ละติจูดที่ 18 องศา 47 ลิปดา 33 ฟิลิปดา ลองติจูดที่ 98 องศา 59ลิปดา 23 ฟิลิปดา มีพื้นที่ 20,107,057 ตารางกิโลเมตร

  • ทิศเหนือ ติดประเทศพม่า
  • ทิศใต้ ติดจังหวัดตาก และ จังหวัดลำพูน
  • ทิศตะวันออก ติดจังหวัดเชียงราย ลำพูน และลำปาง
  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของภาคเหนือ ด้วยภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายรูปแบบ

อากาศที่เย็นสบาย และดอกไม้เมืองหนาว สีสันสวยงาม ในหน้าหนาว เป็นเสน่ห์ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยว ทั้งไทย และ ต่างชาติ

เดินทางไปเที่ยวชมและสัมผัสเอกลักษณ์ศิลปะล้านนา ที่งดงามของ เมืองหลวง อาณาจักรล้านนา หรือลานนาในอดีต เชียงใหม่ เป็น จังหวัด ที่นักท่องเที่ยว นักเดินทางสามารถ ไปเที่ยวชม ได้ตลอด ทั้งปี ไม่ว่าหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว การเดินทางไปจังหวัด เชียงใหม่ก็สะดวกสบาย ทั้งทางบกและทางอากาศ

มีโรงแรม ที่พัก ให้เลือกใช้บริการ หลากหลายรูปแบบ หลากหลาย ราคาตามรสนิยม ความชอบ ความพึงพอใจของแต่ละคน ใครยังไม่เคย ไปเชียงใหม่ ไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปเที่ยวชมอะไร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เดินทางไปอย่างไร กินอยู่อย่างไร เรามีคำตอบ

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ เต็มไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมาย ทอดตัวเป็นแนวยาว จากเหนือ สู่ใต้ เทือกเขาที่สำคัญคือ

เทือกเขาถนนธงชัย เป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งต้น น้ำสายต่างๆ มากมาย ยอดเขาที่สูงเป็น อันดับ 1 และอันดับ 3 ของประเทศไทยอยู่ที่เทือกเขานี้ คือ ดอยอินทนนท์สูง 2,565 เมตร และดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,222 เมตร

เทือกเขาแดนลาว เป็นเทือกเขาที่กั้นพรมแดน ประเทศไทย กับ ประเทศพม่า เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาว ลงมาจากจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญ มียอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของ ประเทศไทย คือ ดอยผ้าห่มปก สูง 2,297 เมตร เทือกเขา ขุนตาล ที่อยู่ในเขตอำเภอพร้าว อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง

แม่น้ำปิง แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีต้นน้ำอยู่ ที่เทือกเขา แดนลาว ในเขตอำเภอ ไชยปราการ ไหลลงมาผ่าน อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง อำเภอสารภี

จากนั้นเลาะไปตามเส้นกั้นเขตจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน และไหลเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งที่อำเภอดอยหล่อ ผ่าน อำเภอจอมทองไป ยังอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบดอยเต่า และ ไหลลง สู่จังหวัดตาก

เชียงใหม่