคนขับรถ (ประมาณ 3 – 5 ปอนด์/คน/วัน)

รายการโปรแกรมเสริม ให้เลือกซื้อ / Optional Tours

โปรแกรมที่ 1:Day trip – Stonehenge ออกเดินทางจากโรงแรม ที่พัก เวลาประมาณ 08.00 – 09.00น.

- Hampton Court Palace : พระราชวัง แห่งราชวงศ์ ทิวเดอร์ ที่เก่าแก่ที่สุด ในประเทศอังกฤษ ชมสวนอันสวยงาม ภายใน พระราชวัง
- Stonehenge : กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- Salisbury Cathedral (Cathedral of Saint Mary) : เคยเป็นโบสถ์ ที่มี ยอดสูงที่สุดในโลกในศตวรรษที่ 13

โปรแกรมที่ 2 : Day trip – Roman Bath ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เวลาประมาณ 08.00 – 09.00 น.

- Roman Bath : บ่อน้ำแร่ร้อนที่สร้าง โดยชาวโรมัน สมัยเข้ามา รุกรานอังกฤษ
- Bath Abbey : มหาวิหารกอธิกที่ใหญ่ ที่สุดในอังกฤษ และ มีศิลปะกอธิกภายใน ที่สวยที่สุดในยุโรป
- Cotswold : เมืองชนบทเล็กๆ ริมแม่น้ำวินด์รัช อันมีเสน่ห์

โปรแกรมที่ 3: Day trip – Stratford Upon Avon ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เวลาประมาณ 08.00 – 09.00 น.

- Stratford Upon Avon: แวะชม บ้านเกิดของวิลเลียม เช็กส์เปียร์
- Ann Hathaway Cottage – Trinity Church: โบสถ์เก่าแก่ ประจำเมือง ริมแม่น้ำเอวอน
- Warwick Castle : เดิมสร้างขึ้นเพื่อให้ ประชาชนเข้ามาหลบภัย จากพวกไวกิ้ง ต่อมาตระกูล Warwick เข้ามา เป็นเจ้าของ ปรับปรุง จนกลายเป็น ปราสาทอันหรูหรา

โปรแกรมที่ 4 : Day trip – Oxford เดินทางจากโรงแรมที่พัก เวลาประมาณ 08.00 – 09.00 น.

- Windsor Castle (Queen Elizabeth residential) : พระราชวัง ฤดูร้อน แห่งราชวงศ์อังกฤษ
- Oxford : เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง ด้านการศึกษา เป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัย ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ “มหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด”
- Christ Church of Oxford : เป็นต้นแบบของ ฉากห้องสมุด และห้องโถงอันใหญ่โต ในภาพยนตร์เรื่อง “Harry Potter”
- Bicester outlet : แวะช๊อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมที่ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ

โปรแกรมที่ 5 : Day trip – Brighton – Leeds Castleเดินทางจาก โรงแรมที่พัก เวลาประมาณ 08.00 – 09.00 น.

- Brighton : เมืองและท่าเรือ อันคึกคักสดใส ต้นตำรับอาหาร ประจำชาติ Fish & Chips จนได้รับฉายา ว่า “ลอนดอนริมทะเล”
- Tunbridge Wells : เมืองเล็กๆ ที่ยังคงเสน่ห์ความเรียบง่าย ของชาวอังกฤษ ที่ไม่ควรพลาดแวะชม
- Leeds Castle : ปราสาทที่ตั้งอยู่บน ส่วนที่เป็นเกาะกลาง แม่น้ำ Len วิวของ ทุ่งหญ้าสีเขียวที่มองเห็นได้ ยาวไกลสุดลูกหู ลูกตา ทำให้มี ความโดดเด่น จนได้ชื่อว่า “The Loveliest Castle in The world”

ราคาแต่ละโปรแกรมต่อท่าน: 2-3 ท่าน : 12,000฿, 4-5 ท่าน : 6,750฿, 6-7 ท่าน : 5,000฿, 8 ท่าน : 4,200

สนใจติดต่อ 02-416-1537 -38 หรือ sv@plan-travel.com ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง