ละติจูดที่ 18 องศา 47 ลิปดา 33 ฟิลิปดา ลองติจูดที่ 98 องศา 59ลิปดา 23 ฟิลิปดา มีพื้นที่ 20,107,057 ตารางกิโลเมตร

  • ทิศเหนือ ติดประเทศพม่า
  • ทิศใต้ ติดจังหวัดตาก และ จังหวัดลำพูน
  • ทิศตะวันออก ติดจังหวัดเชียงราย ลำพูน และลำปาง
  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของภาคเหนือ ด้วยภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายรูปแบบ อากาศที่เย็นสบาย และดอกไม้เมืองหนาว สีสันสวยงามในหน้าหนาว เป็นเสน่ห์ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

เดินทางไปเที่ยวชมและสัมผัสเอกลักษณ์ศิลปะล้านนา ที่งดงามของเมืองหลวง อาณาจักรล้านนา หรือลานนาในอดีตเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยว นักเดินทางสามารถไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ก็สะดวกสบาย ทั้งทางบกและทางอากาศ มีโรงแรม ที่พักให้เลือกใช้บริการ หลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคาตามรสนิยม ความชอบ ความพึงพอใจของแต่ละคน ใครยังไม่เคยไปเชียงใหม่ ไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปเที่ยวชมอะไร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เดินทางไปอย่างไร กินอยู่อย่างไร เรามีคำตอบ

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ เต็มไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมาย ทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือสู่ใต้ เทือกเขาที่สำคัญคือ

เทือกเขาถนนธงชัย เป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งต้นน้ำสายต่างๆมากมาย
ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 1 และอันดับ 3 ของประเทศไทยอยู่ที่เทือกเขานี้ คือ ดอยอินทนนท์
สูง 2,565 เมตร และดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,222 เมตร

เทือกเขาแดนลาว เป็นเทือกเขาที่กั้นพรมแดนประเทศไทยกับประเทศพม่า เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวลงมาจากจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญ มียอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย คือ ดอยผ้าห่มปก สูง 2,297 เมตร
เทือกเขาขุนตาล ที่อยู่ในเขตอำเภอพร้าว อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง

แม่น้ำปิง แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาว
ในเขตอำเภอไชยปราการ ไหลลงมาผ่านอำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม
อำเภอเมือง อำเภอสารภี จากนั้นเลาะไปตามเส้นกั้นเขตจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน และไหลเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งที่อำเภอดอยหล่อ ผ่านอำเภอจอมทองไปยังอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบดอยเต่า และไหลลงสู่จังหวัดตาก

เชียงใหม่