ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะ และ วัฒนธรรม ล้านนา ภายใน จัดแสดง บ้านทรงไทยสร้างด้วยไม้สัก บานประตู หน้าต่างประดับด้วยไม้ แกะสลัก มีหมู่บ้านชาวเขา เผ่าต่างๆให้เที่ยวชม และ ร้านขายของ ที่ระลึกให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ ในตอนค่ำ ที่ ศูนย์วัฒนธรรม เชียงใหม่ มีการแสดง ฟ้อนรำแบบล้านนา พร้อม การรับประทาน อาหาร พื้นเมืองที่เรียกว่า ขันโตก ให้ผู้ที่สนใจ ได้สัมผัส เป็นประสบการณ์

บ้านเมืองกุง

เป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผา มาแต่โบราณ เครื่องปั้นดินเผา ที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นคนโทน้ำ แจกัน อยู่ประมาณ กิโลเมตรที่ 10 จากตัวเมือง

บ้านถวาย

ทางเข้าอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 15 เป็นหมู่บ้าน ที่ทำ ผลิตภัณฑ์ ไม้แกะสลัก มีทั้งที่นำไม้เก่ามาทำ เป็นผลิตภัณฑ์ สมัยใหม่ และ แบบที่นำไม้ใหม่มาทำเป็น ผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า ไม่ว่า จะเป็น ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่าง ของแต่งบ้าน เครื่องประดับ โมบาย กรอบรูป หรือ จะเป็นของ ชิ้นใหญ่อย่าง บานหน้าต่าง บานประตู ฉาก เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

วัดพระธาตุ ศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นที่เคารพ สักการะของชาวเชียงใหม่ มีประวัติ มาก่อนที่จะสร้าง ขึ้น เป็นวัดในสมัย พระเจ้าติโลกราช เจ้าผู้ครอง นครเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุ ที่มิได้ ฝังไว้ใต้ดิน พระบรมธาตุ ประดิษฐาน อยู่ใน ผอบทองคำ ใน พระโกศ ที่ประดิษฐาน อยู่ใน มณฑปปราสาทที่พระแก้วเมือง ทรงสร้างถวาย ภายในพระวิหาร เป็นมณฑปก่ออิฐถือปูน สลัก ลวดลายวิจิตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 4 เมตร สูง 8 เมตร หุ้มทองทั้งองค์ สร้างโดย พระรัตนราช องค์พระธาตุ ก่ออิฐ ถือปูน สลักลวดลายวิจิตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัส กว้าง 4 เมตร สูง 8 เมตร หุ้มทองทั้งองค์ พระธาตุ ศรีจอมทอง ถือว่า เป็นพระธาตุ ประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิด ปีชวด วัดพระธาตุ ศรีจอมทอง อยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่ราว 58 กิโลเมตร

วัดพระธาตุ ศรีจอมทองวรวิหาร

ภายใน วัดพระธาตุ ศรีจอมทองวรวิหาร

บ้านไร่ไผ่งาม

เป็นบ้านของป้าแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาหัตถกรรม สิ่งทอ และ ขั้นตอนการทอผ้า ด้านบนของบ้าน เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงผลงานผ้าทอ และ ชีวประวัติ ของป้าแสงดา ผู้ที่ไป เยี่ยมชม จะได้เรียนรู้วิธีการ ทอผ้า และ เลือกซื้อผ้าทอทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม ย้อมสีธรรมชาติ ของชาวบ้าน ที่ได้รับการ สืบทอดมาจาก ป้าแสงดา บริเวณ บ้านไร่ไผ่งาม ยังร่มรื่นด้วยทิวไผ่ และ ลมเย็น จากลำน้ำปิง

บ้านไร่ไผ่งาม

บ้านไร่ไผ่งาม

ออบหลวง

ออบหลวงตามภาษาท้องถิ่น หมายถึง ช่องแคบขนาดใหญ่ มีลักษณะ เป็นช่องแคบ ที่มี หน้าผา สูงชัน ขนาบลำน้ำแม่แจ่ม ก่อให้เกิดเป็นหุบเหว ลึกประมาณ 32 เมตร ส่วนที่แคบที่สุด กว้าง 2 เมตร แนวช่องแคบ ยาวประมาณ 300 เมตร แม่น้ำที่ไหลผ่าน ช่วงนึ้จะ เชี่ยวมาก เมื่อกระทบหิน จึงเกิดเสียง ดังสนั่น เพื่อให้ สามารถ ชม ความมหัศจรรย์ และ ความงาม ที่ ธรรมชาติ รังสรรค์ขึ้น ทางอุทยาน แห่งชาติออบหลวง ได้สร้าง สะพานไม้ ทอดพาดช่องแคบ เพื่อให้เดิน ชมทัศนียภาพ ของออบหลวงได้ ระยะทาง จาก ตัวเมืองเชียงใหม่ ถึงออบหลวงประมาณ 105 กิโลเมตร

ทะเลสาบดอยเต่า

เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการสร้าง เขื่อนภูมิพล มีเรือหางยาว และ เรือแพ ให้บริการ ล่องชม ความงาม ของ ทะเลสาบ ดอยเต่า ในฤดูหนาว หมอกจะลอย อ้อยอิ่ง เหนือทะเลสาบ เป็นภาพ ที่สวยงามยิ่ง