สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

มีเนื้อที่หลายพันไร่ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้หายากทั่วสารทิศ ของประเทศไทย เป็นศูนย์กาเรียนรู้ด้านพืช ที่ตั้งของ สวนฯ เป็นที่ราบสลับที่สูง ที่มีความสูง ตั้งแต่ 300 – 1,000 เมตร

ปกคลุมด้วย พรรณไม้ หลาก หลายชนิด ภายในสวนฯมี เส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติและ พันธุ์ไม้นานาชนิด

อาทิเช่น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร พันธุ์ไม้เลื้อย พืชเขตแล้ง กล้วยไม้ เฟิน สัปปะรดสี บัว และไม้น้ำนานาพันธุ์

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา นอกจาก เป็น เขื่อนเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร และผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นสถาน ที่พัก ผ่อนหย่อนใจของชาวเชียงใหม่

สามารถ ล่องเรือ ชมธรรมชาติ และความงามของ ทัศนียภาพรอบเขื่อนได้ และยังเป็นแหล่ง ดูนกนานาชนิดแห่งหนึ่ง ของเชียงใหม่

ที่อยู่ไม่ไกล จาก ตัวเมือง เชียงใหม่ ทางเข้า อยู่บริเวณ หลัก กิโลเมตรที่ 41 ขวามือมีป้ายบอกทางเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เลี้ยวขวา เข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 56 กิโลเมตร อยู่ติด แม่น้ำปิง เป็นสถานที่ฝึก และ จัดการแสดง ของ ช้างเช่น การลาก ซุง การชักไม้ หลังจากชม การ แสดง แล้ว สามารถ นั่งช้างชม ทัศนียภาพ บริเวณ รอบๆได้

ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำโอ่โถง มี หินงอก หินย้อยที่สวยงาม ภายใน ถ้ำ มีเส้นทางเดินชม 2 เส้นทาง

  • เส้นทางแรก ระยะทางประมาณ 400 เมตร ไปถ้ำพระนอน ข้างในถ้ำ เป็นที่ ประดิษฐาน พระพุทธรูป ปางไสยาสน์ ตามทางเดินติดไฟสว่างพอเดินชมได้ อย่างสะดวก เสียค่าเข้าชมเล็กน้อย
  • เส้นทางที่สอง ระยะทางประมาณ 750 เมตร ระหว่างทางเดิน ไม่ได้ติดไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่าง เพราะ จะไปยับยั้ง การเกิด ของหินงอกหินย้อยที่ยังคงมีอยู่ ด้านมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และ มีชื่อเรียก ตามรูปร่างหรือ ตาม จินตนาการ ที่มองเห็น เช่น หินรูปม้า รูปช้าง รูปไก่ฟ้า เป็นต้น ใช้เวลา ในการเข้าชม ประมาณ ครึ่งชั่วโมง ซึ่งต้อง เสีย ค่าเข้าชม เพิ่ม สำหรับไกด์ นำทางและค่าตะเกียงเจ้าพายุ อยู่ห่าง จากตัวเมืองเชียงใหม่ราว 72 กม. จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าไปอีก 5 กม.

อ่างขาง ถ้ำเชียงดาว เขื่อนแม่งัด น้ำพุร้อนฝาง

บ่อน้ำร้อนฝาง

ประกอบไปด้วยบ่อน้ำร้อน เล็กใหญ่ หลายสิบบ่อ เมื่อไปถึง จะได้กลิ่น กำมะถัน คลุ้งไปทั่วบริเวณ ความร้อน ของน้ำ ประมาณ 90 - 130 องศาเซลเซียส บางบ่อ มี ความดัน น้ำพุ่งขึ้นสูง สู่อากาศ บ่อน้ำร้อนฝาง อยู่ ห่างจากตัวอำเภอฝาง ไปทางทิศ ตะวันตก เฉียงเหนือ ประมาณ 10 ก.ม.

โรงกลั่นน้ำมันฝาง

อยู่ก่อนถึงตัวอำเภอฝางประมาณ 7 กม. มีทางแยก ขวามือ เข้าไป มีนิทรรศการ ความรู้เกี่ยวกับการกลั่นน้ำมัน

โครงการหลวงห้วยลึก

ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 95 ของ ทางหลวง สายเชียงใหม่-ฝาง เลี้ยวขวา เข้าไปประมาณ 500 เมตร จัดตั้งขึ้น เพื่อ ดำเนินการ เกี่ยวกับ ที่ทำกิน ให้แก่ชาวเขา เผ่าม้ง กะเหรี่ยง และ ชาวบ้าน บริเวณ พื้นที่ใกล้เคียง โดยการส่งเสริม วิจัย และ เพาะพันธุ์ ไม้ผล และไม้ดอกเมืองหนาว สามารถเดินชม แปลงดอกไม้ได้ ปากทางเข้า โครงการหลวงฯ มีร้านอาหาร และ ร้านดอยคำ ให้บริการ

ดอยอ่างขาง

เป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่ทำการวิจัย ไม้เมืองหนาว ทั้งผัก ผลไม้ และไม้ดอก อีกทั้งพืชไร่ เพื่อส่งเสริม ให้ชาวเขา ปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น เมื่อแรก เริ่มได้ทดลองปลูกแอปเปิ้ล สาลี่ และไม้เมืองหนาวอื่นๆอีก 2-3 ชนิด เมื่อได้ผล เป็นที่น่าพอใจจึงได้ทดลองปลูก ขยายพันธ์พืช ผัก ผลไม้ประเภทอื่น เช่น แมคคาดาเมีย, กีวี่, อโวคาโด, ลูกพีช, ลูกแพร์ และดอกไม้ต่างๆ เช่น ลิลลี่, ทิวลิป, คาร์เนชั่น ออก ดอก เบ่งบาน อวดโฉมให้เห็นทั่วทั้งแปลง และ ได้ขยายพื้นที่ ในการเพาะพันธุ์ไม้ ออกไป ในส่วนของ สวนบอนไซและ พรรณไม้ เขตกึ่งร้อนและหนาว มีทั้งสนดัด บอนไซต่างๆ กระบองเพชรหลากชนิด และ พันธุ์ไม้หายาก ประจำถิ่นคือ เฟินข้าหลวงอ่างขาง สวนสมุนไพร ชาวเขา เป็น แหล่ง อนุรักษ์ สมุนไพรและ ต่อเติม ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนโบราณ ไม่ให้สูญหาย